ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Zeofylit, tobermorit, fluorapofylit-(K) a doprovodná zeolitová mineralizace z Křížového vrchu u Cvikova v Lužických horách (Česká republika)

Zeophyllite, tobermorite, fluorapophyllite-(K) and accompanying zeolite mineralization from Křížový vrch near Cvikov in Lužické hory Mts. (Czech Republic)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.31.065

Klíčová slova

Abstrakt

Zeophyllite, tobermorite, kenotobermorite, fluorapophylite-(K) and associated zeolites were found in cavities of Cenozoic basaltic rocks of small abandoned quarry at western slope of the Křížový vrch hill (443 m a.s.l.), 1.5 km NE from Cvikov, 13 km NNE from Česká Lípa, Lužické hory Mountains, Czech Republic. Zeophyllite forms colorless spherical aggregates with pearly lustre usually 3 - 4 mm in size, aggregates with diameter up to 1 cm were observed only rarely. It is trigonal, space group R-3, with unit-cell parameters refined from PXRD: a 9.362(2), c 36.470(12) Å and V = 2768.3(1.2) Å3. Chemical analyses of zeophyllite correspond to the empirical formula (Ca12.84Na0.07)Σ12.91(Si9.83Al0.26)Σ10.09O28(OH)1.43 F8.42· 6H2O. Tobermorite occurs as snow-white hemispherical to spherical aggregates up to 1 cm in size, it replaces earlier zeophyllite. It is monoclinic, space group Bm, with unit-cell parameters refined from PXRD: a 6.714(4), b 17.375(4), c 22.670(8) Å, γ 123.31(3)° and V 938.2(1.3) Å3. On the base of chemical analyses, tobermorite with empirical formula (Ca4.55Na0.03K0.02)Σ4.60(Si5.40Al0.60)Σ6.00O15.56(OH)1.44·5H2O is accompanied by more rare Ca-poor kenotobermorite with empirical formula (Ca3.99Na0.04)Σ4.03(Si5.60Al0.40)Σ6.00O14.62(OH)2.38·5H2O. Fluorapophyllite-(K) forms abundant prismatic crystals up to 0.5 - 2 cm in size. It is colorless to white with vitreous to greasy lustre. It is tetragonal, space group P4/mnc, with unit-cell parameters refined from PXRD: a 9.0157(13), c 15.7889(19) Å and V = 1283.4(3) Å3. Chemical analyses of fluorapophyllite-(K) correspond to the empirical formula (K0.81Na0.24)Σ1.05Ca4.06(Si7.25Al0.47)Σ8.00O20F1.05· 8H2O. Other zeolites, thomsonite-Ca, chabazite-Ca, phillipsite-Ca and -K, were found in association; their PXRD data, unit-cell parameters and chemical compositions are given in the paper.

Online 15.7.2023

Soubory

Abstrakt (PDF) - 237.62KB
Fulltext (PDF) - 7.47MB

Reference

Biagioni C, Merlino S, Bonaccorsi E (2015) The tobermorite supergroup: a new nomenclature. Mineral Mag 79: 485-495. https://doi.org/10.1180/minmag.2015.079.2.22

Burnham ChW (1962) Lattice constant refinement. Carnegie Inst Washington Year Book 61: 132-135

Colville AA, Anderson CP, Black PM (1971) Refinement of the crystal structure of apophyllite: I. X-ray diffraction and physical properties. Am Mineral 56(7-8): 1222-1233

Coombs DS, Alberti A, Armbruster T, Artioli G, Colella C, Galli E, Grice JD, Liebau F, Mandarino JA, Minato H, Nickel EH, Passaglia E, Peacor DR, Quartieri S, Rinaldi R, Ross M, Sheppard RA, Tillmanns E, Vezzalini G (1997) Recommended nomenclature for zeolite minerals: report of the subcommittee on zeolites of the International Mineralogical Association, commission on new minerals and mineral names. Can Mineral 35: 1571-1606. https://doi.org/10.1180/002646198547800

Dvořák Z, Radoň M, Svejkovský J, Janeček O, Dvořák P, Fuchs P (2017) Minerály Českého středohoří. Muzeum města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem

Gatta GD, Cappelletti P, Rotiroti N, Slebodnick C, Rinaldi R (2009) New insights into the crystal structure and crystal chemistry of the zeolite phillipsite. Am Mineral 94: 190-199. https://doi.org/10.2138/am.2009.3032  

Hibsch JE (1934) Die Minerale des Böhmischen Mittelgebirges. Jena

Chalmers RA, Dent LS, Taylor HFW (1958) Zeophyllite. Mineral Mag 31: 726-735. https://doi.org/10.1180/minmag.1958.031.240.02

Chao GY (1971) The refinement of the crystal structure of apophyllite II. Determination of the hydrogen positions by X-ray diffraction. Am Mineral 56(7-8): 1234-1242

Kratochvíl J (1957) Topografická mineralogie Čech I. (A-G). Nakl. ČSAV, Praha

Marriner GF, Tarney J, Langford JI (1990) Apophyllite group: effects of chemical substitutions on dehydration behaviour, recrystallization products and cell parameters. Mineral Mag 54(377): 567-577. https://doi.org/10.1180/minmag.1990.054.377.06

Merlino S (1972) The crystal structure of zeophyllite Acta Crystallogr B28: 2726-2732

Merlino S, Bonaccorsi E, Armbruster T (2001) The real structure of tobermorite 11A: normal and anomalous forms, OD character and polytypic modifications. Eur J Mineral 13(3): 577-590. https://doi.org/10.1127/0935-1221/2001/0013-0577

Mikenda W, Pertlik F, Povondra P, Ulrych J (1997) On zeophyllite from Radejčín, České středohoří Mts.: X-ray and IR-investigations. Mineral Petrol 61: 199-209. https://doi.org/10.1007/bf01172484

Němec D (1982) Assemblages of fissure minerals in the Ransko Massif. N Jb Miner, Abh 145(3): 256-269

Novák JK, Chvátal M, Ulrych J, Wiesner T, Radoň M (2001) Amygdale mineral paragenesis of trachybasalt from Kočičí hlava hill (Katzenkoppe) near Velké Březno, České středohoří Mts. Sbor Prací Univ Palackého, Geol 37: 1-26

Ondruš P (1993) ZDS - A computer program for analysis of X-ray powder diffraction patterns. Materials Science Forum, 133-136, 297-300, EPDIC-2. Enschede. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.133-136.297

Passaglia E, Porcelli C (1983) Zeophyllite from Monte Somma, Vesuvius, Italy. Mineral Mag 47: 397-400. https://doi.org/10.1180/minmag.1983.047.344.19

Pauliš P, Hrůzek L, Janeček O, Sejkora J, Malíková R (2014) Cowlesit a doprovodná mineralizace z vrchu Hackenberg u České Kamenice (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 22(2): 248-260

Pauliš P, Hrůzek L, Janeček O, Dvořák Z, Toman J, Svejkovský J, Radoň M (2015a) Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech – zeolity a doprovodná mineralizace. Kuttna, Kutná Hora

Pauliš P, Hrůzek L, Janeček O, Sejkora J, Malíková R, Pour O, Fediuk F (2015b) Tschernichit, garronit-Ca a doprovodná zeolitová mineralizace z Jehly u České Kamenice (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23(2): 147-170

Pauliš P, Hrůzek L, Janeček O, Sejkora J, Malíková R, Fediuk F (2016a) Zeolitová mineralizace z Nového Oldřichova u Kamenického Šenova (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 24(1): 100-113

Pauliš P, Hrůzek L, Janeček O, Sejkora J, Malíková R, Pour O, Fediuk F (2016b) Zeolitová mineralizace ze Svoru u Nového Boru (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 24(2): 194-204

Pauliš P, Janeček O, Hrůzek L, Sejkora J, Malíková R, Fediuk F, Pour O (2017) Nordstrandit a zeolitová mineralizace fonolitu Tachovského vrchu u Doks (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 25(1): 69-84

Pauliš P, Zeman P, Sejkora J, Malíková R, Vrtiška L, Dolníček Z, Fediuk F, Pour O (2018a) Zeolitová mineralizace s thomsonitem-Ca z Babětína u Těchlovic v Českém středohoří (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 26(1): 1-11

Pauliš P, Zeman P, Zeman V, Sejkora J, Malíková R, Vrtiška L, Dolníček Z, Fediuk F, Pour O, Radoň M (2018b) Zeolitová mineralizace z Heřmanic u České Lípy (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 26(2): 123-137

Pauliš P, Hrůzek L, Sejkora J, Dolníček Z, Vrtiška L, Malíková R, Ekrt B, Pour O, Fediuk F, Janeček O (2019) Zeolitová mineralizace ze Zaječího vrchu a Poustevny u Nového Boru (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 27(2): 346-370

Pauliš P, Hrůzek L, Janeček O, Dolníček Z, Betz V, Vrtiška L, Malíková R, Pour O, Fediuk F (2021a) Zeolitová mineralizace s gmelinitem-K z Jedlky u Benešova nad Ploučnicí (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 29(2): 213-229. https://doi.org/10.46861/bmp.29.213

Pauliš P, Hrůzek L, Janeček O, Dolníček Z, Vrtiška L, Malíková R, Pour O, Fediuk F (2021b) Böhmit a doprovodná zeolitová mineralizace ze Soutěsek u Děčína (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 29(1): 164-177. https://doi.org/10.46861/bmp.29.164

Pelikan A (1902) Beiträge zur Kenntnis der Zeolithe Böhmens. Sitz-Ber Akad Wiss (Wien), math-naturwiss Kl, 111: 334-347

Pluth JJ, Smith JV, Kvick Å (1985) Neutron diffraction study of the zeolite thomsonite. Zeolites 5(2): 74-80. https://doi.org/10.1016/0144-2449(85)90077-6

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed): Microbeam Analysis. San Francisco Press, San Francisco: 104-106

Slavíček P (1984) Zeofylit ze Soutěsek u Děčína. Čas Mineral Geol 29(4): 432

Stahl K, Kvick A, Smith JV (1990) Thomsonite, a neutron diffraction study at 13K. Acta Crystallogr C46: 1370-1373. https://doi.org/10.1107/s0108270189013259

Yakubovich OV, Massa W, Gavrilenko PG, Pekov IV (2005) Crystal structure of chabazite. Kristallografiya 50 (4): 595-604

Yvon K, Jeitschko W, Parthé E (1977) Lazy Pulverix, a computer program for calculation X-ray and neutron diffraction powder patterns. J Appl Cryst 10: 73-74. https://doi.org/10.1107/s0021889877012898