ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Vydavatel

 

Vydavatelem Bulletinu Mineralogie Petrologie je Mgr. Jiří Sejkora, G-box, Na Korunce 313, Praha 9 (IČ:  610 43 877) ve spolupráci s GM 21 s.r.o. (Praha), mineralogicko-petrologickým oddělením Národního muzea (Praha) a Slovenskou mineralogickou společností (Bratislava).

ISSN: 2570-7337 (print); 2570-7345 (on-line)

Evidenční číslo MK ČR: E 18749

Tisk: Marten s.r.o. (Praha)