ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Heulandit-Ca z Vinařické hory u Kladna (Česká republika)

Heulandite-Ca from Vinařická hora near Kladno (Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

The heulandite-Ca was identified in the material from the classical mineralogical locality Vinařická hora near Kladno (Czech Republic). It forms greyish white (some with yellow to orange tints) crystalline coatings formed by individual crystals with size 0.01 - 0.03 mm sitting in cavities up to 7 cm across in volcanoclastics. Its unit-cell parameters refined from the powder X-ray data are: a 17.732(5) Å, b 17.823(4) Å, c 7.433(2) Å, β 116.34(1)° and V 2105.3(9) Å3. Based on Ba contents, two types of heulandite-Ca can be recognized. The prevailing Ba-poor one with empirical formula (Ca1.95K0.66Na0.20Sr0.19Ba0.02)Σ3.02(Si28.85Al7.63)O72·24 H2O encloses tiny skeletal relics of Ba-rich heulandite-Ca with empirical formula (Ca2.35K1.65Ba1.49Na0.18)Σ5.67(Si26.53Al9.46)O72·24 H2O.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 209.41KB
Fulltext (PDF) - 1.42MB

Reference

Alberti A, Pongiluppi D, Vezzalini G (1982) The crystal chemistry of natrolite, mesolite, and scolecite. Neu Jb Mineral, Abh 143: 231-248

Antonín R (1942) Výzkum nerostů a hornin Vinařické hory. Věst Král Čes Spol Nauk, Tříd Mat-Přír 1943: 1-19

Coombs DS, Alberti A, Armbruster T, Artioli G, Colella C, Galli E, Grice JD, Liebau F, Mandarino JA, Minato H, Nickel EH, Passaglia E, Peacor DR, Quartieri S, Rinaldi R, Ross M, Sheppard RA, Tillmanns E, Vezzalini G (1997) Recommended nomenclature for zeolite minerals: report of the subcommittee on zeolites of the International Mineralogical Association, commission on new minerals and mineral names. Can Mineral 35: 1571-1606

Dobner L, Lorencová M (2000) Vinařická hora a okolí. Okresní úřad Kladno

Hloušek J, Veselovský F, Rychlý R (1988) Chemismus paulingitu z Vinařické hory. Čas Mineral Geol 33, 1: 109

Kopecký L (1959) Terciérní vulkanismus Vinařické hory u Kladna. Věst Ústř Úst geol 34: 256-268

Langauer CL, Giester G, Tillmanns E (1997) Mineralogical characterization of paulingite from Vinarická Hora, Czech Republic. Mineral Mag 61: 591-606

Larsen AO, Nordrum FS, Döbelin N, Armbruster T, Petersen OV, Erambert M (2005) Heulandite-Ba, a new zeolite species from Norway. Eur J Mineral 17: 143-153

Merkle AB, Slaughter M (1967) The crystal structure of heulandite (CaNa2)(Al2Si7O18)(H2O). Am Mineral 52: 273-276

Ondřej A (1921) Čedič z Vinařické hory. Rozpr Čes Akad Věd Umění, Tř II, 30, 48: 1-9

Passaglia E, Gualtieri AF, Marci E (2001) The crystal chemistry of paulingite. Eur J Mineral 13: 113-119

Pauliš P, Hrůzek L, Janeček O, Sejkora J, Malíková R, Pour O, Fediuk F (2016) Zeolitová mineralizace ze Svoru u Nového Boru (Česká republika). Bull mineral- petrolog Odd Nár Muz (Praha) 24(2): 194-204

Rapprich V (2012) Za sopkami po Čechách. Grada, Praha

Rost R (1942) Mineralogické zprávy z Kladenska. Rozpravy Čes Akad Věd a Um 52(26): 1-8

Řídkošil T, Skála R (1993) Zeolitová mineralizace Vinařické hory. 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů, Česká společnost průmyslové chemie ČS VTS: 120-122

Skála R, Sejkora J (1996) Zeolity Vinařické hory u Kladna. Minerál 6(2): 90-93

Tschernich RW (1992) Zeolites of the world. Geoscience Press, Phoenix

Žák L (1978) Mineralogie chvaletického ložiska. Acta Univ Carol, Geol 3-4: 457-471