ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Chemické složení granátů v amfibolitech z lomu Libodřice u Kolína (kutnohorské krystalinikum, Česká republika)

Chemical composition of garnets in amphibolites from the quarry Libodřice near Kolín (Kutná Hora Crystalline Complex, Czech Republic)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.30.205

Klíčová slova

Abstrakt

Three types of garnet-bearing lithologies sampled in the quarry Libodřice near Kolín (Kutná Hora Crystalline Complex, Czech Republic) were studied by means of BSE imaging and electron microprobe analyses. The first type is represented by common garnetic amphibolites, in which garnet forms isolated millimetre-sized porphyroblasts containing numerous inclusions of minerals of the host amphibolite matrix (plagioclase, epidote, amphibole, sulphides). The composition of weakly zoned garnet is Alm55-56Grs30-37Sps1-5Prp5-12Adr0-3. Second type is garnetite, composed of garnet+quartz or garnet+epidote, in both cases with minor amphibole, which forms rare centimetre-thick bands in amphibolites. The garnetite garnet is distinctly zoned, with cores enriched in spessartine component (Alm42-51Grs29-38Sps11-16 Prp2-8Adr0-3Ti-Grs0-1F-Kat0-1) and margins depleted in Sps and enriched in pyrope component (Alm49-54Grs28-35Sps4-10 Prp7-11Adr0-1F-Kat0-1). The origin of the pronounced enrichment in Mn is interpreted in terms of specific chemical composition of protolith of this garnetite, which was likely represented by a chemogenic precipitate rich in Si, Al, Fe, Mn and in places possibly also Ca. The last found garnetiferous lithology is represented by zoned reaction skarn rimming small xenoliths of calcitic marbles enclosed in amphibolites. The garnet-rich zone of the skarn is dominated by chemically homogeneous grossularite with composition Grs73-76Adr16-21Alm2-5Ti-Grs1-2Sps1F-Kat1Gol0-1.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 188.67KB
Fulltext (PDF) - 2.60MB

Reference

Buriánek D, Otava J (2007) Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika. Acta Mus Moraviae, Sci geol 92: 143-150

Dolníček Z, Ulmanová J (2021) Pb-Bi mineralizace v amfibolitech z lomu Libodřice u Kolína (kutnohorské krystalinikum, Česká republika). Bull Mineral Petrolog 29 (1): 6-15. https://doi.org/10.46861/bmp.29.006

Ďásek M, Pelz J (1997) Zajímavé nálezy křišťálů v Libodřicích u Kolína. Minerál 5 (1): 19

Filippi M, Böhmová V (2010) Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic. Minerál 18 (3): 223-229

Faryad SW (2009) The Kutná Hora Complex (Moldanubian zone, Bohemian Massif), a composite of crustal and mantle rocks subducted to HP/UHP conditions. Lithos 109: 193-208. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2008.03.005

Fišera M (1977) Geologie a petrografie kutnohorského krystalinika západně od Kolína. Výzk práce Ústř Úst Geol 16: 19-31

Fišera M, Šrein V (1999) Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 7: 158-162

Fišera M, Vichr P, Sejkora J (2002) Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfibolitech z Libodřic (jz. od Kolína). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 10: 210-215

Franěk J, Sláma J (2008) Nález velkých krystalů apofylitu v zonální alpské žíle u Libodřic na Kolínsku. Minerál 16 (4): 340-345

Holásek O, Dušek K, Hradecká L, Kadlecová R, Klečák J, Lochmann Z, Manová M, Minaříková D, Nekovařík Č, Šalanský K, Štědrá V, Švecová J, Zelenka P (2001) Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-321 Svojšice. Čes geol Úst Praha

Kachlík V (1999) Relationship between Moldanubicum, the Kutná Hora Crystalline Unit and Bohemicum (Central Bohemia, Czech Republic): a result of polyphase Variscan nappe tectonics. J Czech Geol Soc 44: 201-291

Kropáč K, Buriánek D, Zimák J (2012): Origin and metamorphic evolution of Fe–Mn-rich garnetites (coticules) in the Desná Unit (Silesicum, NE Bohemian Massif). Chem Erde 72: 219- 236. https://doi.org/10.1016/j.chemer.2011.11.002

Matte P, Maluski H, Rajlich P, Franke W (1990) Terrane boundaries in the Bohemian Massif: result of the large-scale Variscan shearing. Tectonophysics 177: 151-170. https://doi.org/10.1016/0040-1951(90)90279-h

Novák JK, Vrbová H (1996) Petrogenesis and geochemistry of mafic rocks from the Kutná Hora Crystalline Complex and the neighbouring part of the Rataje Micaschist Zone. Geolines 4: 1-41

Novák F, Pauliš P, Tihlařík M (2001) Albinizovaný apofylit z Libodřic na Kolínsku. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 9: 303-305

Novák F, Pauliš P, Tihlařík M (2002) Zajímavý nález albinizovaného apofylitu z Libodřic na Kolínsku. Minerál 10 (1): 5-7

Pauliš P (2000) Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech. 1-71, Kuttna, Kutná Hora

Pauliš P, Plecháček J (2008) Arsenopyrit z Libodřic u Kolína. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 16 (2): 247

Pavlicová Š (1972) Krystalochemický výzkum některých epidotů. MS, diplomová práce, PřF UK Praha

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed.) Microbeam Analysis: 104-106. San Francisco Press, San Francisco

Reif J, Pauliš P, Šanc I (1991) Feroaxinit z alpské žíly v amfibolitu u Libodřic (západně od Kolína). Čas mineral geol 36 (4): 243-246

Synek J, Oliveriová D (1993) Terrane character of the north-east margin of the Moldanubian Zone: the Kutná Hora Crystalline Complex, Bohemian Massif. Geol Rundsch 82: 566-582. https://doi.org/10.1007/bf00212417

Šedina M (2018) Allanitem bohatý pegmatit v Libodřicích. Minerál 26 (4): 321-329

Šedina M (2019) Další zajímavý nález apofylitu z Libodřic. Minerál 27 (2): 107-112

Šedina M (2004) Překvapivý výskyt molybdenitu v asociaci minerálů alpské parageneze v Libodřicích u Kolína. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 12: 226-227

Štědrá V, Nahodilová R (2009) High-pressure metabasic rocks from the Kutná Hora Complex: geological position and petrology of exotic lithologies along the segmented Moldanubian margin, Bohemian Massif. J Geosci 54: 135-157. https://doi.org/10.3190/jgeosci.047

Vichr P (2008) Nálezy minerálů alpské parageneze v Libodřicích z let 2000 až 2008. Minerál 16 (4): 333-339

Vichr P, Fišera M (2002) Neobvyklá forma výskytu kalcitu v alpské paragenezi z Libodřic na Kolínsku. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 10: 335-337

Vrána S, Janoušek V, Laciok A, Halodová P, Žák L (2016) Metamorfní reakce epidotu v žilách alpského typu na gra­nát-anortitové symplektity: Markovice, kutnohorské krystalinikum. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 24: 224-229

Vrána S, Štědrá V, Nahodilová R (2009) Geochemistry and petrology of high-pressure kyanite–garnet–albite-K-feldspar felsic gneisses and granulites from the Kutná Hora Complex, Bohemian Massif. J Geosci 54: 159-179. https://doi.org/10.3190/jgeosci.045