ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Jarosit a doprovodné minerály z opuštěného lomu Milina u Zaječova (Česká republika)

Jarosite and accompanying minerals from abandoned quarry Milina near Zaječov (Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

A new occurrence of jarosite in ordovician sediments of the Barrandian area was found in the abandoned quarry Milina near Hořovice, Czech Republic. Jarosite forms there yellow, amber yellow, yellow-brown to brown tabular, rhombohedral or pseudo-octahedral crystals up to 1.5 mm in size. Jarosite is trigonal, space group R-3m, with a 7.286(3), c 17.2189(1) Å, V 791.7(3) Å3 and its average composition Na2O 0.20, Al2O1.40, Fe2O3 44.52, K2O 8.33, SO3 30.62, P2O5 0.76, MoO3 0.71, H2Ocalc. 10.28, total 96.81 wt. % corresponding to the formula (K0.89Na0.03)∑0.92(Fe2.80Al0.14)∑2.94 [(SO4)1.92(PO4)0.05(MoO4)0.03]∑2.00 (OH)5.73 on the basis of P+S+Mo = 2 apfu.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 195.44KB
Fulltext (PDF) - 2.41MB

Reference

Bořický E. (1869a) Zur Entwicklungsgeschichte der in dem Schichtencomplex der silurischen Eisensteinlager Böhmen’s vorkommenden Minerale. Sitz.-Ber. K. Akad. Wiss., math.-naturwiss. Kl. 59, 155-165.

Bořický E. (1869b) O nerostech v pásmu železných rud silurských se objevujících. Živa 2, 3-22.

Dadák V. (1976) Nálezy lithioforitu v Barrandienu. Čas. Mineral. Geol. 21, 4, 409-415.

Hynie O. (1923) Geologické poměry okolí Komárova. Sbor. Stát. geol. Úst. Čs. Republ. 2, 299-323.

Kettner R. (1916) Příspěvek k petrografii vrstev krušnohorských (d 1α), část 1. Rozpr. II. Tř. Čes. Akad. Věd a Umění 25, 16, 1-33.

Krejčí J., Feistmantel K. (1885) Orograficko – tektonický přehled silurského útvaru ve středních Čechách. Archiv přírodověd. Prozk. Čech 5, 1, 124.

Laugier J., Bochu B. (2011) LMGP-Suite of Programs for the Interpretation of X-ray Experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp. přístup duben 2011.

Mergl M., Vohradský P. (2000) Vycházky za geologickými zajímavostmi Plzně a okolí. Koura, 272 s. Mariánské Lázně.

Pauliš P. (2003) Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kuttna, 73-77. Kutná Hora.

Pauliš P, Vrtiška L., Sejkora J., Malíková R., Hloušek J., Dvořák Z., Gramblička R., Pour O., Ludvík J. (2015) Supergenní mineralizace skarnového cínového ložiska Zlatý Kopec v Krušných horách (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz.(Praha) 23, 2, xx-xx.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.), 104-106, San Francisco Press, San Francisco.

Sato E.,Nakai I., Miyawaki R., Matsubara S. (2009) Crystal structures of alunite family minerals: beaverite, corkite, alunite, natroalunite, jarosite, svanbergite and woodhouseite. N. Jb. Mineral., Abh. 185, 3, 313-322.

Slavík F. (1918): Nové výskyty minerálů v Čechách. Čas. Mus. Král. Čes., Odd. přírodověd. 92, 38-42.

Slavíková L. (1921): Nové výskyty minerálů v Čechách. Čas. Mus. Král. Čes., Odd. přírodověd. 95, 125.

Ulrich F. (1935) Nové mineralogické nálezy z Čech I. Barrandien. Čas. Nár. Mus. 109, 79-88.

Zepharovich V. (1867) Barrandit von Cerhovic und sphärit von Zaječov. Sitz.-Ber. K. Akad. Wiss., math.-naturwiss. Kl. 56, 1-6.

Žáček V., Škoda R., Laufek F. (2008) Molybdenem bohatý jarosit z oxidační zóny středověkého Au-Ag ložiska v Hůrkách u Rakovníka (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 16, 2, 190-192.