ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Mineralogická charakteristika hydrotermální mineralizace ze starých těžebních pozůstatků v oblasti Mladoňov - Nový Malín (silezikum)

Mineralogy of hydrothermal mineralization from remnants of old mining in the area Mladoňov - Nový Malín (Silesicum, Czech Republic)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.28.261

Klíčová slova

Abstrakt

In the area north of Mladoňov, which is built by phyllites and quartzites of the Vrbno Group and granite-derived phyllonites of the Desná Group (Silesicum, northern part of the Bohemian Massif), there were found two types of hydrothermal ore mineralization in vein material sampled from remnants of old mining/prospection. The Cu(-Bi-Au) mineralization hosted by quartz gangue was found at the locality Husarčina šachta. A main ore mineral is chalcopyrite, which contains inclusions of pyrite, native bismuth, bismuthinite, a phase close to bismite, and native gold with fineness of 717 - 818. Baryte, recorded in part of collected samples, probably represents a significantly younger hypogene mineralization. Supergene minerals include malachite, azurite, a phase close to chrysocolla, bornite, Cu-sulphides, tenorite, native copper, limonite and probably also cuprite. A quartz-pyrite-pyrrhotite mineralization with accessory arsenopyrite and xenotime-(Y) and supergene limonite and baryte was recorded at localities Husarčina šachta and Kopka. Sporadically, Fe-sulphides contain elevated contents of Au (measurable by means of an electron microprobe), probably due to submicroscopic inclusions of native gold. Gold could be leached from wall rocks by ore fluids and/or remobilized from older mineralization to the younger one. The presence of traces of Cr, Co and Ni in some ore minerals implies for wider circulation of parent fluids involving probably also basic or ultrabasic rocks.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 215.54KB
Fulltext (PDF) - 4.44MB

Reference

Anders E, Grevesse N (1989) Abundances of the elements: Meteoritic and solar. Geochim Cosmochim Acta 53: 197-214. https://doi.org/10.1016/0016-7037(89)90286-x

Bau M (1991) Rare-earth element mobility during hydrothermal and metamorphic fluid-rock interaction and the significance on the oxidation state of europium. Chem Geol 93: 219-230. https://doi.org/10.1016/0009-2541(91)90115-8

Bau M, Möller P (1992) Rare earth element fractionation in metamorphogenic hydrothermal calcite, magnesite and siderite. Miner Petrol 45: 231-246. https://doi.org/10.1007/bf01163114

Bernard JH (1981) Minerály rudonosných hydrotermálních procesů. In Bernard JH, Čech F, Dávidová Š, Dudek A, Fediuk F, Hovorka D, Kettner R, Koděra M, Kopecký L, Němec D, Paděra K, Petránek J, Sekanina J, Staněk J, Šímová M: Mineralogie Československa: 186-405. Academia Praha

Březina J (1932) Olomoucký kraj. Okres šumperský, staroměstský a vízmberský. Vlastivěda Moravská. Brno

Dolníček Z, Fojt B, Mašek V (2018) Podmínky vzniku mineralizace rudních sloupů ložiska Zlaté Hory-jih: pohled ze studia fluidních inkluzí. Bull Mineral Petrolog 26: 64-73

Dolníček Z, Nepejchal M (2019): Sylvanit, clausthalit a doprovodné minerály ze železnorudného ložiska typu Lahn-Dill Pittenwald u Skal u Rýmařova. Bull Mineral Petrolog 27: 82-88

Flášar V (2009) Nový Malín (okr. Šumperk). Vizuální a detektorový průzkum jihozápadní části Malínského (Frankštátského) lesa. MS, archiv Vlastivědného muzea v Šumperku

Fojt B, Hauk J, Kotrba Z (1988) Mineralogie zlata a doprovodných minerálů ze Zlatého chlumu u Jeseníku. Věst Ústř Úst geol 63: 91-99

Fojt B, Hladíková J, Kalenda F (2001) Zlaté Hory ve Slezsku – největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2: C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů. Acta Mus Moraviae, Sci geol 86: 3-58

Fojt B, Dolníček Z, Nepejchal M (2012) Zlato v křemenných žilách lokalit Hláska a Vysoká hora – severní část revíru Andělská Hora. Acta Mus Moraviae, Sci geol 97: 47-67

Gammons CH, Williams-Jones AE (1995) Hydrothermal geochemistry of electrum: thermodynamic constraints. Econ Geol 90: 420-432. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.90.2.420

Goš V, Halama J (2014) Šumperk a Frankštát (Nový Malín). Pokus o založení města pod Pradědem ve 13. století. Urbes Medii Aevi 8(1): 68-79

Hanžl P, Janoušek V, Žáček V, Wilimský D, Aichler J, Erban V, Pudilová M, Chlupáčová M, Buriánková K, Mixa P, Pecina V (2007) Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic). Miner Petrol 89: 45-75. https://doi.org/10.1007/s00710-006-0137-5

Kaneda H, Takenouchi S, Shoji T (1986) Stability of pentlandite in the Fe-Ni-Co-S system. Miner Deposita 21: 169-180. https://doi.org/10.1007/bf00199797

Kruťa T (1966) Moravské nerosty a jejich literatura 1940-1965. Moravské muzeum Brno

Lee SG, Lee DH, Kim Y, Chae BG, Kim WY, Woo NCh (2003) Rare earth elements as indicators of groundwater environment changes in a fractured rock system: evidence from fracture – filling calcite. Appl Geoch 18: 135-143. https://doi.org/10.1016/s0883-2927(02)00071-9

McLennan SM (1989) Rare earth elements in sedimentary rocks: influence of provenance and sedimentary processes. Rev Mineral 21: 169-200. https://doi.org/10.1515/9781501509032-010

Morrison GW, Rose WJ, Jaireth S (1991) Geological and geochemical controls on the silver content (fineness) of gold in gold-silver deposits. Ore Geol Rev 6: 333-364. https://doi.org/10.1016/0169-1368(91)90009-v

Murowchick JB (1992) Marcasite inversion and the petrographic determination of pyrite ancestry. Econ Geol 87: 1141-1152. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.87.4.1141

Nepejchal M, Dolníček Z, Fojt B, Mičudová K (2013) Zlato z historického důlního díla Anna - Zlaté Hory v Jeseníkách. Acta Mus Moraviae, Sci geol 98: 25-37

Nepejchal M, Dolníček Z, Fojt B, Mičudová K (2014) Zlato křemenných žil „Zelené jámy“  - Zlaté Hory v Jeseníkách. Acta Mus Moraviae, Sci geol 99: 37-48

Novotný P, Zimák J (2008) Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru. Bull mineral-petrolog Odd Nár muz 16: 68-71

Plaček M (2003) Zbytky středověkých opevnění v katastru Nového Malína. Sev Morava 85: 3-9

Polách D (1997) Bezejmenný hrad nad Novým Malínem. Kulturní život Šumperka 1997: 22-23

Polách D (2000) Záhady Malínské rokle. Kulturní život Šumperka č. 5

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed.) Microbeam Analysis: 104-106. San Francisco Press, San Francisco

Říhošek V (2004) U nás v Oskavě. KartoTISK s.r.o. Šumperk

Shikazono N, Shimizu M (1987) The Ag/Au ratio of native gold and electrum and the geochemical environment of gold vein deposits in Japan. Miner Deposita 22: 309-314. https://doi.org/10.1007/bf00204524

Souček J (1978) Metamorphic zones of the Vrbno and Rejvíz series, the Hrubý Jeseník Mountains, Czechoslovakia. Tsch Min Petr Mitt 25: 195-217. https://doi.org/10.1007/bf01081420