ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Redakční rada

 

Hlavní editor

Mgr. Martin Števko, PhD. (Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, v.v.i., Bratislava); editor@bullmineral.cz

 

Editoři

RNDr. Zdeněk Dolníček, PhD. (Národní muzeum, Praha)

Mgr. Jiří Sejkora, PhD. (Národní muzeum, Praha)

Mgr. Dalibor Velebil (Národní muzeum, Praha)

 

Redakční rada

RNDr. Igor Broska, CSc., Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, v.v.i., Bratislava

doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

prof. RNDr. Milan Novák, CSc., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Mgr. Daniel Ozdín, PhD., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Mgr. Jakub Plášil, PhD., Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha

Mgr. Jiří Sejkora, PhD., Národní muzeum, Praha

RNDr. Vladimír Šrein, Česká geologická služba, Praha

Mgr. Martin Števko, PhD., Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, v.v.i., Bratislava

prof. RNDr. Pavel Uher, CSc., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

 

Rozšířená redakční rada

prof. Cristian Biagioni (Università di Pisa, Pisa, Itálie)

prof. Peter C. Burns (University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana, USA)

doc. Uwe Kolitsch (Naturhistorisches Museum Wien, Wien, Rakousko)

prof. Juraj Majzlan (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Jena, SRN)

prof. Emil Makovicky (Københavns Universitet, København, Dánsko)

prof.  Fabrizio Nestola (Università di Padova, Padova, Itálie)

assoc. prof. Sándor Szakáll (University of Miskolc, Miskolc, Maďarsko)

prof. Panagiotis Voudouris (National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Řecko)