ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Pyromorfit, kintoreit a cerusit z historického Ag-Pb-Zn ložiska Ratibořské Hory (Česká republika)

Pyromorphite, kintoreite and cerussite from the historical Ag-Pb-Zn ore deposit Ratibořské Hory (Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

Rich samples of supergene Pb minerals (pyromorphite, kintoreite and cerussite) were found at the historical Ag- Pb-Zn deposit Ratibořské Hory near Tábor (southern Bohemia, Czech Republic). Their occurrence is bound to cracks, cavities and quarz - opal veins in altered gneiss. Pyromorphite forms white, grey, yellow and green euhedral crystals up to 15 mm in size. Pyromorphite is hexagonal, space group P63/m with unit-cell parameters refined from the X-ray powder diffraction data: a 9.979(4), c 7.3315(2) Å and V 632.3(2) Å3 (greenish yellow pyromorphite). Empirical formulas are: Pb4.99Ca0.22 [(PO4)2.96(AsO4)0.03(CrO4)0.01]Σ3.00Cl1.14 (yellow to green pyromorphite) and Pb4.53Ca0.59 [(PO4)2.95(AsO4)0.25]Σ3.00Cl1.12 (white to grey pyromorphites). Kintoreite was observed as orange-yellow crust composed of euhedral crystals up to 30 µm in size and as a yellow radial aggregates up to 100 µm. Kintoreite is trigonal, space group R-3m with refined unit-cell parameters: a 7.316(7), c 16.854(1) Å, V 781.2(7) Å3. Its empirical formula is (Pb1.08Ca0.03)Σ1.11(Fe2.99Al0.07Cu0.01Zn0.01Cr0.03)Σ3.11 [(PO4)0.94(AsO4)0.04 (SO4)0.02]Σ1.00(PO3OH)1.00(OH)5.51. Cerussite forms beige up to 4 mm large subhedral crystals. Cerussite is orthorombic, space group Pmcn with refined unit-cell parameters: a 5.1835(4), b 8.5011(7), c 6.1464(5) Å, V 270.84(4) Å3. An occurrence of Sn-rich phosphates (probably kintoreite and plumbogummite) with content of SnO2 up to 16 wt. % is very interesting, these minerals will be part of following detailed research.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 191.90KB
Fulltext (PDF) - 7.78MB

Reference

Antao SM, Hassan I (2009) The orthorhombic structure of CaCO3, SrCO3, PbCO3 and BaCO3: Linear structural trends. Can Mineral 47: 1245-1255

Bayliss P, Kolitsch U, Nickel EH, Pring A (2010) Alunite supergroup: recommended nomenclature. Mineral Mag 74: 919-927

Bernard JH, Hak J (1960) Stříbrem bohatý tetraedrit z Kutné Hory, Staré Vožice a Příbrami. Čas Mineral Geol 5: 1-9

Bernard JH, Dudek A, Suk M (1967) Závěrečná zpráva o základním geologickém výzkumu blanické brázdy a severovýchodní části středočeského plutonu. Prognózy rudních a nerudních surovin v oblasti blanické brázdy. MS Geofond Praha

Čech V, Kořan J, Koutek J (1952) Rudní ložiska v okolí Ratibořských Hor a Staré Vožice u Tábora. Geotechnica 13: 1-70

Ferber JJ (1774) Beiträge zu der Mineral-Geschichte von Böhmen. 1-162

Fersman A (1912) O plstnatých asbestech českých a moravských. Rozpravy Čes akad tř II. 21(15): 1-14

Grey IE, Mumme WG, Bordet P, Mills SJ (2008) A new crystal-chemical variation of the alunite-type structure in monoclinic PbZn0.5Fe3(AsO4)2(OH)6. Can Mineral 46: 1355-1364

Grey IE, Mumme WG, Mills SJ, Birch WD, Wilson NC (2009) The crystal chemical role of zinc in alunite-type minerals: structure refinements for pure and zincian kintoreite. Am Mineral 94: 676-683

Grimm J (1872) Der Ratibořicer, Alt- und Jung Woschitzer Bergbaubezirk in Böhmen. Berg und hüttenman Jahrb 20: 185-232

Hübst Z, Zachariáš J, Selmi M (2011) Stříbronosný žilník na Hřívě u Louňovic pod Blaníkem: strukturní vývoj a složení fluid. Sbor Jihočes Muz, Přír vědy 51: 43-56

Chábera S (1982) Geologické zajímavosti jižních Čech. Jihočes vlastivěda, řada B: 1-157

Chábera S, Ouředníková D (1979) Současný stav montánních forem antropogenního reliéfu v bývalém rudním revíru ratibořsko-vožickém. Sbor Jihočes Muz, přír Vědy, 19(1): 1-12

Jambor JL (1999) Nomenclature of the alunite supergroup. Can Mineral 37: 1323-1341

Jambor JL, Dutrizac JE (1983) Beaverite-plumbojarosite solid solutions. Can Mineral 21: 101-113

Kadlec J (2017) Blanická brázda. Edice Přírodou Podblanicka 1-83

Kaplanová L (1912) Příspěvek k morfologii českých pyrargyritů. Rozpr Čes akad, tř II, 21(17): 1-16

Kebrt M (1973) Minerály okolí Ratibořských Hor a Staré Vožice. Středoškolská odb činnost, 9. Praha In: Šrein V (1985) Příspěvek k mineralogii rudního okrsku v oblasti Mladé Vožice a Ratibořských Hor. Nepubl práce v rámci „Stříbrné studie” pro n.p. Geoindustria Praha 1-21

Kocourková E, Houzar S, Hrazdil V (2010) Pyromorfit z jihlavského rudního revíru. Acta Mus Moraviae Sci geol 95: 105-120

Kolitsch U, Pring A (2001) Crystal chemistry of the crandallite, beudantite, and alunite groups: A review and evaluation of the suitability as storage materials for toxic metals. J Miner Petrol Sci 96: 67-78

Kořan J (1954) K topografii dolování v Českých zemích v době předhusitské. Věst Ústř Úst geol 29: 1-12

Kořan J, Koutek J (1947) Rudní ložiska oblasti rudolfovské a jejich dějiny. Geotechnica 2: 1-84

Koutek J (1963) Geologie československých rudních ložisek I. (Ložiska českého jádra). Učební texty vysokých škol, SPN. Praha

Králová J, Šreinová B, Schweigstillová J, Šrein V (2017) Výzkum strusek a geologických vzorků z archeologického nálezu v Kostelních Střimelicích. Bull Mineral Petrolog 25(2): 183-190

Laugier J, Bochu B (2004) LMGP-Suite of Programs for the interpretation of X-ray experiments. ENSP/Laboratoire des Matériaux et du Génie Physique, Grenoble, France

Majer J (1956) Organisace a správa stříbrných hor ratibořských v letech 1586 - 1611. Sbor Nár Tech Muz 2: 19-52

Mills SJ, Grey IE, Mumme WG, Miawaki R, Matsubara S, Bordet P, Birch WD, Raudsepp M (2008) Kolitschite, Pb[Zn0.50.5]Fe3(AsO4)2(OH)6, a new mineral from the Kintore opencut, Broken Hill, New South Wales. Austral J Mineral 14: 63-67

Mills SJ, Kampf AR, Raudsepp M, Christy AG (2009) The crystal structure of Ga-rich plumbogummite from Tsumeb, Namibia. Mineral Mag 73: 837-845

Nouza R (1986) Ložiskově geologické poměry a stav starých hornických prací v rudním revíru Ratibořské Hory - Stará Vožice. Studie z dějin hornictví 18: 32-48. NTM Praha

Nouza R (1988) Prognózní ocenění Ag-Pb-Zn rud blanické brázdy. MS Kandidátská disertační práce, katedra ložiskové geologie, PřF UK, Praha 1-143

Okudera H (2013) Relationships among channel topology and atomic displacements in the structures of Pb5 (BO4)3 Cl with B = P (pyromorphite), V (vanadinite), and As (mimetite). Am Mineral 98, 1573-1579

Oswald J (1959) Jihočeské nerosty a jejich naleziště. 1-144. České Budějovice

Pačes T (1958) Příspěvek k chemismu rudních žil ze Staré Vožice u Tábora. Čas Mineral Geol 3: 43-48

Pauliš P, Toegel V, Jebavá I (2012) Kintoreit z ložiska uranových rud Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz 20(2): 223-225

Plášil J, Sejkora J, Čejka J, Škácha P, Goliáš V (2009) Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic. J Geosci 54: 15-56

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (JT Armstrong ed). 104-106, San Francisco Press, San Francisco

Pring A, Birch WD, Dawe J. Taylor M, Deliens M, Walenta K (1995) Kintoreite, PbFe3(PO4)2(OH, H2O)6, a new mineral of the jarosite-alunite family, and lusungite discredited. Mineral Mag 59: 146-148

Rattray KJ, Taylor MR, Bevan DJM, Pring A (1996) Compositional segregation and solid solution in the lead-dominant alunite-type minerals from Broken Hill, N.S.W. Mineral Mag 60: 779-785

Rosický V (1929) Galenit-Durchkreuzungszwilling von Ratibořice in Böhmen. Z Kristallogr 71: 326-330

Sato E, Nazai I, Terada Y, Tsutsumi Y, Yokoyama K, Miawaki R, Matsubara S (2008) Study of Zn-bearing beaverite Pb(Fe2Zn)(SO4)2(OH)6 obtained from Mikawa mine, Niigata Prefecture, Japan. J Miner Petrol Sci 103: 141-144

Scott KM (1987) Solid solution in, and classification of, gossan-derived members of the alunite-jarosite family, northwest Queensland, Australia. Am Mineral 72: 178-187

Sejkora J, Čejka J, Šrein V (2001) Pb dominant members of crandallite group from Cínovec and Moldava deposits, Krušné hory Mts. (Czech Republic). J Czech Geol Soc 46(1-2): 53-68

Sejkora J, Litochleb J, Strnad J, Kubica J (2008) Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 16: 1-10

Sejkora J, Kouřimský J (2005) Atlas minerálů České a Slovenské republiky. 1-226, Academia, Praha

Sejkora J, Plášil J, Císařová I, Škoda R, Hloušek J, Veselovský F, Jebavá I (2011) Interesting supergene Pb-rich mineral association from the Rovnost mining field, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic. J Geosci 56: 257-271

Sejkora J, Škovíra J, Čejka J, Plášil J (2009) Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic. J Geosci 54: 355-371

Sobotka J (1961) Výskyt erythrinu na rudních žilách u Ratibořských Hor. Čas Mineral Geol 6: 495-496

Šrein V (1985) Příspěvek k mineralogii rudního okrsku v oblasti Mladé Vožice a Ratibořských Hor. MS Nepubl práce v rámci „Stříbrné studie” pro n. p. Geoindustria Praha 1-21

Šrein V, Řídkošil T (1981) Genetické postavení xantokonu a pyrostilpnitu na některých lokalitách Českého masívu. In: Sbor I. cykl mineralogický seminář 14-15, ČSVTS, Ústí nad Labem

Števko M, Gramblička R, Malíková R (2015) Nové údaje o supergénnych mineráloch z polymetalického ložiska Čavoj, Strážovské vrchy (Slovenská republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23(1): 63-74

Tywoniak J (1974) K těžbě stříbra na panství Mladá Vožice v 18. a 19. století. Studie z dějin hornictví 5: 69-81. NTM Praha

Tywoniak J (1978) Poslední pokus o záchranu kuenburských dolů na Mladovožicku. Studie z dějin hornictví 9: 50-58. NTM Praha

Ulrich F (1926) Příspěvky k topografické mineralogii Čech I. Věst Stát Geol Úst Českosl Republ 2: 292-301

Velebil D (2000) Rudní revír Ratibořské Hory - Stará Vožice. Minerál 7(5): 363-374

Velebil D, Macek I, Soumar J (2016) Příspěvek k poznání chemismu tetraedritů z českých lokalit: Příbram, Obecnice, Zvěstov, Mníšek pod Brdy, Ratibořské Hory, Stará Vožice, Jáchymov, Kutná Hora a Stříbrná Skalice. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz 24(1): 132-143

Vrba K (1887) Beitrag zu einer Monographie des Stephanit. Sitzungsberichte der königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag, math. Naturwiss. Cl. Jahrg. 1886: 119-194. Praha

Vrtiška L. (2015) Polymetalické ložisko Stará Vožice - Ratibořské Hory: zastoupení mineralogických ukázek ve sbírkách Národního muzea. Minerál 23(1): 46-59

Vrtiška L, Malíková R, Sejkora J (2016) Zajímavý výskyt fosfátů v okolí Líštěnce u Votic (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23(1): 114-131

Vrtiška L, Malíková R, Dolníček Z (2019) Parasymplesit z haldy dolu Marie u Staré Vožice (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 27(2): 324-330

Welser P, Zikeš J, Vrtiška L (2018) Nové nálezy nerostů v ratibořsko-vožickém rudním revíru. Minerál 26(1): 20-28

Zemek V (2012) Ratibořské Hory, Stará Vožice. Historie hornictví na Podblanicku, 18. samostatná příloha Pod Blaníkem 61-72; 83-91. ČSOP Vlašim