ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Tiemannit z uranového rudního výskytu Strhaře u Tišnova (Česká republika)

Tiemannite from the uranium ore occurrence Strhaře near Tišnov (Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

An interesting occurrence of a rare Hg selenide, tiemannite, was found at an abandoned uranium ore occurrence Strhaře near Tišnov, Czech Republic. Tiemannite forms irregular to elongated aggregates up to 2 × 5 mm in size in strongly supergene altered gangue (uranophane, quartz, limonite). It is metallic grey (occasionally with bluish tints) with irregular to conchoidal fracture. It is light grey in reflected light, isotropic. Its average empirical formula (mean of 14 analyses) is Hg1.00(Se0.99S0.01)Σ1.00 on the basis of 2 apfu.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 199.76KB
Fulltext (PDF) - 1.25MB

Reference

Johan Z (1960) Předběžná zpráva o výskytu tiemannitu - HgSe v Černém Dole v Krkonoších. Čas Mineral Geol 5(1): 65

Kolektiv (2003) Rudné a uranové hornictví České republiky. Anagram, Ostrava

Kopecký S, Pauliš P, Škoda R (2010) Nový nález selenidů na výskytu uranových rud Černý Důl v Krkonoších. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 18(2): 43-49

Kruťa T (1966) Moravské nerosty a jejich literatura 1940-1965. Moravské muzeum, Brno

Kruťa T (1969) Příspěvky k moravské topografické mineralogii X. Čas Morav Mus, Vědy přír 54: 5-29

Kvaček M (1979) Selenides from the uranium deposits of Western Moravia, Czechoslovakia, part 2. Acta Univ Carol, Geol 1-2: 15-38

Morávek P a kolektiv (1992) Zlato v Českém masívu. Český geologický ústav, 246 s, Praha

Ondřík J, Záliš Z (2005) Zpráva o úkolu geologických prací: Záchrana výsledků geologických prací realizovaných při průzkumu na uran - 2. fáze Vysočina. MS DIAMO, Stráž pod Ralskem

Paar WH, Topa D, Roberts AC, Criddle AJ, Amann G, Sureda RJ (2002) The new mineral species brodtkorbite, Cu2HgSe2, and the associated selenide assemblage from Tuminico, Sierra de Cacho, La Rioja, Argentina. Can Mineral 40: 225-237

Pauliš P, Kopecký S sen, Kopecký S jun (2002) Sekundární uranová mineralizace ze Strhařů, 10 km s. od Tišnova. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 10: 326-327

Pauliš P, Kopecký S, Novák F, Ševců J, Adam M (2005) Fosfuranylit ze Strhař u Tišnova. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 13: 249-250

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106.

Scharmová M, Scharm B (1995) Minerály selenu na uranovém ložisku Zadní Chodov. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 3: 43-47

Sejkora J, Macek I, Škácha P, Pauliš P, Plášil J, Toegel V (2014) Výskyt asociace Hg a Tl selenidů na opuštěném uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 22(2): 333-345

Sejkora J, Škácha P (2017) Selenidová mineralizace z uranového rudního výskytu Velká (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 25(2): 141-148

Stárková J (1991) Evidenční list 3/93. Katalog ložisek uranu. MS Geam Dolní Rožínka

Škácha P, Plášil J, Sejkora J, Goliáš V (2015) Sulfur-rich antimonselite, Sb2(Se,S)3 in the Se-bearing mineral association from the Příbram uranium and base metal ore district, Czech Republic. J Geosci 60: 23-29

Škácha P, Sejkora J, Plášil J (2017) Selenide mineralization in the Příbram uranium and base-metal district (Czech Republic). Minerals 7: 91.

Vavřín I (1994) Nové poznatky o selenidech Českého masívu. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 2: 82-89