ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Aluviální zlato v oblasti Dlouhá Ves - Řepová (zábřežské krystalinikum)

Alluvial gold in the area Dlouhá Ves - Řepová (Zábřeh Crystalline Complex


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.28.009

Klíčová slova

Abstrakt

A detailed panning prospection of the Řepovský potok, Míroveček and Ospitský potok creeks (northern part of the Zábřeh Upland) proved that trace amount of alluvial gold occurs in the whole studied area. The collected gold sheets are 0.2 to 3 mm in size and mostly have shapes only weakly modified by transport in the stream. Although the chemical composition varies widely between Au-rich silver and pure gold (28.1 - 99.8 at. % Au), individual sheets are typically (few exceptions exist) compositionally homogeneous. Less than half of them has the narrow high-fineness rim, which was formed by leaching of silver in supergene conditions. In lower reach of the Řepovský potok creek there were also found gold sheets containing elevated mercury (0.1 - 5.1 at. %), which most probably originated from neighbouring vein-type Ag-Zn-Pb deposit Řepová. In contrast, the source of Hg-free gold sheets was not unambiguously established. The first possibility includes small vein-type mineralizations similar to the Řepová ore deposit and containing trace amount of gold (an occurrence of this type was newly recognized in the vicinity of Dlouhá Ves village). Second, one cannot exclude the trace occurrence of gold sheets directly in underlying metasiltstones or acid metavolcanic rocks of the Zábřeh Crystalline Complex [with respect to repeatedly observed intergrowths of gold with polymineral aggregates of phyllosilicates (muscovite, chlorite, biotite, clay minerals), feldspars (K-feldspar, albite, K-Na feldspar) and minor quartz in the alluvial gold sheets]. The particles of metallic Cu-Zn-Sn alloys with admixture of Ni, Sb and In, panned from the Řepovský potok creek, could contain metals originated from smelting of base-metals ores from the deposit Řepová, which comprise the same minor elements.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 171.40KB
Fulltext (PDF) - 3.65MB

Reference

Abraham M, Hranáč P, Hůlka L, Luna J, Švestka J, Veleba B, Žáček M (1995) Regionální šlichová prospekce České republiky, dílčí úkol IV - Vymezené prostory a dílčí úkol V - Orlické hory, závěrečná zpráva. Mapy distribuce minerálů a prvků 1:200 000, šlichové mapy 1:50 000. MS, Geoindustria Jihlava

Albrechtová E, Zielinová M (1984) Šlichová prospekce. Závěrečná zpráva. MS, Geol. Průzkum Ostrava, Zlaté Hory

Dolníček Z, Nepejchal M, Ulmanová J (2019): Řepová u Mohelnice – mineralogicky nejpestřejší žilný rudní výskyt v moravskoslezském kulmu. Bull Mineral Petrol 27: 109-135

Gammons CH, Williams-Jones AE (1995) Hydrothermal geochemistry of electrum: thermodynamic constraints. Econ Geol 90: 420-432. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.90.2.420

Haller MJ (1997) The rhyolite field related gold deposits from Patagonia. In: Papunen H (ed) Mineral Deposits: Research and Exploration Where Do They Meet? 201-203 A.A. Balkema Rotterdam

Hollister VF, Jennings DS (1993) Relationship between low-grade gold disseminations and high-grade veins in the Quartz Mountain district, Oregon. Nonrenew Res 2: 284-291. https://doi.org/10.1007/bf02257539

Koverdynský B, Konzálová M (1986) Problematika stratigrafického zařazení zábřežské skupiny. Věst Ústř Úst geol 61: 159-167

Krupp RE, Weiser T (1992) On the stability of gold-silver alloys in the weathering environment. Miner Deposita 27: 268-275. https://doi.org/10.1007/bf00193397

Kucera J, Million B (1970) Self-diffusion in substitutional solid solutions with Fcc lattice. Metallurg Transact 1: 2603-2606

Malec J (2002) Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 10: 156-166

Malec J, Kavalír J, Jansa J (1990) Zlato a doprovodné minerály z oblasti Jeseníků. MS, Ústav nerostných surovin Kutná Hora

Morávek P (2015) Mapy výskytů zlata v České republice. Čes geol služba, Praha

Morávek P, Aichler J, Doškář Z, Duda J, Ďurišová J, Hauk J, Janatka J, Kalenda F, Klomínský J, Květoň P, Litochleb J, Malec J, Mrázek I, Novák F, Pouba Z, Pudilová M, Punčochář M, Skácel J, Soukup B, Studničná B, Sztacho P, Šponar P, Tásler R ml, Váňa T, Vaněček M, Veselý J (1992) Zlato v Českém masívu. Vydavatelství Čes geol úst, Praha

Morávek R (1995) Zpráva o geologicko-petrografických výzkumech v jižní části zábřežského krystalinika. Geol výzk Mor Slez 2: 100-102

Morrison GW, Rose WJ, Jaireth S (1991) Geological and geochemical controls on the silver content (fineness) of gold in gold-silver deposits. Ore Geol Rev 6: 333-364. https://doi.org/10.1016/0169-1368(91)90009-v

Otava J, Maštera L, Hanžl P (1994) Nové poznatky o geologii jižní a střední části malonínské hrásti. Geol Výzk Mor Slez v r 1993, 1: 47-51

Petržela M (2016) Asociace Au a doprovodných těžkých minerálů ze šlichů v oblasti Hynčiny. MS, diplomová práce, PřF MU Brno

Pouchou J, Pichoir F (1985) „PAP“ (jrz) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed): Microbeam Analysis: 104-106. San Francisco Press. San Francisco

Rezek K (1984): Mineralogicko-geochemická charakteristika zrudnění u Řepové. Acta Mus Moraviae, Sci Geol 69: 37-43

Shikazono N, Shimizu M (1987) The Ag/Au ratio of native gold and electrum and the geochemical environment of gold vein deposits in Japan. Miner Deposita 22: 309-314. https://doi.org/10.1007/bf00204524

Skácel J (1961) Ke genesi rudních ložisek u Květína mezi Mohelnicí a Zábřehem na Moravě. Čas Mor Muz v Brně, Vědy přír 46: 27-32

Štelcl J, Brothánek J (1961) Zpráva o petrografickém výzkumu mírovských slepenců. Čas Slez Muz Opava (A) 10: 63-67

Štěpán J (2004) Získávání drahých kovů na statcích olomouckého biskupství za Stanislava Pavlovského z Pavlovic (1579-1598). Acta Montan Slov 9, 2: 141-144

Trdlička Z, Hoffman V (1975) Untersuchungen der chemischen Zusammensetzung der Gangkarbonate von Kutná Hora (ČSSR). Freiberg Forschungshefte 6: 29-81

Zapletal J (1994) Mírovské konglomeráty – nejstarší člen flyšových variscid na Moravě. Geol Průzk 34: 180-183