ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Zeolitová mineralizace s gmelinitem-K z Jedlky u Benešova nad Ploučnicí (Česká republika)

Zeolite mineralization with gmelinite-K from Jedlka near Benešov nad Ploučnicí (Czech Republic)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.29.213

Klíčová slova

Abstrakt

A new locality of zeolite minerals occurs on the NE edge of the Jedlka village, at the SE slope of the Hlídka hill, 2 km to W of Benešov nad Ploučnicí (northern Bohemia, Czech Republic). The mineralization is developed in Cenozoic analcime-nepheline tephrite. Ten zeolite mineral species (gmelinite-K, analcime, harmotome, chabazite-Ca, lévyne-Ca, mezolite, natrolite, offretite, phillipsite-K, thomsonite-Ca) were found in small amygdule cavities of tephrite. The most interesting is gmelinite-K, a rare zeolite worldwide, which forms clear, white or slightly yellowish, hexagonal lenticular crystals up to 7 mm, always intergrown with the chabazite-Ca. The unit-cell parameters of gmelinite-K, refined from the powder X-ray data, are a = 13.795 (19), c = 9.811(6) Å and V = 1616.8(3) Å3; its quantitative chemical analyses correspond to the empirical formula (K2.32Ca1.86Sr0.53Na0.20Ba0.19)Σ5.10(Al8.14Si16.01O48)·22H2O.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 234.71KB
Fulltext (PDF) - 7.39MB

Reference

Bárta J, Rychlý R (1979) Nález gmelinitu na lokalitě Dobranka u Děčína. Čas Min Geol 24 (4): 434

Bayliss P (1975) Nomenclature of the trioctahedral chlorites. Can Mineral 13: 178-180

Birch B (1976) Chabazite or gmelinite (or both) in basalts from Flinders, Victoria. Austral Mineral 1 (1): 2-3

Brewster D (1825) Description of gmelinite, a new mineral species. Edinb J Sci 2: 262-267

Cajz V (2000) Geologická stavba lokality Jedlka a jejího okolí. Zpr geol Výzk v R 2000: 116-119

Cajz V (2002) Proposal of litostratigraphy for the České středohoří Mts. Bull Czech Geol Surv 75 (1): 7-16

Coombs DS, Alberti A, Armbruster T, Artioli G, Colella C, Galli E, Grice JD, Liebau F, Mandarino JA, Minato H, Nickel EH, Passaglia E, Peacor DR, Quartieri S, Rinaldi R, Ross M, Sheppard RA, Tillmanns E, Vezzalini G (1997) Recommended nomenclature for zeolite minerals: report of the subcommittee on zeolites of the International Mineralogical Association, commission on new minerals and mineral names. Can Mineral 35: 1571-1606

Cílek V (2001) Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů. Zpr geol Výzk v R 2000: 119-121

Gatta GD, Nestola F, Boffa Ballaran T (2006) Elastic behavior, phase transition, and pressure induced structural evolution of analcime. Am Mineral 91: 568-578. https://doi.org/10.2138/am.2006.1994

Hibsch JE (1897) Erläuterungen zur geologischen Karte des böhmischen Mittelgebirges. Blatt III. (Bensen). Mit 1 geologischen Karte. Tscherm mineral petrogr Mitt 17: 1-96. https://doi.org/10.1007/BF02993035

Hibsch JE (1934) Die Minerale des Böhmischen Mittelgebirges. Jena

Khomyakov AP, Polezhaeva LI, Malinovsky JuA (2001) Gmelinite-K (K,Na,Ca)6(Al17Si17O48)·22 H2O, a new zeolite mineral from Lovozero alkaline massif, Kola Peninsula, Russia. Zap Vses Min Obshch 130: 65-71

Laugier J, Bochu B (2011) LMGP-suite of programs for the interpretation of X-ray experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011

Novák JK, Cílek V, Cajz V (2001) Zeolitové vulkanogenní sedimenty z Jedlky u Benešova nad Ploučnicí (České Středohoří). Setkání 43. fóra pro nerudy, Lučenec

Novák JK, Ulrych J, Chvátal M, Langrová A, Cajz V, Adamovič J, Rychlý R, Wiesner T (2003) Zeolite-bearing trachyandesite from Dobranka, České středohoří Mts.: Petrography, geochemistry and amygdale mineralogy. Acta Montan A 22: 79-96

Passaglia E, Pongiluppi D, Vezzalini G (1978) The crystal chemistry of gmelinites. N Jb Mineral, Mh 7: 310-324

Pauliš P, Hrůzek L, Janeček O, Sejkora J, Malíková R (2014a) Cowlesit a doprovodná mineralizace z vrchu Hackenberg u České Kamenice (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 22 (2): 248-260

Pauliš P, Sejkora J, Novák F, Malíková R (2014b) Harmotom a stilbit-Ca z ložiska polymetalických rud Křižanovice v Železných horách (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 22 (1): 68-73

Pauliš P, Hrůzek L, Janeček O, Sejkora J, Malíková R, Pour O, Fediuk F (2015a) Tschernichit, garronit-Ca a doprovodná mineralizace z Jehly u České Kamenice (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23 (2): 147-170

Pauliš P, Hrůzek L, Sejkora J, Malíková R, Pour O, Fediuk F (2015b): Zeolitová mineralizace s barytem z Rousínova u Cvikova v Lužických horách (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23 (2): 221-228

Pauliš P. Janeček O, Hrůzek L, Sejkora J, Malíková R, Fediuk F, Pour O (2017) Nordstrandit a zeolitová mineralizace fonolitu Tachovského vrchu u Doks (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 25 (1): 69-84

Pauliš P, Zeman P, Sejkora J, Malíková R, Vrtiška L, Dolníček Z, Fediuk F, Pour O (2018a) Zeolitová mineralizace s thomsonitem-Ca z Babětína u Těchlovic v Českém středohoří (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 26 (1): 1-11

Pauliš P, Zeman P, Zeman V, Sejkora J, Malíková R, Vrtiška L, Dolníček Z, Fediuk F, Pour O, Radoň M (2018b): Zeolitová mineralizace z Heřmanic u České Lípy (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 26 (2): 123-137

Pauliš P, Hrůzek L, Sejkora J, Dolníček Z, Malíková R, Ekrt B, Pour O, Fediuk F, Janeček O (2019) Zeolitová mineralizace ze Zaječího vrchu a Poustevny u Nového Boru (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 27 (2): 346-370

Pauliš P, Hrůzek L, Janeček O, Dolníček Z, Vrtiška L, Malíková R, Pour O, Fediuk F (2021) Böhmit a doprovodná zeolitová mineralizace ze Soutěsek u Děčína (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 29 (1): 164-177. https://doi.org/10.46861/bmp.29.164

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco: 104-106

Rinaldi R, Pluth JJ, Smith JV (1974) Zeolites of the phillipsite family. Refinement of the crystal structure of phillipsite and harmotome. Acta Crystallogr B 30: 2426-2433. https://doi.org/10.1107/S0567740874007242

Sacerdoti M, Passaglia E, Carnevali R (1995) Structural refinement of Na-, K-, and Ca- exchanged gmelitines. Zeolites 15: 276-281. https://doi.org/10.1016/0144-2449(94)00024-M

Stahl K, Kvick A, Smith JV (1990) Thomsonite, a neutron diffraction study at 13K. Acta Crystallogr Sect C 46: 1370-1373. https://doi.org/10.1107/S0108270189013259

Stuckenschmidt E, Kirfel A (2000) Zeolites of NAT topology: Structure refinement of mesolite from single crystal X-ray data and comparison with the structures of natrolite anad scolecite. Eur J Mineral 12: 571-579. https://doi.org/10.1127/0935-1221/2000/0012-0571

Vezzalini G, Quartieri S, Passaglia E (1990) Crystal structure of a K-rich natural gmelinites and comparison with the other refined gmelinite samples. N Jb Mineral, Mh: 504-513

Yakubovich OV, Massa W, Gavrilenko PG, Pekov IV (2005) Crystal structure of chabazite. Kristallografiya 50 (4): 595-604

https://www.mindat.org/gallery-1061.html