ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Nadorit, PbSb3+O2Cl, z rudních žil kutnohorského revíru – první výskyt v České republice

Nadorite, PbSb3+O2Cl, from ore veins of the Kutná Hora base metal ore district – the first occurrence in Czech Republic


Klíčová slova

Abstrakt

A rare oxychloride of lead and antimony, the mineral nadorite, was found in an ore sample from the Kutná Hora Ag-Pb-Zn base metal ore district, Central Bohemia. It is the first occurrence of this mineral in Czech Republic. The mineral was identified in a polished section as a dark elongated grain approximately 30 µm accros enclosed in boulangerite in association with galena. The chemical composition of nadorite is close to the ideal formula of this mineral with only minor contents of As (0.02 - 0.04 apfu) which probably substituted Sb. The average chemical composition (mean of 3 point analyses) of nadorite: Pb 51.88, Sb 31.45, As 0.61, Ocalc. 8.31, Cl 9.25, total 101.51 wt. %, corresponds to the empirical formula Pb0.97(Sb1.00As0.03)Σ1.03O2.00Cl1.01 on the basis of Pb+Sb+As+Cl = 3 apfu.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 199.23KB
Fulltext (PDF) - 1.73MB

Reference

Anthony J. W., Bideaux R. A., Bladh K. W., Nichols M. C. (1997) Handbook of Mineralogy, Volume III. Halides, Hydroxides, Oxides. Mineral Data Publishing, Tucson, Arizona. 628 s,

Bílek J. (2000) Kutnohorské dolování. 5. Staročeské žilné pásmo. Kuttna, Kutná Hora, 128 s.

Čech F., Jansa J., Novák F. (1976) Kaňkite, FeAsO4 • 3 H2O, a new mineral. Neu. Jb. Mineral., Mh., 426–436.

Čech F., Jansa J., Novák F. (1978) Zýkaite, Fe3+4 (AsO4)3(SO4) (OH) • 15H2O, a new mineral. Neu. Jb. Mineral., Mh., 134-144.

Flajolot M (1870) Note sur des combinaisons cristallisées d'oxyde de plomb et d'oxyde d' antimoine, d'oxyde de plomb el d'acide antimonique, de la province de Constantine (Algérie). Comptes rendus de l’Académie des sciences de Paris, 71, 237-239.

Holub M., Hoffmann V., Mikuš M., Trdlička Z. (1982) Polymetalická mineralizace kutnohorského revíru. Sbor. geol. Věd, lož. Geol. Mineral., 223, 60-123.

Novák F, Povondra P., Vtělenský J. (1967) Bukovskýite, Fe3+2 (AsO4) (SO4)(OH) • 7H2O, from Kaňk, near Kutná Hora – a new mineral. Acta Univ. Carolinae, Geol. 4, 297-325.

Ondruš P., Skála R., Viti C., Veselovský F., Novák F., Jansa J. (1999) Parascorodite, FeAsO4 • 2H2O – a new mineral from Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic. Am. Mineral. 84, 1439-1444.

Pauliš P. (1998) Minerály kutnohorského rudního revíru. Kuttna, Kutná Hora, 48 s.

Pažout R. (2004) Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z Gruntecko-hloušeckého pásma a kaňkit z Turkaňského pásma. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 12, 155-158.

Pažout R., Ondruš P., Šrein V. (2001a) Gustavite with variable Bi/Sb ratio from Kutná Hora deposit, Czech Republic, a new occurrence. Neu. Jb. Mineral., Mh., 157-168.

Pažout R., Šrein V., Ondruš P. (2001b) Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu.- Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 9, 248- 250.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106.

Sobotka J. (1966) Vorkommen von Senarmontit und Valentit auf den Erzgängen von Poličany bei Kutná Hora. Acta Univ. Carol., Geol. 3, 223-234.