ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Coronadit z dolu Řimbaba v Bohutíně u Příbrami (Česká republika)

Coronadite from the Řimbaba mine in Bohutín near Příbram (Czech Republic)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.29.281

Klíčová slova

Abstrakt

Along with the abundant pyromorphite, relatively frequent coronadite was found in the Řimbaba mine in Bohutín near Příbram (Czech Republic). Coronadite forms up to 5 mm thick black matt and greasy coatings and cavity fillings. The unit cell parameters of coronadite, refined from the powder X-ray diffraction data, are a 9.943(17), b 2.876(8), c 9.820(11) Å, β 90.4(5)° and V 280.8(9) Å3 (space group I2/m). Chemical analyses correspond to the empirical formula Pb1.53Sb0.07Zn0.02(Mn4+5.62Mn3+2.06)O16.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 191.32KB
Fulltext (PDF) - 1.53MB

Reference

Biagioni C, Capalbo C, Pasero M (2013) Nomenclature tunings in the hollandite supergroup. Eur J Mineral 25: 85-90. https://doi.org/10.1127/0935-1221/2013/0025-2255

Černý P, Jindra J, Černý P jun (1995) Nové nálezy nerostů na odvalech šachet Řimbaba a Lill. Minerál 3(2): 91-96

Hloušek J (2016) Jáchymov = Joachimsthal: Jáchymov, horský urbanistický skvost, který o návštěvníky nestojí Díl II. Kateřina Hloušková, Jáchymov

Jirásek J, Matýsek D, Minaříková A (2017) Oxidické minerály manganu: vymezení, krystalové struktury, identifikace a výskyt na území České republiky. Bull Mineral Petrolog 25(1): 55-68

Kolektiv (2003) Rudné a uranové hornictví České republiky. Anagram Ostrava

Laugier J, Bochu B (2011) LMGP-suite of programs for the interpretation of X-ray experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011

Lindgren W, Hillebrand WF (1904) Minerals from the Clifton-Morenci district. Am J Sci 18: 448-460. https://doi.org/10.2475/ajs.s4-18.108.448  

Novák M, Škoda R (2007) Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic. J Czech Geol Soc 52: 161-167. https://doi.org/10.3190/jgeosci.003

Ondruš P, Veselovský F, Hloušek J, Skála R, Vavřín I, Frýda J, Čejka J, Gabašová A (1997) Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J Czech Geol Soc 42: 3-69

Patočka M, Leichmann J (2013) Limonitizované kvarcity s Fe-Mn-Ba-Co zrudněním ve svratecké klenbě moravika jižně od Maršova u Tišnova. Acta Mus Moraviae, Sci geol 98: 115-140

Post JE, Bish DL (1989) Rietveld refinement of the coronadite structure. Am Mineral 74: 913-917

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed): Microbeam Analysis. San Francisco Press, San Francisco: 104-106

Scharm B (1995) Přehled minerálů nalezených v oblasti uranových koncentrací v severočeské křídě. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 3: 169-172

Škácha P (2020) Minerály série mimetit-pyromorfit na Příbramsku. Minerál 28(1): 66-73

Valta K (1936) Po stopách utrpení a slávy hornictva na Příbramsku. Příbram