ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Příspěvek k petrografii a mineralogii lokality Vyskočilka (Praha-Malá Chuchle, silur Barrandienu)

A contribution to petrography and mineralogy of the locality Vyskočilka (Prague-Malá Chuchle, Silurian of the Barrandian Basin)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.31.047

Klíčová slova

Abstrakt

Classical locality Vyskočilka in the Barrandian Basin displays a well-exposed section of black Silurian shales penetrated by a ca. 10-m thick diabase sill. We examined the petrographic character and mineral composition of the intrusive body and enclosing shales, as well as the hydrothermal veins cutting the rocks. The diabase is a rock with basic affinity (paleobasaltoid), which was strongly influenced by post-magmatic alterations including albitization and zeolitization of feldspars as well as chloritization of clinopyroxenes and Fe-Ti spinelides. Host sediments show variously intense thermal overprint at the contact with the sill. The predominating Silurian shales are rarely accompanied by laminites, formed by siliciclastic material, calcite, apatite and probably also a pyroclastic component. A minor component of all sediments are Ti-rich chromspinelides, which are classified as chromite, magnetite, and spinel. Chromspinelides form isolated euhedral single crystals reaching up to 50 µm in size, as well as their intergrowths and fragments, which all do not display marks of abrasion due to transport. We therefore presuppose that they represent relics of ultrabasic pyroclastic material (volcanic ash), which was deposited during sedimentation of Silurian sediments. There are known few sills of Silurian meimechites in the Prague Basin containing chromspinelides with comparable chemical composition, which can thus represent a likely source of chromspinelides. The vein hydrothermal mineralizations, present at the study site, probably originated during different geological processes. The calcite veins with minor quartz and hydrocarbons likely formed during Variscan tectono-thermal overprint of the area. By contrast, the vein mineralization containing calcite, quartz, titanite, anatase, and Zn-Fe-Ni-Cu sulphides was likely associated with contact-metamorphic processes related to intrusion of diabase.

Online 15.7.2023

Soubory

Abstrakt (PDF) - 169.00KB
Fulltext (PDF) - 4.65MB

Reference

Anthony JW, Bideaux RA, Bladh KW, Nichols MC (2000) Handbook of mineralogy, Vol. IV, Arsenates, phosphates, vanadates. Mineral data publishing, Tucson. https://doi.org/10.1180/s0026461x00025664

Bayliss P (1975) Nomenclature of the trioctahedral chlorites. Can Mineral 13:178-180

Bořický E (1867) Mineralogische Notizen. Lotos. Zeitschrift für Naturwissenschaften 17(6): 88-91

Bořický E (1869) Perimorphosen einer asphaltähnlichen Substanz nach Calcit. Lotos 19(2): 18-20

Bořický E (1871) Seznam nerostů okolí Pražského. Pátá výroční zpráva o obecním gymnasium reálním v Praze (Spálená ul.): 3-8

Bořický E (1873) Über die Anthracide des oberen Silurgebietes in Böhmen. Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag / Zprávy o zasedání Královské české společnosti nauk v Praze 1873, 1: 2-8

Cawthorn RG (1994) Formation of chlor- and fluor-apatite in layered intrusions. Min Mag 58: 299-306. https://doi.org/10.1180/minmag.1994.058.391.12

Demel J (1851) Versammlungen einen Vortrag über die „Salze und Haloide Böhmens“. Lotos 1(6): 123-125

Fall A, Bodnar RJ, Szabó Cs, Pál-Molnár E (2007) Fluid evolution in the nepheline syenites of the Ditrău Alkaline Massif, Transylvania, Romania. Lithos 95: 331-345. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2006.08.005  

Fiala F (1947) Diabasové pikrity v Barrandienu (Mořinka, Rovina, Sedlec). Věst Král Čes Společ nauk 19: 1-55

Fiala F (1974) Spilitized marginal facies of the intrusive dolerite diabases. Krystalinikum 10: 89-100

Fiala F (1976) The Silurian doleritic diabases and ultrabasic rocks of the Barrandian area. Krystalinikum 12: 47-77

Gibb FGF, Henderson CMB (1978) The petrology of the Dippin sill, Isle of Arran. Scott J Geol 14: 1-27. https://doi.org/10.1144/sjg14010001

Halavínová M, Melichar R, Slobodník M (2008) Hydrothermal veins linked with the Variscan structure of the Prague Basin (Barrandien, Czech Republic): resolving fluid-wall rock interaction. Geol Q 52: 309-320

Chang LLY, Howie RA, Zussman J (1998) Rock-forming minerals, Vol. 5B, Non-silicates: Sulphates, carbonates, phosphates, halides. The Geological Society, London. https://doi.org/10.1180/minmag.1996.060.400.20

Chlupáč I (1988) Geologické zajímavosti pražského okolí. Academia Praha 1-249

Chlupáč I (1999) Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. Academia Praha 1-279

Kamenetsky VS, Crawford AJ, Meffre S (2001) Factors controlling chemistry of magmatic spinel: An empirical study of associated olivine, Cr-spinel and melt inclusion from primitive rocks. J Petrol 42: 655-671. https://doi.org/10.1093/petrology/42.4.655  

Katzer B (1887) Příspěvky k minerálnímu zeměpisu Čech. Vesmír 16(8): 90-91, (16): 182-183

Klvaňa J (1879) Novým nalezištěm barytu pro Čechy jest Chuchle. Vesmír 8(24): 284

Klvaňa J (1886) Nerosty království českého. Uherské Hradiště

Kranidiotis P, MacLean WH (1987) Systematics of chlorite alteration at the Phelps Dodge massive sulfide deposit, Matagami, Quebec. Econ Geol 82: 1898-1911. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.82.7.1898  

Kratochvíl J (1912) Nerosty širšího pražského okolí. Výroční zpráva c. k. státní české reálky na Malé Straně v Praze za školní rok 1911-1912. Praha: 1-36

Krejčí J (1852) Zeměznalecká procházka z Prahy do Jílového, Knína, Příbrami a nazpět přes Jince, Zdice a Karlštejn. První roční zpráva c. k. české realní školy v Praze za školní rok 1852: 11-25

Krejčí J (1854) Přírodopisný průvodce po okolí Pražském. Díl první. Horopisný a zeměznalecký popis okolí Pražského. Praha, vl. nákl.: 1-125

Krejčí J (1856) Útvar silurský v Čechách. Živa 4(4): 312-326

Krejčí J (1862) Bericht über die im Jahre 1859 ausgeführten geologischen Aufnahmen bei Prag und Beraun. Jahrbuch der kaiserlich-königlichen geologischen Reichsanstalt (Wien) 12(2‑IV): 223-284

Krejčí J (1877) Geologie čili nauka o útvarech zemských se zvláštním ohledem na krajiny Českoslovanské. V Praze vlastním nákladem: 1-1035

Kříž J (1999) Geologické památky Prahy. Český geologický ústav Praha 1-278

Kukal Z (1985) Vývoj sedimentů Českého masívu. Knih Ústř úst geol, sv. 61, 221 str.

Le Maitre RW (2005) Igneous rocks - a classification and glossary of terms. Recommendations of the IUGS Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks. Cambridge University Press, Cambridge. https://doi.org/10.2113/gscanmin.40.6.1737

Melka K (1965) Návrh na klasifikaci chloritových minerálů. Věst Ústř Úst geol 40: 23-27

Morimoto N, Fabries J, Ferguson AK, Ginzburg IV, Ross M, Seifert FA, Zussman J, Aoki K, Gottardi G (1988) Nomenclature of pyroxenes. Mineral Mag 50: 535-550. https://doi.org/10.1180/minmag.1988.052.367.15  

Morton AC, Hallsworth CR (2007) Stability of detrital heavy minerals during burial diagenesis. In: Mange MA, Wright DT (Eds): Heavy Minerals in Use. Developments in Sedimentology 58: 215-245. Elsevier, Amsterdam. https://doi.org/10.1016/s0070-4571(07)58007-6

Pouchou J, Pichoir F (1985) „PAP“ (jrZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed): Microbeam Analysis: 104-106. San Francisco Press. San Francisco

Preis K (1885) Mesolith chuchelský. Zprávy Spolku geologického v Praze 1(1): 7

Preis K, Vrba K (1879) Uiber einige Mineralien aus dem Diabas von Kuchelbad. Sitzungsberichte der königl. böhm. Gesselschaft der Wissenschaften in Prag / Zprávy o zasedání Královské české společnosti nauk v Praze 1879, č. 46: 460-747

Reuss AE (1854) Kurze Uebersicht der geognostischen Verhältnisse Böhmens. Prag, 1-103

Reuss AE (1860) Mineralogische Notizen aus Böhmen. Lotos 10(7): 134-137

Suchý V, Dobeš P, Filip J, Stejskal M, Zeman A (2002) Conditions for veining in the Barrandian Basin (Lower Palaeozoic), Czech Republic: evidence from fluid inclusion and apatite fission track analysis. Tectonophysics 348: 25-50. https://doi.org/10.1016/s0040-1951(01)00248-7  

Suchý V, Šafanda J, Sýkorová I, Stejskal M, Machovič V, Melka K (2004) Contact metamorphism of Silurian black shales by a basalt sill: geological evidence and thermal modeling in the Barrandian Basin. Bull Geosci 79(3): 133-145

Suchý V, Dobeš P, Sýkorová I, Machovič V, Stejskal M, Kroufek J, Chudoba J, Matějovský L, Havelcová M, Matysová P (2010) Oil-bearing inclusions in vein quartz and calcite and bitumens in veins: Testament to multiple phases of hydrocarbon migration in the Barrandian basin (lower Palaeozoic), Czech Republic. Mar Petrol Geol 27: 285-297. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2009.08.017  

Šafařík A (1871) Über silurische Mineralien und zwar über die erste Abtheilung nämlich über Datolith, Prehnit und Analkim. Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag, Januar - Juni, Sitzung der mathem.-naturwissenschaftlichen Classe am 28. Juni 1871: 77

Šafařík V (1874) Ueber einige Mineralien von Kuchelbad bei Prag. Sitzungsberichte der königl. böhmische Gesellschaft der Wissenschaften in Prag, Sitzung der mathematisch‑naturwissenschftliche Classe am 20. Februar 1874 / Zprávy o zasedání Královské české společnosti nauk v Praze 1874: 19

Štorch P, Pašava J (1989) Stratigraphy, chemistry and origin of the Lower Silurian black graptolitic shales of the Prague Basin (Barrandian, Bohemia). Věst Ústř Úst Geol 46: 143-162  

Tasáryová Z (2016) Silurian and Devonian volcanism in the Prague Basin. MS, disertační práce, PřF UK Praha

Tasáryová Z, Frýda J, Janoušek V, Racek M (2014) Slawsonite-celsian-hyalophane assemblage from a picrite sill (Prague Basin, Czech Republic). Am Mineral 99: 2272-2279. https://doi.org/10.2138/am-2014-4770

Tasáryová Z, Janoušek V, Frýda J (2018) Failed Silurian continental rifting at the NW margin of Gondwana: evidence from basaltic volcanism of the Prague Basin (Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif). Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 107: 1231-1266. https://doi.org/10.1007/s00531-017-1530-5

Ulrich F (1934) Výskyty jarositu a natrojarositu v Československu. Věda přírodní 15(2-3): 79-82

Ulrich F (1935) Nové mineralogické nálezy z Čech I. Barrandien. Čas Nár Mus (Praha), Odd přírod 109(3-4): 79-89

Urubek T, Dolníček Z, Kropáč K, Lehotský T (2013) Fluidní inkluze a chemické složení analcimu z lokality Řepiště (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty). Geol Výzk Mor Slez 20: 107-111

Velebil D (2018) Minerály Prahy. Granit 1-152

Vrba K (1880) 6. Datolith von Kuchelbad bei Prag; 7. Albit von Kuchelbad. In: Mineralogische Notizen II., Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie 4(4): 353-361

Zepharovich V (1893) Mineralogisches Lexikon. Teil I.-III. Wien

Zippe FXM (1839) Die Mineralien Böhmens nach ihren geognostischen Verhältnissen und ihrer Ausstellung in der Sammlung des vaterländischen Museums geordnet und beschreiben. Verhandlungen der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen in der siebenzehnten allgemeinen Versammlung am 3. April 1839: 28-77

Zippe FXM (1849) Allgemeine Übersicht der physikalischen und statistischen Verhältnisse des Berauner Kreises, I-LXIII. In: Sommer J. G., Das Königreich Böhmen, Bd. 16, Berauner Kreis, Prag