ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Miargyrit v asociaci s pyrostilpnitem z březohorského ložiska, Příbram (Česká republika)

Miargyrite in association with pyrostilpnite from the Březové Hory ore deposit, Příbram (Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

A rare silver mineral miargyrite, AgSbS2, was found on an old specimen from the collection of the Naturhistorisches Museum in Vienna in so-called „hard ores“ typical for deeper parts of the Březové Hory ore deposit, Příbram, central Bohemia (Czech Republic). Miargyrite forms groups of small striated sharp crystals of dark grey color up to 2 mm in size. They occur in close association with tabular pyrostilpnite and prismatic pyrargyrite crystals in a carbonate-lined vug. Miargyrite is monoclinic, space group C*/* with the following unit-cell parameters refined from single-crystal studies: a 12.88 Å, b 4.41 Å, c 13.21 Å, β 98.4° and V 742.3 Å3. Its origin could be related to regeneration processes mediated by youngest hydrothermal solutions.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 193.56KB
Fulltext (PDF) - 537.53KB

Reference

Babánek F. a kol. (edited by „K. K. Berg-Direction zu Přibram (1875) Silber und Blei Bergbau zu Příbram. 84

Downs RT (2006) The RRUFF Project: an integrated study of the chemistry, crystallography, Raman and infrared spectroscopy of minerals. Program and Abstracts of the 19th General Meeting of the International Mineralogical Association in Kobe, Japan, 03-13

Effenberger H, Paar WH, Topa D, Criddle AJ, Fleck M (2002) The new mineral baumstarkite and a structural reinvestigation of aramayoite and miargyrite. Am   Mineral 87: 753-764

Hofmann A, Slavík F (1910) O rudonosném křemení příbramském. Rozpr Čes acad cís Frant Jos tř. 2 (Praha), 19

Kašpar P, Řídkošil T, Šrein V (1985) Silver-rich minerals from Třebsko near Příbram, Central Bohemia, Czechoslovakia. N Jb Miner, Mh 1985(1): 19-28

Knowles CR (1964) A redetermination of the structure of miargyrite, AgSbS2. Acta Cryst 17: 847-851

Kutina J (1958) Příspěvek ke klasifikaci zonálnosti na rudních žilách (podle výzkumu příbramských rudních žil a literatury). Předběžná zpráva o mikroskopickém výzkumu příbramských krušků. MS Geofond Praha GF P009280: 1-43

Mrázek V (1864) Chemische Mitteilungen aus dem Laboratorium der k.k- Montan - Lehranstalt zu Přibram. Berg Hűttenm Jahrb(Wien) 13: 368-380

Ondruš P, Veselovský F, Gabašová A, Hloušek J, Šrein V, Vavřín I, Skála R, Sejkora J, Drábek M (2003) Primary minerals of the Jáchymov ore district. J Czech Geol Soc 48: 19-147

Sejkora J, Velebil D, Litochleb J (2002) Významná mi- neralogická lokalita - štola sv. Antonína Paduánského v Poličanech u Kutné Hory. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 10: 171-178

Schmid J (1892) Montan-geologische Beschreibung des Příbramer Bergbau-Terrains und der Verhältnisse in der Grube. 86

Smith JV, Pluth JJ, Han Shao-Xu (1997) Crystal structure refinement of miargyrite, AgSbS2. Mineral Mag: 61, 671-675

Škácha P, Plášil J (2002) Minerály březohorského rudního revíru. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 10: 43-77

Škácha P, Sejkora J, Knížek F, Slepička V, Litochleb J, Jebavá I (2012) Výskyty unikátního monometalického stříbrného zrudnění na žíle H14F3 mezi 7. a 9. patrem šachty č. 21 Háje, příbramský uran-polymetalický revír (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 20(2): 230-254

Tacl A, Blüml A, Slačík J (1963) Výzkum možností získání vzácných a stopových prvků včetně určení všech vhodných domácích surovin. MS Geofond Praha GF P015925: 1-845

Tacl A, Blüml A, Slačík J, Drozen J (1971) Minerogeneze Vojtěšské hlavní žíly, závěrečná zpráva o výzkumu. MS Geofond Praha GF P023597: 1-260