ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Historický rudní revír Přísečnice v Krušných horách - geologické, ložiskové a mineralogické poměry, topografie dolů a historie dolování

Historical ore deposit Přísečnice (Pressnitz) in Krušné hory Mts. (Erzgebirge): geological and mineralogical settings, topography of mines and history of mining


Klíčová slova

Abstrakt

The town of Přísečnice in the Erzgebirge Mountains, Bohemia, was found sometimes before 1335, perhaps as early as in the 13th century, and disappeared in 1973 due to the construction of a water reservoir. From the end of the 13th century to the mid 19th century, iron ore was mined about 5 km NNW of Přísečnice town. Magnetite was extracted from silicate rocks of deposits Kremsiger, Kreuziger, Engelsburg and Auspanner. Around 1340, silver mines were found W and SW of the town of Přísečnice. The silver mines were operated with interruptions till the 18th century. Silver ore argentite was extracted from veins with Ag, Co, Ni, Bi ores (skutterudite, arsenic, bismuth, arsenopyrite and others). In addition, uraninite was also present. Silver mines were drained by a 5 km long gallery named Haus von Österreich. Documentation on the silver production is available only for short periods in the 16th and 18th centuries for which the silver production was about 4 tons. Mining of iron ore magnetite in Mezilesí, SW of former Přísečnice town, was also significant. This mining took place from the 17th century the latest, to the mid 19th century. Between 1970 and 1982, themagnetite deposit of Přísečnice was mined (SW of the Fischer Mine).

Soubory

Abstrakt (PDF) - 157.89KB
Fulltext (PDF) - 9.32MB

Reference

Balášová M, Burghardt I (2014) Neznámá listina z roku 1339 jako nejstarší písemný doklad o těžbě stříbra v českém Krušnohoří. ArcheoMontan. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkpalpflege, Beiheft 29: 167-174

Balášová M, Crkal J, Černá E, Derner K, Lissek P (2012) Kremsiger, k.ú. Přísečnice, okr. Chomutov - současný stav poznání a povrchový průzkum hornického sídliště. ArcheoMontan. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkpalpflege, Beiheft 26: 69-82. Dresden (vydáno 2013)

Bartoš S, Exler D, Knotek Z, Koubek M, Mayer P, Mayerová L (1966) Krušné hory - prospekce, surovina fluorit, etapa vyhledávací, stav k 30. 4. 1965. MS Geofond P20608

Beran P (2015) Měděnec. In: Urban M. a kol.: Horní města Krušných hor. Ústecký kraj. Fornica Publishing 1-327

Bílek J, Jangl L, Urban J (1976) Dějiny hornictví na Chomutovsku. Vlastivědné muzeum v Chomutově

Bohdálek P (1994) Závěrečná zpráva - Likvidace těžby a úpravy Fe rud v dobývacím prostoru Měděnec. MS Geofond Praha FZ6628

Crkal J, Volf M (2013) Počátky města Přísečnice. ArcheoMontan. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkpalpflege, Beiheft 28: 95-108. Dresden (vydáno 2014)

Černá E (2013) Archeologie Krušných hor - výpověď hmotných pramenů k dějinám města Přísečnice. ArcheoMontan. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkpalpflege, Beiheft 28: 69-82. Dresden (vydáno 2014)

Erban S, Smrž F (1959) Závěrečná zpráva Přísečnice, lokality: Měděnec, Orpus, důl Fischer, surovina: Fe ruda. MS Geofond Praha FZ 3317

Forman J (1965): Úsek Přísečnice - závěrečná zpráva. MS Geofond Praha P17827

Herzberg F (1910) Beiträge zur geologischen Kenntnis der Pressnitzer Erzlagerstätten. Craz & Gerlach, Freiberg, 1-55

Hrabánek J (1998) Vznik rudních ložisek v Krušných horách a přehled historického a technického rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří: Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí. Georgius Agricola Montanisten e.V., Mainz

Jangl L (1957) Zpráva o výsledcích báňskohistorického výzkumu Přísečnice. Soupis historických podkladů pro prospekční práce na lokalitě Přísečnice. MS Geofond Kutná Hora (včetně MS excerpta vybraných archiválií fondu Vrchního horního úřadu Příbram a Jáchymov v někdejším Státním ústředním archivu)

Jangl L (1958) Zpráva o báňsko-historickém výzkumu lokality Přísečnice. Železorudné doly v širším okolí Přísečnice I. MS Geofond Praha FZ 3317, P 10133

Jokély J (1857) Die geologischen Beschaffenheit des Erzgebirges im Saazer Kreis in Böhmen. Jb kaiser-könig Geol Reichsanst (Wien) 8: 516-607

Kořan J (1949) Přísečnice. Důlní dílo u Scheiben a Hammergebirge. MS Geofond Praha P2612

Kořan J (1969) Vývoj železářství v Krušných horách (Krušnohorské železářství). Národní technické muzeum Praha 1-62

Kořan J (1978) Vývoj výroby železa v českých zemích v údobí průmyslové revoluce. Národní technické muzeum Praha 1-350

Kořan J (1988) Sláva a pád starého českého rudného hornictví. Komitét sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram

Kloub J (2013) Pozůstatky železářské výroby v údolí Černé vody. ArcheoMontan. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkpalpflege, Beiheft 28: 109-114. Dresden (vydáno 2014)

Kosmálová L, Králová E (2004) Válcovny Mannesmannových trub, a. s. Chomutov 1850 - 1962, inventář. MS Státní oblastní archiv v Litoměřicích, pracoviště Most, č. pomůcky 4413

Lissek P, Derner K (2016) Kremsiger - objev hornického sídliště. In: Stříbrná horečka a volání hor. Archeologie středověkého hornictví v Sasku a Čechách (sborník putovní výstavy projektu ArcheoMontan v Jáchymově a Dippoldiswalde): 77-84

Lowag J (1903) Die Vorkommen von silberhältigem Bleiglanz, Kobalt und Nickelerz bei Pressnitz im böhmischen Erzgebirge. Öster Zeitschr Berg Hüttenwes 51, 39: 532-534

Mísař Z (1983) Geologie ČSSR I: Český masív. SPN Praha

Müller H (2001) Beschreibung der Grubengebäude im Revier Pressnitz (Lokalitäten Orpus, Graukopf - Hammerberg - Taubenberg, Dörnsdorf - Schwarzer Busch, Reichsdorf, Höllberg - Bastelberg - Hassberg). MS Hanse Müllera, München, Tessinerstrasse 134, 1-187

Müller H, Crkal J, Urban M (2015) Přísečnice. In: Urban M. a kol.: Horní města Krušných hor. Ústecký kraj. Fornica Publishing 1-327

Němec D (1967) Granate der Skarngesteine in Přísečnice-Gebiet (Erzgebirge). Geologie 16(5): 689-697

Pauliš P (1994) Cummingtonit z Přísečnice v Krušných horách. Čas Nár Muz, Ř. přírod. 163(1-4): 67-68

Profous A (1951) Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, díl 3. (M-Ř). Česká akademie Věd a Umění

Reuss F A (1801) Mineralogische und bergmännische Bemerkungen über Böhmen. Berlin, Hamburg

Schmidl C G, Luft M (1890) Geschichte der Stadt Weipert. Komotau (Im Selbstverlage des Verfassers, druck von Brüder Butter)

Sternberg K (1836) Umrisse der Geschichte der böhmischen Bergwerke, I. Band. Prag

Šrein V, Bohdálek P, Šreinová B (2013) Stříbro z lokality Kremsiger. ArcheoMontan. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkpalpflege, Beiheft 28: 189-198. Dresden (vydáno 2014)

Velebil D, Přibil M (2012) Historické stříbrorudné ložisko Vejprty v Krušných horách: geologické, ložiskové a mineralogické poměry, topografie dolů a historie dolování. Bull Mineral Petrolog Odd Nár Muz (Praha) 20(1): 63-82

Zemánek V (1956) Skarnová ložiska v okolí Černého Potoka u Přísečnice v Krušných horách. Sbor Ústř Úst Geol 23, odd geol - 1. díl: 297-339

Zemánek V (1957) Skarny v širokém okolí Přísečnice a Měděnce. Sbor Ústř Úst Geol 24(2): 241-31