ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Iriginit, chistyakovait a metazeunerit ze štoly 5. květen ve Vrchoslavi v Krušných horách (Česká republika)

Iriginite, chistyakovaite and metazeunerite from the 5. květen adit at Vrchoslav in Krušné hory Mts. (Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

A rare uranium supergenne minerals iriginite and chystiakovaite were found in the abandoned adit called 5. květen in Vrchoslav, Krušné Hory Mts. (Czech Republic), in association with metazeunerite, ilsemannite, anglesite and gypsum, nearby the veins that contain molybdenite. Iriginite forms yellow to green-yellow spherical aggregates up to 0.2mm insize; its refined orthorhombic unit-cell parameters are: a 6.700(2), b 12.733(4), c 11.518(4) Å and V 982.5(6) A3. Chemical analyses of iriginite correspond to the empirical formula (UO2)(Mo6+1.91Fe0.06Cu0.01)Σ1.98O7·3H2O. Chistyakovaite forms druses of whitish, light-yellow or greenish brittle tabular crystals having between 20 - 250 μm in size. Diffraction maxima ofthe highest observed intensities are: 9.3 (100), 4.90 (20), 4.59 (15), 3.80 (10) and 3.55 Å (10). Chemical analyses ofchistyakovaite correspond to the empirical formula (Al0.85Mg0.04)Σ0.89(UO2)1.90[(AsO4)1.68(PO4)0.32]Σ2.00[F0.65(OH)0.35]Σ1.00·6.5H2O. Metazeunerite, which has been found in the association, forms green tabular crystals having 0.1 - 0.2 mm insize and their aggregates; refined tetragonal unit-cell parameters are: a 7.096(3), b 17.4397(2) Å and V 878.2(6) A3. Its chemical analyses correspond to the empirical formula Cu0.64(UO2)1.89[(AsO4)1.97(PO4)0.03]Σ2.00·8H2O.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 195.83KB
Fulltext (PDF) - 3.37MB

Reference

Bartlett JR, Cooney RP (1989) On the determination of uranium-oxygen bond lengths in dixouranium(VI) compounds by Raman spectroscopy. J Molec Struct 193: 295-300

Čejka J. (1999) Infrared spectroscopy and thermal analysis of the uranyl minerals. Rev Mineral 38: 521-622

Čejka J (2003) K chemickému vzorci sabugalitu, uranospathitu a arsenuranospathitu.  Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 11: 136-139

Dal Bo F (2017) Mineralogy and crystal chemistry of natural and synthetic oxysalts. DSc Thesis, Univesité de Liège

Dal Bo F, Hatert F, Baijot M, Philippo S (2015) Crystal structure of arsenuranospathite from Rabejac, Lodève, France. Eur J Mineral 27: 589-597

Deliens M (1975) Une association de molybdates d´uranium de Shinkolobwe (Région de Shaba, République du Zaire). Ann Soc Géol Belg 98: 155-160

Deliens M, Piret P (1979) Les phosphates d‘uranyle et d‘aluminium de Kobokobo IV. La threadgoldite,  Al(UO2)2(PO4)2(OH)·8H2O, nouveau minéral. Bull Minéral 102: 338-341

Driscoll RJP, Wolverson D, Mitchels JM, Skelton JM, Parker SC, Mollnari M, Khan J, Geeson D, Allen GC (2014) A Raman spectroscopic study of uranyl minerals from Cornwall, UK. RSC Adv 4: 59137-59149

Elliott P, Plášil J, Petríček V, Čejka J, Bindi L (2017) Baumoite, IMA2017-054. CNMNC Newsletter No. 39, October 2017, page 1282. Mineral Mag 81: 1279-1286

Epštein GJu (1959) O molibdatach urana - moluranite i iriginite. Zap Vsesojuz mineral Obšč 88(5): 564-570

Fengl M (1995) Minerály těžených fluoritových ložisek v Čechách. Národní muzeum, 1-46. Praha

Frost RL (2004) An infrared and Raman spectroscopic study of the uranyl micas. Spectrochim Acta A 60: 1469-1480

Frost RL, Duong L, Veier ML (2004) Raman microscopy of the molybdate minerals koechlinite, iriginite and lindgrenite. N Jb Mineral, Abh 180: 245-260

Fuchs P (2012) Vrchoslav. Minerál 20(1): 61-65

Chrt J (1961) Fluorit-barytová ložiska v severních Čechách. Geol Průzk 3(6): 166-170

Chrt J (1996) Výskyty molybdenových rud v Krušných horách. Uhlí-rudy-geol průzk 12: 394-398

Chernikov AA (1981) Behaviour of Uranium in the Hypergene Zone. Nedra, Moscow, Russia

Chernikov AA, Pekov IV, Minina EL (1997) On the history of study of uranium minerals in Russia and the USSS. Zap Mineral Občest 126 (4): 111-128

Chukanov NV, Möckel S, Sidorenko GA, Zaitsev VA (2009) Arsenuranospathite, Al(UO2)2(AsO4)2F·20H2O: Formula revision and relationships with allied uranyl arsenates and phosphates. N Jb Mineral, Abh 185: 305-312

Chukanov NV, Sidorenko GA, Naumova IS, Zadov AE, Kuzmin VI (2006) Chistyakovaite, a new mineral             Al(UO2)2(AsO4)2(F,OH)·6.5 H2O. Doklady Earth Sciences 407(2): 290-293

Krivovichev SV, Burns PC (2000) Crystal chemistry of uranyl molybdates II. The crystal structure of iriginite. Can Mineral 38: 847-851

Krivovichev SV, Plášil J (2013) Chapter 3: Mineralogy and crystallogaphy of uranium. In Uranium - Cradle to grave (PC Burns, GE Sigmon, Editors), Short Course Series Volume 43: 15-119, Mineralogical Association of Canada, Winnipeg, Manitoba

Laugier J, Bochu B (2011) LMGP-Suite of Programs for the Interpretation of X-ray Experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011

Locock AJ (2004) Crystal chemistry of uranyl phosphates, arsenated and oxysalts of chromium(V) implications for remediation. PhD Thesis, Notre Dame University Indiana

Locock AJ, Burns PC (2003) Crystal structures and synthesis of the copper-dominant members of the autunite and meta-autunite groups: torbernite, zeunerite, metatorbernite and metazeunerite. Can Mineral 41: 489-502

Locock AJ, Kinman WS, Burns PC (2005) The structure and composition of uranospathite Al(1-X)[(UO2) (PO4)]2(H2O)20+3x(0-x-0.33), a non symmetric fluorine-bearing mineral of the autunite group, and of a related synthetic lower hydrate, Al0.670.33[(UO2) (PO4)]2(H2O)15.5. Can Mineral 43: 989-1003

Lu G, Haes AJ, Forbes TZ (2018) Detection and identification of solids, surfaces, and solutions of uranium using vibrational spectroscopy. Coord Chem Rev 374: 314-344

Lussier AJ, Lopez RAK, Burns PC (2016) A revised and expanded structure hierarchy of natural and synthetic hexavalent uranium compounds. Can Mineral 54: 177-283

Mindat.org. Přístup 1. března 2019 na stránkách www.mindat.org

Mrázek Z, Noha J, Vavřinec L (1985) Nové ložiskově geologické a mineralogické poznatky na lokalitě Krupka v Krušných horách. Sbor Vys Šk chem-technol Ř G 24: 5-64

Nakamoto K (2009) Infrared and Raman spectra of inorganic and coordination compounds Part A: Theory and application in inorganic chemistry. John Wiley and Sons, Hoboken New Jersey

Noha J (1997) Krupka. MS Ústí nad Labem

Pauliš P, Kopista J, Jebavá I (2012) Bariem bohatý kryptomelan z Vrcholavi u Teplic. Minerál 20(3): 206-208

Pekov I (1998) Minerals first discovered on the territory of the former Soviet Union. 369 p. Ocean Pictures Moscow

Reichmann F (1975) Fluoritové ložisko Vrchoslav okr. Teplice. Zpr a Stud obl vlastivěd muz Teplice 11: 1-16

RRUFF. Přístup 1. března. 2019 na adrese rruff.info

Sabolis V et al. (1954) Otčot o geologo-razvedočnych rabotach za 1953 god. MS, DIAMO SUL Příbram

Sejkora J, Breiter K (1999) Historický rudní revír Krupka, Krušné hory. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 7: 29-45

Sejkora J, Čejka J (1998) Molybdenany šesti- a čtyřmocného uranu. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 6: 125-131

Sejkora J, Kotrlý M, Novotná M, Skála R (1998) Ferrimolybdit z opuštěné štoly 5. květen u Vrchoslavi, Krušné hory. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 6: 225-228

Sejkora J, Pauliš P, Rus P, Škoda R, Koťátko L (2012) Anomální výskyt metazeuneritu na hořícím uhelném odvalu v Bečkově u Trutnova (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 20 (2): 177-182

Sejkora J, Plášil J, Císařová I, Škoda R, Hloušek J, Veselovský F, Jebavá I (2011) Interesting supergene Pb-rich mineral association from the Rovnost mining filed, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic. J Geosci 56: 257-271

Sejkora J, Radoň M (1997) Brochantit z fluoritového ložiska Vrchoslav (Krušné hory). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 4-5: 190-192

Serežkin VN, Jefremov VA, Trunov VK (1981) More precise crystal structure of iriginite. Geochimija 6: 911-916

Soboleva MV, Pudovkina IA (1957) Iriginite. In Mineraly Urana, Spravochnik (Uranium Minerals Handbook) Moscow 249-251

Stephenson DA (1964) Iriginite from South Dakota. Am Mineral 49: 408-414

Škovíra J, Sejkora J, Kotrlý M (1999) Výskyt ryzí mědi a kupritu ve Vrchoslavi u Teplic.  Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 7: 241

Štemprok M, Vejnar Z (1959) Zpráva o výzkumu fluorito-barytových ložisek v Krušných horách. Zpr o geol Výzk r 1957: 242-243

Števko M, Bačík P, Ozdín D, Zeman M, Jonáš J (2010) Výskyt schröckingeritu na fluoritovém ložisku Vrchoslav v Krušných horách (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 18(2): 99-105

Theye T, Walenta K, Markl G (2016) The chemical composition of uranospathite, arsenouranospathite, and associated minerals revisited: the peculiarity of fluorine incorporation in autunite group minerals. N Jb Miner, Abh 193: 59-68

Tichý K et al. (1981) Krupka IV. Surovina Sn-W. MS Geofond Praha

Tichý K et al. (1987) Zpráva úkolu Krupka-Vrchoslav. Surovina molybden. MS Geofond Praha

Tichý K et al. (1991) Závěrečná zpráva za štolu 5. květen. MS Geofond Praha

Trdlička Z, Kupka F (1958) Výskyt Cu-minerálů na lokalitě Vrchoslav u Krupky. Čas Mineral Geol 3: 116-120

Vavřinec L, Noha J (1999) Nové minerály a poznatky pro lokalitu Krupka v Krušných horách. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 7: 225-228

Višněv AI, Gorškov AI, Fedorov OV (1991) Electronomicroscopic and electronographic study of iriginite. Izv Akad Nauk SSSR, Ser Geol 7: 143-149

Walenta K (1978) Uranospathite and arsenuranospathite. Mineral Mag 42: 117-128