ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Texturně neobvyklá Cu sulfidická mineralizace a doprovodné minerály z alpské žíly od Markovic u Čáslavi

Texturally unusual Cu sulphidic mineralization and associated minerals from Alpine-type vein from Markovice near Čáslav


Klíčová slova

Abstrakt

Results of mineralogical study of a Cu-sulphide bearing Alpine-type vein from Markovice quarry are presented in this paper. The Cu mineralization is formed by bornite, chalcopyrite and “chalcocite” developed in an interesting textural arrangement. There occur numerous elongated lenticular “lamellae” of chalcopyrite and sulphur-rich bornite, both covered by tiny “chalcocite” rims, which are arranged along 1-3 crystallographic directions in the bornite host. We interpret this textural arrangement in terms of two cooling episodes (each below ~250 °C) separated by a heating episode (above ~475 °C), which affected originally homogeneous sulphur-enriched bornite. Each cooling episode was associated with partial decomposition of sulphur-rich bornite to chalcopyrite and “chalcocite”, whereas during the heating event an opposite process (i.e., synthesis of bornite from chalcopyrite and “chalcocite”) took place. An unusual assemblage of accessory Te and Se phases (melonite, frohbergite, native tellurium and clausthalite) enclosed in Cu-sulphides is either product of primary crystallization, or formed from isomorphic admixtures of Se, Te, Ni and Pb possibly present in original bornite during repeated phase transformations and recrystallizations. The studied vein exhibits also unusual chemical composition of early amphibole (ranging from actinolite to magnesiohornblende) and muscovite (rich in “phengite” component) resembling rock-forming minerals of metamorphic rocks than those of a typical Alpine-type vein. We interpret the observed anomalies in terms of an important thermal rejuvenation, which was associated with both phase and chemical re-equilibration of the studied Alpine-type vein. Late (?supergene) phases rimming the Cu-sulphides include geerite, anilite, malachite and Mg-analogue of papagoite.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 155.10KB
Fulltext (PDF) - 1.59MB

Reference

Afifi AM, Kelly WC, Essene EJ (1988a) Phase relations among tellurides, sulfides and oxides: I. Thermochemical data and calculated equilibria. Econ Geol 83: 377-394

Afifi AM, Kelly WC, Essene EJ (1988b) Phase relations among tellurides, sulfides and oxides: II. Application to telluride-bearing ore deposits. Econ Geol 83: 395-404

Amcoff Ö (1988) Experimental replacement of chalcopyrite by bornite: textural and chemical changes during a solid-state process. Miner Deposita 23: 286-292

Anthony JW, Bideaux RA, Bladh KW, Nichols MC (1990) Handbook of mineralogy, Vol. 1, Elements, sulfides, sulfosalts. Mineral Data Publishing, Tucson

Bernard JH (1981) Minerály alpských žil a jim podobných asociací. In: Bernard JH, Čech F, Dávidová Š, Dudek A, Fediuk F, Hovorka D, Kettner R, Koděra M, Kopecký L, Němec D, Paděra K, Petránek J, Sekanina J, Staněk J, Šímová M: Mineralogie Československa: 405-419. Academia Praha

Brett R (1964) Experimental data from the system Cu- Fe-S and their bearing on exsolution textures in ores. Econ Geol 59: 1241-1269

Brett R, Yund RA (1964) Sulfur-rich bornites. Am Mineral 49: 1084-1098

Dolníček Z (2010) Struktury a mikrotextury opakních minerálů v odrazovém mikroskopu. Pdf soubor, 44 stran, dostupné z http://www.geology.upol.cz/upload/studijni_materialy/plne_texty_skript/2010Dolnicek_Zdenek_Struktury_a_mikrotextury_opaknich_mineralu_v_odrazovem_mikroskopu.pdf (přístup z 18. 4. 2018)

Durazzo A, Taylor LA (1982) Experimental exsolution textures in the system bornite-chalcopyrite: genetic implications concerning natural ores. Miner Deposita 17: 79-97

Fišera M (2000) Alpská parageneze - klasifikace, typy a naleziště v České republice. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 8: 23-40

Franz G, Liebscher A (2004) Physical and chemical properties of epidote minerals - an introduction. Rev Mineral Geochem 56: 1-82

Konta J (1950) Příčiny různého zbarvení titanitu. Rozpr Čs Akad věd umění 59 (18): 1-16

Kratochvíl F (1941) Poznámky k několika novým výskytům nerostů na Kutnohorsku a Táborsku. Věda přír 20: 183-185

Kratochvíl J (1911) Nerosty okolí čáslavského. 41. výroční zpráva klubu přírodovědeckého v Praze za r. 1910: 35-38

Kratochvíl J (1961) Topografická mineralogie Čech IV (L-N). Nakladatelství ČSAV. Praha

Leake BE, Woolley AR, Arps ChES, Gilbert MCh, Grice JD, Hawthorne FC, Kato A, Kisch HJ, Krivovichev VG, Linthout K, Laird J, Mandarino JA, Maresch WV, Nickel EH, Rock NMS, Schumacher JC, Smith DC, Stephenson NCN, Ungaretti L, Eric JW, Whittaker EJW, Youzhi G (1997) Nomenclature of amphiboles: report of the Subcommittee on Amphiboles of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names. Canad Mineral 35: 219-246

Orlov A (1926) O železem chudých členech skupiny zoisit-epidotové. Věst Král čes Spol nauk, II. tř 19: 1-42

Pauliš P, Heřmánek J, Jebavá I, Zahradníček L (2011) Stilbit-Ca z amfibolitového kamenolomu Markovice u Čáslavi (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 19: 52-55

Pouchou J L, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco: 104-106

Rieder M, Cavazzini G, D´yakonov YS, Kamenetskii VAF, Gottardi G, Guggenheim S, Koval´ PV, Mueller G, Neiva AMR, Radoslovich EW, Robert JL, Sassi FP, Takeda H, Weiss Z, Wones DR (1998) Nomenclature of micas. Canad Mineral 36: 905-912

Růžička Č (1947) Lomy a nerosty čáslavského okolí. Podoubraví 15: 70-74

Rychlý R (1982) Revize zeolitů z Markovic u Čáslavi. Čas mineral geol 27: 315-316

Sejkora J, Škácha P, Kopecký S sen, Kopecký S jun, Pauliš P, Malíková R, Velebil D (2016) Se a Cu mineralizace z Bílé Vody u Javorníka (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 24: 161-177.

Schwartz GM (1931) Intergrowths of bornite and chalcopyrite. Econ Geol 26: 186-201

Tesař P (2010a) Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice. Minerál 18: 230-232

Tesař P (2010b) Karbonáty v lomu Markovice. Minerál 18: 233-238

Tesař P (2010c) Granáty v lomu Markovice. Minerál 18: 525-527

Vrána S, Janoušek V, Laciok A, Halodová P, Žák L (2016) Metamorfní reakce epidotu v žilách alpského typu na granát-anortitové symplektity: Markovice, kutnohorské krystalinikum. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 24: 224-229

Yund RA, Kullerud G (1966) Thermal stability of assem- blages in the Cu-Fe-S system. J Petrol 7: 454-488