ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Sylvanit, clausthalit a doprovodné minerály ze železnorudného ložiska typu Lahn-Dill Pittenwald u Skal u Rýmařova


Klíčová slova

Abstrakt

An interesting post-metamorphic vein mineralization composed of fine-grained muscovite (sericite), titanite, fluorapatite and hematite (the latter with increased Ti) was found at abandoned iron-ore deposit of the Lahn-Dill-type at Pittenwald near Skály (near the town of Rýmařov) in the Vrbno Group (Devonian, Silesicum). Sporadically, in the vein fill there were also found small grains of bornite rimmed by supergene minerals (malachite and Cu-sulphides - digenite, geerite, spionkopite, yarrowite and anilite). Bornite and Cu-sulphides are host of minute inclusions of clausthalite, tiemannite and sylvanite. The origin of this uncommon vein mineral assemblage is interpreted in terms of retrograde-metamorphic hydrothermal processes, during which Se, Te and heavy metals were remobilized from surrounding acidic to basic (meta)volcanites by fluids characterized by relatively high activity of oxygen.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 171.89KB
Fulltext (PDF) - 825.50KB

Reference

Anthony JW, Bideaux RA, Bladh KW, Nichols MC (1990) Handbook of Mineralogy, Vol. 1, Elements, sulfides, sulfosalts. Mineral Data Publishing, Tucson

Bernard JH (1976) K možnosti existence dvou genetických typů polymetalického zrudnění ve Zlatých Horách. Sbor materiálů 8. oblast. Geol. Konf. Zlaté Hory, GPO Ostrava.

Burkart E (1953) Moravské nerosty a jejich literatura. Nakl. ČSAV Praha

Carmichael CM (1961) The magnetic properties of ilmenite-hematite crystals. Proc Royal Soc 263A: 508-530

Dolníček Z, Ulmanová J (2018) Texturně neobvyklá Cu sulfidická mineralizace a doprovodné minerály z alpské žíly od Markovic u Čáslavi. Bull Mineral Petrolog 26: 78-89

Fleet ME (2003) Sheet silicates: Micas. Rock-forming minerals, Vol. 3A, 2nd ed. The Geological Society. London

Fojt B, Vavrošová-Konečná J, Dolníček Z (2007) Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník. Čas Slez Muz Opava (A) 56: 1-22

Foster MD, Bryant B, Hathaway J (1960) Iron-rich muscovitic mica from the Grandfather Mountain Area, North Carolina. Am Mineral 45: 839-851

Hodges JM, Hao S, Grovogui JA, Zhang X, Bailey TP, Li X, Gan Z, Hu Y-Y, Uher C, Dravid VP, Wolverton C, Kanatzidis MG (2018) Chemical insights into PbSe-x%HgSe: High power factor and improved thermoelectric performance by alloying with discordant atoms. J Am Chem Soc 140 (51): 18115–18123

Houzar S, Kopečná P, Štelcl J, Vávra V (2013) Zelená slída s podílem chromu v balinských slepencích rosicko-oslavanského souvrství (svrchní karbon) u Oslavan. Acta Mus Moraviae, Sci Geol 48: 3-12

Koverdynský B (1986): Vymezení dvou tektonicky aktivních vulkanických zón ve střední části Jeseníků a jejich ložiskový význam. Geol Průzk 28, 2: 36-38

Novák M, Jilemnická L (1986) Hořčíkem a železem bohatý modrý beryl ze Skal u Rýmařova. Čas Mineral Geol 31, 2: 173-178

Pauliš P, Beneš M, Vojtek J (2007) Chalkozín z železnorudného ložiska Skály u Rýmařova. Zpravodaj ČGS 2: 18

Petránek J (1976) Sedimentary iron ores of the Lahn-Dill type: a new concept of their origin. Věst Ústř Úst geol 51: 203-207

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (Armstrong JT, ed.). San Francisco Press, San Francisco: 104-106

Rieder M, Cavazzini G, D´yakonov YS, Kamenetskii VAF, Gottardi G, Guggenheim S, Koval´ PV, Mueller G, Neiva AMR, Radoslovich EW, Robert JL, Sassi FP, Takeda H, Weiss Z, Wones DR (1998) Nomenclature of micas. Canad Mineral 36: 905-912

Simon G, Essene EJ (1996) Phase relations among selenides, sulfides, tellurides, and oxides. I. Thermodynamic properties and calculated equilibria. Econ Geol 91: 1183-1208

Skácel J (1966) Železorudná ložiska moravskoslezského devonu. Rozpr ČSAV, ř mat-přír věd 76, 11: 3-60

Zhuravkova TV, Palyanova GA, Kravtsova RG (2015) Physicochemical formation conditions of silver sulfoselenides at the Rogovik deposit, Northeastern Russia. Geol Ore Depos 57: 313-330