ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Mineralogická charakteristika fosforitové konkrece s rodochrozitem z lokality Tabarky, severní Chřiby

Mineralogy of a rhodochrosite-bearing phosphorite concretion from the locality Tabarky, northern part of the Chřiby Mts.


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.28.035

Klíčová slova

Abstrakt

The second occurrence of phosphorite in the Chřiby Mts. was found in a secondary position (pebble from stream gravel) in the northern part of the mountain massif at the Tabarky site. Its original host rock environment were Cretaceous-to-Palaeocene flysch sediments of the Soláň Formation, belonging to the Rača Unit of the flysch belt of the Outer Western Carpathians. Based on bulk chemical composition, the studied phosphorite concretion is formed by ca. 47 wt. % of carbonate-fluorapatite, 31 wt. % of carbonate (rhodochrosite to Fe-rich rhodochrosite), and 21 wt. % of detritic admixture. The grains of carbonate are zoned with increasing Fe/Mn ratio from core to rim. Accessory pyrite with elevated contents (0.X wt. %) of Mn, Ni, Co, Cu, As and Pb as well as a very rare sphalerite were also found. Phosphorite is a product of early diagenetic processes operating in unconsolidated host deep-sea sediments. The material source of this mineralization was in unstable components of host sediments, which were remobilized by pore fluids under reducing conditions associated with shallow burial. The geochemical signature suggests that material resembling oceanic manganese nodules could have participated in the formation of the studied authigenic mineralization

Soubory

Abstrakt (PDF) - 200.08KB
Fulltext (PDF) - 2.12MB

Reference

Anders E, Grevesse N (1989) Abundances of the elements: Meteoritic and solar. Geochim Cosmochim Acta 53: 197-214. https://doi.org/10.1016/0016-7037(89)90286-x  

Bąk K (2007) Organic-rich and manganese sedimentation during the Cenomanian–Turonian boundary event in the Outer Carpathian basins; a new record from the Skole Nappe, Poland. Palaeogeogr Palaeoclimatol Palaeoecol 256: 21-46. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2007.09.001

Buday T, Benešová E, Březina J, Cicha I, Čtyroký P, Dornič J, Dvořák J, Eliáš M, Hanzlíková E, Jendrejáková O, Kačura G, Kamenický J, Kheil J, Köhler E, Kullmanová A, Maheľ M, Matějka A, Paulík J, Salaj J, Scheibner E, Scheibnerová E, Stehlík O, Urbánek L, Vavřínová M, Zelman J (1963) Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1:200 000 M-33-XXX Gottwaldov. Ústř Úst geol Praha

Burkart E (1953) Mährens Minerale und ihre Literatur. Nakl Čs Akad věd, Praha

Dolníček Z, Kandrnál L, Ulmanová J, Vratislavská E, Hojač P (2019) Historická těžba pelosideritů na lokalitě Koryčanská cesta u Moravan, jižní Chřiby. Bull Mineral Petrolog 27: 304-316

Fisher QJ, Raiswell R, Marshall JD (1997) Siderite concretions from nonmarine shales (Westphalian A) of the Pennines, England: controls on their growth and composition. J Sediment Res 68: 1034-1045. https://doi.org/10.2110/jsr.68.1034

Froelich PN, Arthur MA, Burnett WC, Deakin M, Hensley V, Jahnke R, Kaul L, Kim K-H, Roe K, Soutar A, Vathakanon C (1988) Early diagenesis of organic matter in Peru continental margin sediments: phosphorite precipitation. Mar Geol 80: 309-343. https://doi.org/10.1016/0025-3227(88)90095-3

Froelich PN, Klinkhammer GP, Bender ML, Lüdtke NA, Heath GR, Cullen D, Dauphin P, Hammond D, Hartman B, Maynard V (1979) Early oxidation of organic matter in pelagic sediments of the eastern equatorial Atlantic: suboxic diagenesis. Geochim Cosmochim Acta 43: 1075-1090. https://doi.org/10.1016/0016-7037(79)90095-4

Gautier DL (1982) Siderite concretions: indicators of early diagenesis in the Gammon Shale (Cretaceous). J Sediment Petrol 52: 859-871. https://doi.org/10.1306/212f8076-2b24-11d7-8648000102c1865d

Chlupáč I, Brzobohatý R, Kovanda J, Stráník Z (2002) Geologická minulost České republiky. Academia Praha

Knudsen AC, Gunter ME (2002) Sedimentary phosphorites - an example: Phosphoria Formation, southeastern Idaho, U.S.A. Rev Mineral Geochem 48: 363-389. https://doi.org/10.2138/rmg.2002.48.9

Kropáč K (2005) Petroarcheologický výzkum stavebního kamene zříceniny hradu Obřany. MS, diplomová práce, PřF UP Olomouc

Kropáč K, Dolníček Z, Uher P, Urubek T (2017) Fluorcaphite from hydrothermally altered teschenite at Tichá, Outer Western Carpathians, Czech Republic: compositional variations and origin. Mineral Mag 81: 1485-1501. https://doi.org/10.1180/minmag.2017.081.016

Křivánek J (2015) Mineralogické studium artefaktů po železářské výrobě z vybraných lokalit v okolí Starého Města u Uherského Hradiště. MS, diplomová práce, PřF UP Olomouc

Matýsek D, Bubík M (2012) Fosfát a pelokarbonát z pelitů podslezské jednotky na stavbě silnice R48 u Frýdku-Místku, Česká republika. Geol výzk Mor Slez 19: 88-9. https://doi.org/10.5817/gvms2012-1-2-088

Matýsek D, Skupien P (2005) Fosforitové konkrece ve svrchní křídě slezské jednotky. Geol výzk Mor Slez v roce 2004: 34-36

McLennan SM (1989) Rare earth elements in sedimentary rocks: influence of provenance and sedimentary pro­cesses. Rev Mineral 21: 169-200. https://doi.org/10.1515/9781501509032-010

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed.) Microbeam Analysis: 104-106. San Francisco Press, San Francisco

Raiswell R, Fisher QJ (2000) Mudrock-hosted carbonate concretions: a review of growth mechanisms and their influence on chemical and isotopic composition. J Geol Soc London 157: 239-251. https://doi.org/10.1144/jgs.157.1.239

Roy S (1992) Environments and processes of manganese deposition. Econ Geol 87: 1218-1236

Slansky M (1986) Geology of sedimentary phosphates. North Oxford Academic, London

Stalder M, Rozendaal A (2004) Apatite nodules as an indicator of depositional environment and ore genesis for the Mesoproterozoic Broken Hill-type Gamsberg Zn–Pb deposit, Namaqua Province, South Africa. Miner Deposita 39: 189-203. https://doi.org/10.1007/s00126-003-0394-8

Stormer JCJr, Pierson MJ, Tacker RC (1993) Variation of F and Cl X-ray intensity due to anisotropic diffusion of apatite during electron microprobe analysis. Am Mineral 78: 641-648

Stráník Z (1993) Flyšové pásmo Západních Karpat, autochtonní mesozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku. In Přichystal A, Obstová V, Suk M (eds) Geologie Moravy a Slezska: 107-122. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno

Trdlička Z, Hoffman V (1975) Untersuchungen der chemischen Zusammensetzung der Gangkarbonate von Kutná Hora (ČSSR). Freiberg Forschungshefte 6: 29-81