ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Anatas z epigenetické mineralizace tektonických poruch české části hornoslezské pánve

Anatase from epigenetic mineralization of tectonic zones in the Czech part of the Upper Silesian Basin


Klíčová slova

Abstrakt

During 2018, three new occurrences of anatase were recognized in the Karviná - Doly I allotment of the ČSA Mine. They are bound to fissures accompanying main tectonic zones - Doubrava and Olše faults. Low-temperature hydrothermal mineralization includes quartz, dolomite, siderite, baryte, pyrite, chalcopyrite, sphalerite, and mineral from the chlorite group. New to this mineral assemblage is a confirmed presence of anatase. It forms blue tabular aggregates max. 500 × 50 μm in size on the quartz crystals. EDS analyses of the natural (unpolished) samples gave empirical formulas Ti1.0O2.0. Observed Raman peaks at 146, 395, 516, and 642 cm-1, resp. 144, 396, 518, and 641 cm-1 fit the published anatase vibrations well. These finds are second reliable description of a mineral from the TiO2 group in the hydrothermal mineralization of the Carboniferous sedimentary sequence of the Upper Silesian Basin.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 184.26KB
Fulltext (PDF) - 1.45MB

Reference

Dachille F, Simons PY, Roy R (1968) Pressure-temperature studies of anatase, brookite, rutile and TiO2-II. Am Mineral 53: 1929-1939

Dopita M (ed.) (1997) Geologie české části hornoslezské pánve. 1-280, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha

Dopita M, Králík J (1971) Křemencový horizont („ganister“) z podloží sloje Prokop v ostravsko-karvinském revíru. Sbor věd Prací Vys Šk báň v Ostravě, Ř horn-geol 17: 71-83

Dopita M, Králík J (1977) Uhelné tonsteiny ostravsko-karvinského revíru. 1-213, OKD, Ostrava

Hanaor DAH, Sorrell CC (2011) Review of the anatase to rutile phase transformation. J Mater Sci 46: 855-874

Jirásek J, Osovský M, Matýsek D, Kurková T, Sivek M (2017) Tonstein sloje 674 spodních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 25: 191-200

Kalvoda J, Bábek O, Fatka O, Leichmann J, Melichar R, Nehyba S, Špaček P (2008) Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review. Int J Earth Sci 97: 497-518

Králík J (1971) Biotit ze zjílovělých tufů (tonsteinů) v jakloveckých slojích ostravsko-karvinského revíru a produkty jeho diagenetické přeměny. Sbor věd Prací Vys šk báň v Ostravě, Ř horn-geol 17: 31-47

Kučera J, Muchez P, Slobodník M, Prochaska W (2010) Geochemistry of highly saline fluids in siliciclastic sequences: genetic implications for post-Variscan fluid flow in the Moravosilesian Palaeozoic of the Czech Republic. Int J Earth Sci 99: 69-284

Kumpera O, Martinec P (1995) The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin. J Czech Geol Soc 40: 47-64

Matýsek D, Jirásek J, Osovský M, Skupien P (2014): Minerals formed by the weathering of sulfides in mines of the Czech part of the Upper Silesian Basin. Mineral Mag 78: 1265-1286

Ohsaka T, Izumi F, Fujiki Y. (1978) Raman spectrum of anatase, TiO2. J Raman Spectrosc 7: 321-324

Osovský M, Jirásek J, Matýsek D (2018) První nález anatasu v mineralizaci karbonátových konkrecí v české části hornoslezské pánve (Slezsko, Česká republika). Acta Mus Moraviae, Sci geol 103: 53-61

Řehoř F, Řehořová M (1972) Makrofauna uhlonosného karbonu československé části hornoslezské pánve. 1-136, Profil, Ostrava

Sekiya T, Ichimura K, Igarashi M, Kurita S (2000) Absorption spectra of anatase TiO2 single crystals heat-treated under oxygen atmosphere. J Phys Chem Solids 61: 1237-1242

Sekiya T, Tasaki M, Wakabayashi K, Kurita S (2004) Absorption spectra of anatase TiO2 single crystals heat-treated under oxygen atmosphere. J Lumin 108: 69-73

Starý J, Sitenský I, Mašek D, Hodková T, Vaněček M, Novák J, Kavina P (eds.) (2018) Surovinové zdroje České republiky: Nerostné suroviny 2018. 1-368, Česká geologická služba, Praha

Unrug R, Dembowski Z (1971) Diastrophic and sedimentary evolution of the Moravia-Silesia Basin. Rocz Pol Tow geol 41: 118-168

Welser P, Smutný Z (2008) Nové nálezy v ostravsko-karvinském revíru. Minerál 16: 494-500