ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Recentní vznik limonitové bahenní železné rudy v Hulíně (niva řeky Moravy)

Recent formation of limonite mud iron ore in Hulín (flood plain of the Morava River, Czech Republic)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.28.412

Klíčová slova

Abstrakt

There is described a new occurrence of mud limonite iron ore in this paper. Limonite originates recently in streams situated in flood plain of the Morava River near Hulín (central Moravia, Czech Republic). The chemical composition of precipitated limonite indicates that a contamination of subterranean waters by phosphorus, arsenic and some transitional metals (Cr, Zn) occurs here, very probably due to long-lasting intense agricultural usage of the surrounding fields. Based on experimental precipitation of limonite from local well water, a probable mechanism of formation of limonite was outlined. The Fe2+ ions, dissolved in the subterranean waters, are after their seepage into the stream oxidized by aerial oxygen to Fe3+, which is subsequently hydrolysed and precipitated in form of solid iron hydroxide. An important role of microorganisms and/or organic matter during precipitation of limonite is not suggested by collected data.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 166.76KB
Fulltext (PDF) - 1.63MB

Reference

Anders E, Grevesse N (1989) Abundances of the elements: Meteoritic and solar. Geochim Cosmochim Acta 53: 197-214. https://doi.org/10.1016/0016-7037(89)90286-x

Bau M, Möller P (1992) Rare earth element fractionation in metamorphogenic hydrothermal calcite, magnesite and siderite. Miner Petrol 45: 231-246. https://doi.org/10.1007/bf01163114

Čoupek J, Habartová R, Pojsl M, Snášil R (1995) Polešovice 1595 – 1995 400 let od povýšení na městečko. 152 s. Historická společnost Starý Velehrad. Velehrad

Janál J (2002) Dokumentace holocenních sedimentů ve štěrkovně u Hulína. Geol Výzk Mor Slez v r 2001, 9: 4-6

Kořan J (1955) Přehledné dějiny československého hornictví. 214 s. Nakladatelství Československé akademie věd. Praha

Kruťa T (1966) Moravské nerosty a jejich literatura 1940-1965. Moravské muzeum Brno

Křivánek J (2009) Inventarizace výskytů historických železářských strusek v oblasti Chřibů. MS, bakalářská práce, PřF UP Olomouc

Kužvart M (1983) Ložiska nerudních surovin ČSR. UK Praha

McLennan SM (1989) Rare earth elements in sedimentary rocks: influence of provenance and sedimentary processes. Rev Mineral 21: 169-200. https://doi.org/10.1515/9781501509032-010

Mikysek P (2011) Studium minerální asociace těžké frakce z deponie ložiska štěrkopísků u Hulína. MS, dipl. práce, PřF MU Brno

Novák Z (1991) Výsledky studia těžkých minerálů ze štěrků štěrkovny v Hulíně. Štěrkovny a pískovny Brno

Peša O (2011) Laboratorní studium vybraných minerálních fází sedimentů řeky Moravy u Hulína. MS, dipl. práce, PřF MU Brno

Smola V (2013) Bagry odkryly za Znojmem železnou rudu. Znojemský deník.cz, 19.8.2013

Stejskal M (1999) Hydrodynamické a kvalitativní vztahy povrchových a podzemních vod se zaměřením na vyšší vodní stavy. MS, dipl. práce, PřF MU Brno