ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Pb-Bi mineralizace v amfibolitech z lomu Libodřice u Kolína (kutnohorské krystalinikum, Česká republika)

Pb-Bi mineralization in amphibolites from the quarry Libodřice near Kolín (Kutná Hora Crystalline Complex, Czech Republic)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.29.006

Klíčová slova

Abstrakt

An interesting ore mineralization containing Pb-Bi minerals, present in a thin layer parallel with schistosity of the host amphibolite, was newly recognized in the Libodřice quarry near Kolín (Kutná Hora Crystalline Complex, Czech Republic). The disseminations of ore minerals are formed especially by pyrrhotite and chalcopyrite, less pyrite and accessory galena, native bismuth, cosalite, bismuthinite and joséite-B. The equilibrium textural relationships of rock-forming silicates and main sulphides indicate that the ore assemblage underwent metamorphic recrystallization together with the host rock, however, indications of younger local re-equilibrations under changed physico-chemical conditions (especially temperature, fugacity of sulphur, fugacity of oxygen) were also observed. The presence of polysynthetic lamellae in chalcopyrite suggests for its origin/re-crystallization at temperatures above 550 °C. Sporadic cosalite, stable at temperatures below 425 °C, was probably precursor of pseudomorphs today formed by galena and native bismuth. Pseudomorphs originated at temperatures below 271 °C probably due to local decrease of sulphur fugacity caused by growth of associated pyrrhotite. The local sulphurisation of small amount of native bismuth to bismuthinite and small part of pyrrhotite to pyrite finished the process of ore evolution. The presence of elevated contents of Te, Se and Ni in the studied mineralization confirms the source of these elements in the host rock environment, which was presupposed on the basis of earlier mineralogical study of Alpine-type veins in the area of the Kutná Hora Crystalline Complex.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 184.64KB
Fulltext (PDF) - 9.36MB

Reference

Bernard JH (1981) Minerály alpských žil a jim podobných asociací. In: Bernard JH, Čech F, Dávidová Š, Dudek A, Fediuk F, Hovorka D, Kettner R, Koděra M, Kopecký L, Němec D, Paděra K, Petránek J, Sekanina J, Staněk J, Šímová M: Mineralogie Československa: 405-419. Academia Praha

Craig JR (1967) Phase relations and mineral assemblages in the Ag-Bi-Pb-S system. Miner Deposita 1: 278-306. https://doi.org/10.1007/bf00205202

Čvileva TN, Bezsmertnaja MS, Spiridonov EM, Agroskin AS, Papayan GV, Vinogradova RA, Lebedeva SI, Zavjalov EN, Filimonova AA, Petrov VK, Rautian LI, Svesnikova OL (1988) Handbook for determination of ore minerals in reflected light. Moskva, 504 pp (in Russian)

Dolníček Z, Malý K, Havlíček J, Ulmanová J, Sejkora J (2021) Minerály kontaminovaných granitových pegmatitů z lomu Pohled u Havlíčkova Brodu (moldanubikum), část II: prvky a sulfidy. Bull Mineral Petrolog 29: 90-107. https://doi.org/10.46861/bmp.29.090

Dolníček Z, Nepejchal M (2019) Sylvanit, clausthalit a doprovodné minerály ze železnorudného ložiska typu Lahn-Dill Pittenwald u Skal u Rýmařova. Bull Mineral Petrolog 27, 1: 82-88

Dolníček Z, Ulmanová J (2018a) Texturně neobvyklá Cu sulfidická mineralizace a doprovodné minerály z alpské žíly od Markovic u Čáslavi. Bull Mineral Petrolog 26: 78-89

Dolníček Z, Ulmanová J (2018b) Revize sulfidické mineralizace z alpských žil od Markovic u Čáslavi (kutnohorské krystalinikum): minerální asociace a chemické složení. Bull Mineral Petrolog 26: 138-148

Dolníček Z, Ulmanová J (2019a): Minerální asociace a chemické složení chloritů z alpských žil od Markovic u Čáslavi (kutnohorské krystalinikum). Bull Mineral Petrolog 27: 212-220

Dolníček Z, Ulmanová J (2019b) Mineralogická charakteristika dvou typů hydrotermálních žil s obsahem REE minerálů z lomu u Vrbčan (kutnohorské krystalinikum). Bull Mineral Petrolog 27: 331-345

Dolníček Z, Ulmanová J (2020) Mineralogická charakteristika křemenné žíly se scheelitem a alpské žíly s prehnitem z lomu v Plaňanech u Kolína (kutnohorské krystalinikum). Bull Mineral Petrolog 28, 1: 74-85. https://doi.org/10.46861/bmp.28.074

Ďásek M, Pelz J (1997) Zajímavé nálezy křišťálů v Libodřicích u Kolína. Minerál 5 (1): 19

Filippi M, Böhmová V (2010) Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic. Minerál 18 (3): 223-229

Fišera M (1977) Geologie a petrografie kutnohorského krystalinika západně od Kolína. Výzk práce ÚÚG 16: 19-31

Fišera M (2000) Alpská parageneze - klasifikace, typy a naleziště v České republice. Bull Mineral-petrolog odd Nár muz (Praha) 8: 23-40

Fišera M, Šrein V (1999) Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz 7: 158-162

Fišera M, Vichr P, Sejkora J (2002) Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfibolitech z Libodřic (jz. od Kolína). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz 10: 210-215

Franěk J, Sláma J (2008) Nález velkých krystalů apofylitu v zonální alpské žíle u Libodřic na Kolínsku. Minerál 16 (4): 340-345

Hassan LY, Roberts MP (2017) Tellurides associated with volcanogenic massive sulfide (VMS) mineralization at Yuinmery and Austin,Western Australia. Ore Geol Rev 80: 352-362. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2016.07.005

Kaneda H, Takenouchi S, Shoji T (1986) Stability of pentlandite in the Fe-Ni-Co-S system. Miner Deposita 21: 169-180. https://doi.org/10.1007/bf00199797

Kostov I, Stefanova JM (1981) Sulphide minerals. Crystal chemistry, parageneses and systematics. Bulgarian Acad Sci, Sofia, 212 pp

Mastíková E (2011) Mineralogie a podmínky vzniku vybraných mineralizací v lomu Pohled (moldanubikum). MS, diplomová práce, PřF UP v Olomouci

Matte P, Maluski H, Rajlich P, Franke W (1990) Terrane boundaries in the Bohemian Massif: result of the large-scale Variscan shearing. Tectonophysics 177: 151-170. https://doi.org/10.1016/0040-1951(90)90279-h

Murowchick JB (1992) Marcasite inversion and the petrographic determination of pyrite ancestry. Econ Geol 87: 1141-1152. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.87.4.1141

Murowchick JB, Barnes HL (1986) Marcasite precipitation from hydrothermal solutions. Geochim Cosmochim Acta 50: 2615-2629. https://doi.org/10.1016/0016-7037(86)90214-0

Nekrasov IYa (1996) Geochemistry, mineralogy and genesis of gold deposits. A.A. Balkema, Rotterdam, 344 p

Novák JK, Vrbová H (1996) Petrogenesis and geochemistry of mafic rocks from the Kutná Hora Crystalline Complex and the neighbouring part of the Rataje Micaschist Zone. Geolines 4: 1-41

Novák F, Pauliš P, Tihlařík M (2001) Albinizovaný apofylit z Libodřic na Kolínsku. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz 9: 303-305

Novák F, Pauliš P, Tihlařík M (2002) Zajímavý nález albinizovaného apofylitu z Libodřic na Kolínsku. Minerál 10 (1): 5-7

Pauliš P (2000) Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech. 1-71, Kuttna, Kutná Hora

Pauliš P, Plecháček J (2008) Arsenopyrit z Libodřic u Kolína. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz 16 (2): 247

Pavlicová Š (1972) Krystalochemický výzkum některých epidotů. MS, diplomová práce, PřF UK Praha

Pažout R, Sejkora J, Šrein V (2017) Bismuth and bismuth-antimony sulphosalts from Kutná Hora vein Ag-Pb-Zn ore district, Czech Republic. J Geosci 62: 59-76. https://doi.org/10.3190/jgeosci.230

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed.) Microbeam Analysis: 104-106. San Francisco Press, San Francisco

Reif J, Pauliš P, Šanc I (1991) Feroaxinit z alpské žíly v amfibolitu u Libodřic (západně od Kolína). Čas mineral geol 36 (4): 243-246

Sejkora J, Litochleb J, Novák M, Cícha J, Dolníček Z (2020) Nickel-(Bi,Ag) sulphide mineralization from NYF Vepice pegmatite, Milevsko pluton, southern Bohemia (Czech Republic) - a reflection of the parental granite chemistry. J Geosci 65(3): 187-199. https://doi.org/10.3190/jgeosci.310 

Synek J, Oliveriová D (1993) Terrane character of the north-east margin of the Moldanubian Zone: the Kutná Hora Crystalline Complex, Bohemian Massif. Geol Rundsch 82: 566-582. https://doi.org/10.1007/bf00212417

Šedina M (2004) Překvapivý výskyt molybdenitu v asociaci minerálů alpské parageneze v Libodřicích u Kolína. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz 12: 226-227

Šedina M (2018) Allanitem bohatý pegmatit v Libodřicích. Minerál 26 (4): 321-329

Šedina M (2019) Další zajímavý nález apofylitu z Libodřic. Minerál 27 (2): 107-112

Topa D, Makovicky E (2010) Crystal-chemistry of cosalite based on new microprobe data and single-crystal structure determinations. Can Mineral 48(5): 1081-1107. https://doi.org/10.3749/canmin.48.5.1081

Vichr P (2008) Nálezy minerálů alpské parageneze v Libodřicích z let 2000 až 2008. Minerál 16 (4): 333-339

Vichr P, Fišera M (2002) Neobvyklá forma výskytu kalcitu v alpské paragenezi z Libodřic na Kolínsku. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz 10: 335-337

Živkovič Ž, Živkovič D (1996) Comparative determination of the infinite dilution constants and interaction parameters in the binary system Bi-Sb. Rud-Metalur Zbor 43(3-4): 215-218