ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Revize harmotomu z terciérního neovulkanitu z Ostravy-Muglinova

Revision of harmotome from the Tertiary neovolcanite from Ostrava-Muglinov (Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

From the Tertiary basaltoid rocks known from the mines and quarries in Ostrava city, harmotome was described in 1857 and phillipsite in 1928. Samples of both are very scarce and preserved only in museum collections in Ostrava and Brno. We were allowed to study sample from the Ostrava museum, where zeolite mineral occurred in amygdaloid cavity together with younger calcite. X-ray powder diffraction analysis proved its affiliation to the harmotome-phillipsite-Ca series. Its average chemical formula from WDS is (Ba1.85Ca0.32K0.14Na0.12Mn0.01)Σ2.44[Al4.90Si11.17]Σ16.07O32.00·13.05H2O. It belongs to the low temperature hydrothermal mineralization, typical for some Tertiary basaltoid rocks in the area of the Bohemian Massif.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 171.81KB
Fulltext (PDF) - 700.33KB

Reference

Akimoto T, Kinoshita H, Furuta T (1984) Electron probe microanalysis study on processes of low-temperature oxidation of titanomagnetite. Earth Planet Sci Lett 71: 263-278

Atanassova R, Vassileva RD, Kadiyski M, Zlatev Z (2012) Crystallographic, chemical and structural characteristics of harmotome from Zlatolist, Eastern Rhodopes, Bulgaria. Bulg Chem Commun 44: 7-16

Dvořák P, Dopita M (1968) Výskyt přírodních koksů v OKR. Sbor věd Prací Vys Šk báň v Ostravě, Ř horn-geol 14: 121-137

Folprecht J (1928) Výlevy čediče. In Kamenouhelné doly ostravsko-karvinského revíru 233-236. Ředitelská konference ostravsko-karvinského kamenouhelného revíru Moravská Ostrava

Jahn JJ (1908) O původu čedičových koulí na Jaklovci u Moravské Ostravy. 1-12, Ant. Odehnal Brno

Kittl E (1887) Die Miocenablagerungen des Ostrau-Karwiner Steikohlenreviers und deren Faunen. Ann K-kön Naturhist Hofmuseums 2: 217-282

Klvaňa J (1892) O eruptivních horninách tešenitových a pikritových na severovýchodní Moravě. Rozpr Čes Akad Věd Cís Františka Josefa Vědy, Slovesn. Umění, Tř 2 math-přírodn 1: 603-615

Králík J (1982) Mineralogie pestrých vrstev v ostravsko-karvinské černouhelné pánvi. Čas Slez Muz, Vědy přír 31: 149-171

Martinec P (1997) Vulkanismus v pánvi. In Dopita M (ed.) Geologie česká části hornoslezské pánve 153-159. Ministerstvo životního prostředí České republiky Praha

Niedzwiedzki J (1873) Basalt-Vorkommnisse im Mährisch-Ostrauer Steinkohlenbecken. Jb K-kön geol Reich-sanst 23: 283-288

Pacák O (1928) Čediče Jeseníku a přilehlých území. Věst Král čes Společ Nauk, Tř mat-přírodověd 1: 1-172

Pauliš P, Novotný P, Matýsek D (2015) Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska - zeolity a doprovodná mineralizace. 1-124, Kuttna Kutná Hora

Peregot G, Bellussi G, Corno C, Taramasso M, Buonomot F, Esposito A (1986) Titanium-silicate: A novel derivative in the pentasil family. Stud Surf Sci Catal 28: 139-136

Schierl A (1906) Beitrag zur Kenntnis des Ostrauer Basaltes. XXIII. Jahres-Bericht der deutschen Landes-Oberrealschule in Mähr.-Ostrau für das Schuljahr 1905-1906. Direction Mähr. Ostrau

Stuckenschmidt E, Fuess H, Kvick Å (1990) Investigation of the structure of harmotome by X-ray (293 K, 100 K) and neutron diffraction (15 K). Eur J Mineral 2: 861-874

Tschernich RW (1992) Zeolites of the world. 1-563, Geoscience Press, Inc. Phoenix Arizona

Ulrych J, Ackerman L, Balogh K, Hegner E, Jelínek E, Pécskay Z, Přichystal A, Upton BGJ, Zimák J, Foltýnová R (2013) Plio-Pleistocene basanitic and melilitic series of the Bohemian Massif: K-Ar ages, major/trace elements and Sr-Nd isotopic data. Chem Erde 73: 429-450

von Richthofen FF (1857) Eruptives Gestein in den Steinkohlengruben zu Hruschau in Mähren. Jb K-kön geol Reichsanst 8: 162

Wilschowitz H (1927) Das tektonische Netz der mähr.-schlesischen Basalte und der Hauptgebirgsquerbruch des Hohen Gesenkes. Montan Rdsch 30: 1-5 & 27-34

Zimák J (1988) Zeolit erionit-offretitové skupiny z Uhlířského vrchu u Bruntálu. Čas Slez Muz, Vědy přír 37: 169-172