ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Chemismus a klasifikace minerálů skupiny tetraedritu z ložisek v Peru

Chemistry and classification of minerals of tetrahedrite group from deposits of Peru


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.29.321

Klíčová slova

Abstrakt

The quantitative study of chemical composition of 42 samples of the tetrahedrite group minerals from 16 deposits in Peru provided new data enabling their detailed classification within this group. The majority of samples are usual members of tetrahedrite group: tennantite-(Zn) (Casapalca, Castrovirreyna, Huanzala, Mundo Nuevo, Palomo, Pasto Bueno, Quiruvilca, Huarón, Morococha), tetrahedrite-(Zn) (Huachocolpa, Julcani, Palomo, Pasto Bueno, San Genaro), tetrahedrite-(Fe) (Julcani, Mercedes, Quiruvilca) and tennantite-(Fe) (Milpo, Pachapaqui, Huampar, Huanzala, Quiruvilca). The recently approved new member of this group tennantite-(Cu) was found in two samples from the Julcani ore district. At sample from the San Genero mine, recently approved argentotetrahedrite-(Zn) and an unnamed new member „argentotennantite-(Fe)“ were determined.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 174.36KB
Fulltext (PDF) - 8.77MB

Reference

Biagioni C, George LL, Cook NJ, Makovicky E, Moëlo Y, Pasero M, Sejkora J, Stanley ChJ, Welch MD, Bosi F (2020a) The tetrahedrite group: Nomenclature and classification. Am Mineral 105: 109-122. https://doi.org/10.2138/am-2020-7128

Biagioni C, Sejkora J, Moëlo Y, Makovicky E, Pasero M, Dolníček Z (2020b) Kenoargentotennantite-(Fe), IMA 2020-062. CNMNC Newsletter No. 58. Mineral Mag 84: 974

Biagioni C, Sejkora J, Musetti S, Velebil D, Pasero M (2020c) Tetrahedrite-(Hg), a new „old“ member of the tetrahedrite group. Mineral Mag 84: 584-592. https://doi.org/10.1180/mgm.2020.36

Biagioni C, Sejkora J, Moëlo Y, Marcoux E, Mauro D, Dolníček Z (2021a) Tennantite-(Cu), IMA 2020-096. CNMNC Newsletter 60; Mineral Mag 85. https://doi.org/10.1180/mgm.2021.30

Biagioni C, Sejkora J, Raber T, Roth P, Moëlo Y, Dolníček Z, Pasero M (2021b) Tennantite-(Hg), Cu6(Cu4Hg2)As4S13, a new tetrahedrite-group mineral from the Lengenbach quarry, Binn, Switzerland. Mineral Mag 85: 744-751. https://doi.org/10.1180/mgm.2021.59

Biagioni C, Sejkora J, Musetti S, Makovicky E, Pagano R, Pasero M, Dolníček Z (v tisku):  Stibiogoldfieldite, Cu6Cu6(Sb2Te2)S13, a new tetrahedrite group mineral. Mineral Mag v tisku

Hyršl J, Crowley JA, Currier RH, Szenics T (2010) Peru, paradise of minerals. Museum Andrés del Castillo, Lima, 1-543

Chetty R, Prem Kumar DS, Rogl G, Rogl P, Bauer E, Michor H, Suwas S, Puchegger S, Giester G, Mallik RC (2015) Thermoelectric properties of a Mn substituted synthetic tetrahedrite. Phys Chem, Chem Phys 1: 1716-1727. https://doi.org/10.1039/C4CP04039B

Kolitsch U, Bayerl R, Topa D (2019) Neufunde aus der Grube Clara im mittleren Schwarzwald (V). Mineralien-Welt 30(3): 12-27 

Lu X, Morelli DT, Xia Y, Zhou F, Ozolins V, Chi H, Zhou X, Uher C (2013) High performance thermoelectricity in earth-abundant compounds based on natural mineral tetrahedrites. Advan Energ Mater 3(3): 342-348. https://doi.org/10.1002/aenm.201200650

Moëlo Y, Makovicky E, Mozgova NN, Jambor JL, Cook N, Pring A, Paar W, Nickel EH, Graeser S, Karup-Møller S, Balić-Žunić T, Mumme WG, Vurro F, Topa D, Bindi L, Bente K, Shimizu M (2008) Sulfosalt systematics: A review report of the Sulfosalt sub-committee of the IMA Commission on Ore Mineralogy. Eur J Mineral 20(1): 7-46. https://doi.org/10.1127/0935-1221/2008/0020-1778

Sejkora J, Biagioni C, Števko M, Raber T, Roth P (2021a) Argentotetrahedrite-(Zn), IMA 2020-069. CNMNC Newsletter 59; Mineral Mag 85. https://doi.org/10.1180/mgm.2021.5

Sejkora J, Biagioni C, Vrtiška L, Moëlo Y (2021b) Zvěstovite-(Zn), Ag6(Ag4Zn2)As4S13, a new tetrahedrite-group mineral from Zvěstov, Czech Republic. Mineral Mag 85: 716-724. https://doi.org/10.1180/mgm.2021.57

Sejkora J, Plášil J, Makovicky E (v tisku) Stibioústalečite, IMA 2021-071. CNMNC Newsletter 64, Eur J Mineral v tisku

Suekuni K, Tsuruta K, Kunii M, Nishiate H, Nishibori E, Maki S, Ohta M, Yamamoto A, Koyano M (2013) High-performance thermoelectric mineral Cu12−xNixSb4S13 tetrahedrite. J Appl Phys 113(4): 043712. https://doi.org/10.1063/1.4789389

Suekuni K, Tomizawa Y, Ozaki T, Koyano M (2014) Systematic study of electronic and magnetic properties for Cu12-xTMxSb4S13 (TM = Mn, Fe, Co, Ni, and Zn) tetrahedrite. J Appl Phys 115(14): 143702. https://doi.org/10.1063/1.4871265

Škácha P, Palatinus L, Sejkora J, Plášil J, Macek I, Goliáš V (2016) Hakite from Příbram, Czech Republic: Compositional variability, crystal structure and the role within the Se - mineralization. Mineral Mag 80: 1115-1128. https://doi.org/10.1180/minmag.2016.080.038

Škácha P, Sejkora J, Plášil J (2017) Selenide mineralization in the Příbram Uranium and Base-Metal District (Czech Republic). Minerals 7: 91. https://doi.org/10.3390/min7060091

Škácha P, Sejkora J, Plášil J, Makovicky E (2020) Pošepnýite, a new Hg-rich member of the tetrahedrite group from Příbram, Czech Republic. J Geosci 65(3): 173-186. https://doi.org/10.3190/jgeosci.308

van Embden J, Latham K, Duffy NW, Tachibana Y (2013) Near-infrared absorbing Cu12Sb4S13 and Cu3SbS4 nanocrystals: synthesis, characterization, and photoelectrochemistry. J Amer Chem Soc 135(31): 11562-11571. https://doi.org/10.1021/ja402702x

Velebil D (2014) Příspěvek k poznání chemismu rtuťových tetraedritů: lokality Jedová hora (Česko), Rudňany, Rožňava, Nižná Slaná, Slovinky (Slovensko) a Maškara (Bosna a Hercegovina). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 22(1): 131-143

Velebil D, Losos Z (2008) Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 16(1): 56-60

Velebil D, Sejkora J (2018) Bismutem bohaté tennantity z Jáchymova (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 26(2): 213-222

Velebil D, Macek I, Soumar J (2016) Příspěvek k poznání chemismu tetraedritů z českých lokalit: Příbram, Obecnice, Zvěstov, Mníšek pod Brdy, Ratibořské Hory, Stará Vožice, Jáchymov, Kutná Hora a Stříbrná Skalice. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 24(1): 132-143

Velebil D, Sejkora J, Dolníček Z (2020) Mn-nabohacené tetraedrity z rumunských ložisek Cavnic, Botesti a Sacaramb. Bull Mineral Petrolog 28(1): 161-169. https://doi.org/10.46861/bmp.28.161