ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Zlato z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika)

Gold from Vysoká near Havlíčkův Brod (Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

An occurrence of native gold with content of about 18 wt. % of Ag was determined in more than 30 samples from the Vysoká hill (587 m) near Havlíčkův Brod, Czech Republic. Gold forms small laths, fine wires or imperfect crystals up to 0.5 mm in size in association with Bi-Te minerals in quartz gangue with tungsten (ferberite, scheelite) mineralization.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 202.66KB
Fulltext (PDF) - 806.08KB

Reference

Kembický O. (1984) Ložiskově geologické zhodnocení havlíčkobrodského rudního revíru. MS, dipl. práce. PřFUK Praha.

Kopecký S., Pauliš P. (2011) Nový výskyt wolframitu na Vysoké u Havlíčkova Brodu. Minerál 19, 3, 220-222.

Litochleb J. (1998) Mineralogie zlatonosného zrudnění z dolu Jakub u Kasejovic. Bull. mineral. petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 6, 102-112.

Litochleb J., Sejkora J., Pavlíček V. (2004) Tellurobismutit ze zlatonosného zrudnění od Zlátenky u Pacova. Bull. mineral. petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 12, 107-113.

Malec J. (2002) Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 10, 156-166.

Morávek P. (2015) Mapy výskytů zlata v České republice. 1-85, Vyd. Česká geologická služba, Praha.

Morávek P. et al. (1992) Zlato v Českém masívu. 1-245, Vyd. Čes. geol. Úst., Praha.

Obst P., Rous P. (1999) Zaniklý hornický areál s tvrzí na vrchu Vysoká u Šlapačova. In: Dolování stříbra a mincování v Jihlavě. Jihlava, 40-48.

Pauliš P., Kopecký S. (2007) Výskyt wolframové mineralizace u Vysoké u Havlíčkova Brodu. Acta rerum naturalium 3, 47-50.

Pauliš P., Kopecký S., Jebavá I. (2012) Corkit a bariofarmakosiderit-Q z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 1, 106-109.

Pauliš P., Kopecky S., Jebavá I. (2013) Nově zjištěná mineralizace na lokalitě s wolframovým zrudněním Vysoká u Havlíčkova Brodu. Minerál 21, 4, 291-295.

Pauliš P., Kopecký S., Pour O., Sejkora J., Malíková R., Civiš S. (2014) Bi-Te mineralizace z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, 275-280.

Pokorný J. (1964) Závěrečná zpráva o vyhledávacím průzkumu Pb-Zn ložisek havlíčkobrodského rudního uzlu. MS, archiv ČGS-Geofond Praha, P016609.

Potočková T. (2013) Mineralogie a podmínky vzniku vybraných zlatonosných mineralizací na Českomoravské vrchovině. MS, dipl. práce PřF Univerzity Palackého, Olomouc.

Scharmová M. (1995) Nové mineralogické poznatky z havlíčkobrodského rudního revíru. In: Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, T18.

Scharmová M. (2000) Polymetalické zrudnění od Svaté Anny u Havlíčkova Brodu. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 8, 165-170.

Scharmová M., Ivanov P. A. (1988) Stříbrná mineralizace na lokalitě Svatá Anna u Havlíčkova Brodu. Sbor. Konf. Moderní metody v aplikované mineralogii, Mariánské Lázně, 97-98.