ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Fosfosiderit ze Zdechovic a Chvaletic u Přelouče v Železných horách (Česká republika)

Phosphosiderite from Zdechovice and Chvaletice near Přelouč, Železné hory Mts. (Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

Phosphosiderite was found at mine dumps material of the abandoned Fe-Mn occurrence Zdechovice (19 km E from Kolín, Czech Republic). It forms there whitish, greyish white and mauve coatings and crusts with area more than 10 cm2 on weathered slate rocks. Phosphosiderite is monoclinic, space group P21/n, the unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data are: a 5.330(3), b 9.807(7), c 8.706(4) Å, β 90.60(5)o and V 455.1(5) Å3; its chemical composition is close to ideal formula Fe3+PO4 . 2H2O. White crystals and aggregates of gypsum, yelow-brown nodules of destinezite (triclinic, space group P-1, unit-cell parameters: a 9.562(8), b 9.715(6), c 7.319(5) Å, α 98.75(5), β 107.91(5), γ 63.87(5)o and V 580.8(8) Å3) and white to greyish white aggregates od fluorapatite (hexagonal, space group P 63/m, unit-cell parameters: a 9.417(7), c 6.8761(3) Å and V 528.1(4) Å3) were observed in association. Similar occurrence of phosphosiderite (monoclinic, space group P21/n, the unit-cell parameters: a 5.334(4), b 9.817(6), c 8.700(4) Å, β 90.60(3)o and V 455.7(5) Å3) was confirmed at historical sample from nearby Chvaletice deposit near Přelouč.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 215.86KB
Fulltext (PDF) - 2.40MB

Reference

Bernard J. H. a kolektiv (1981) Mineralogie Československa. Academia, Praha, 645 s.

Bouška V., Lazarenko E. K., Melnik J. M., Slánský E. (1960) Příspěvek k poznání destinezitu. Acta Univ. Carol., Geol. 2, 127-152.

Bruhns W., Busz K. (1890) Phosphosiderit, ein neues mineral von der Grube Kalterborn bei Eiserfeld im Siegenschen. Z. Krystallogr. Mineral. 17, 555-560.

Fanfani L., Zanazzi P. F. (1966) La struttura cristallina della metastrengite. Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, Rendiconti Serie 8, 40, 889.

Cháb J., Bouška V., Jelínek E., Pačesová M., Povondra P. (1982) Petrology and geochemistry of the Upper Proterozoic FeMn-deposit Chvaletice (Bohemia, Czechoslovakia). Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. Mineral. 23, 9-68.

Laugier J., Bochu B. (2011) LMGP-Suite of Programs for the Interpretation of X-ray Experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011.

Láznička P. (1964) Dnešní naleziště nerostů v Železných horách. Národní muzeum v Praze a Společnost Národního muzea, 1-52.

Pašava J., Breiter K., Huka M., Korecký J. (1986a) Chvaleticeite, (Mn,Mg)SO4·6H2O, a new mineral. N. Jb. Miner. Mh., 3, 121-125.

Pašava J., Breiter K., Huka M., Korecký J. (1986b) Parageneze druhotných železnatých, hořečnatých a manganatých síranů z Chvaletic. Věst. Ústř. Úst. geol. 61, 2, 73-82.

Pauliš P. (2011) Nový přehled minerálů České republiky a jejich minerálů. Kuttna, Kutná Hora, 232 s.

Peacor D. R., Rouse R. C., Coskren T. D., Essene E. J. (1999) Destinezite („diadochite“), Fe2(PO4)(SO4)(OH).6(H2O): its crystal structure and role as a soil mineral at Alum Cave Bluff, Tennessee. Clays and Clay Miner. 47, 1, 1-11.

Pokorný J., Kupka F. (1957) Předběžná zpráva o tefroitu ze Zdechovic. Sbor. k osmdesátinám akad. F. Slavíka, 387-392.

Prachař I. (1981) Současný stav výskytu nerostů ve Chvaleticích. Acta Mus. reginaehradec., Sér. A 16, 93-102.

Rossi M., Ghiara M. R., Chita G., Capitelli F. (2011) Crystal-chemical and structural characterization of fluorapatites in ejecta from Somma-Vesuvius volcanic komplex. Am. Mineral. 96, 1828-1837.

Sejkora J. (1993) Chvaletice. Minerál 1, 1, 5-9.

Sejkora J., Cícha J., Jebavá I. (2011) Minerální asociace fosfátů z Čížové u Písku (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 19, 1, 1-26.

Sejkora J., Škoda R., Ondruš P., Beran P., Süsser C. (2006) Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic. J. Czech Geol. Soc., 51, 1-2, 103-147.

Sejkora J., Špalek J., Macek I., Malíková R. (2014) Fibroferrit z historické lokality Valachov (Skřivaň) u Rakovníka (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, 371-375.

Slavík F. (1928) Nerosty z ložisek manganových rud v Železných horách. Čas. Nár. Muz., Odd. přírodověd. 102, 3-4, 113-127.

Švenek J. (1974) Zanikající ložisko Chvaletice. Národní muzeum a společnost Nár. muzea 5, 1-24.

Welser P., Záruba J., Smutek D., Zbyšek Z., Malek O. (2014) Nové sekundární fosfáty a sírany od Litošic v Železných horách. Minerál 22, 4, 307-315.

Žák L. (1972) Metamorphic paragenesis of the manganese-pyrite horizon in the Železné hory Mts. (Bohemia). Čas. Mineral. Geol., 17, 345-356.

Žák L. (1978) Mineralogie chvaletického ložiska. Acta Univ. Carol., Geol., 3-4, 457-471.