ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Arthurit z Huberova pně v Krásně u Horního Slavkova - první výskyt v České republice

Arthurite from Huber stock in Krásno near Horní Slavkov - the first occurrence in the Czech Republic


Klíčová slova

Abstrakt

A rare copper-iron arsenate arthurite, monoclinic CuFe3+2(AsO4)2(OH)2·4H2O was found in an old abandoned Sn-W deposit Krásno near Horní Slavkov, Slavkovský les Mountains. This is the first occurrence of this mineral in the Czech Republic. Arthurite occurs there as apple-green radial aggregates in quarz cavities up to 1 mm in size. Its origin is connected to in-situ supergene weathering of primary arsenopyrite and primary phosphates and high activity of Cu, Fe and As in supergene fluids. Arthurite is monoclinic, space group P21/c with following unit-cell parameters refined from the X-ray powder diffraction data: a 10.102(8), b 9.625(4), c 5.548(4) Å, β 92.2(1)° and V 539.1(6) Å3. Chemical analyses of arthurite correspond to the empirical formula (Cu1.05Zn0.02)Σ1.07(Fe1.88Al0.07)Σ1.95[(AsO4)1.97(PO4)0.03]Σ2.00(OH)2.01·4H2O on the basis of As+P= 2 apfu.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 175.12KB
Fulltext (PDF) - 656.28KB

Reference

Beran P (1995) Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz(Praha) 3: 108-124

Beran P (1999) Nerosty cíno-wolframových ložisek Slavkovského lesa. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1-288

Beran P, Sejkora J (2006) The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov: Mining history, geological and mineralogical characteristics. J Czech Geol Soc 51: 3-42

Beran P, Tvrdý J (2008) Historie dobývání rud v Slavkovském lese. Minerál, Speciál Krásno-Horní Slavkov, 13-21

Breiter K, Škoda R, Veselovský F (2009) Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 17(1): 41-59

Davis RJ, Hey MH (1964) Arthurite, a new copper-iron arsenate from Cornwall. Mineral Mag 33: 937-941

Laugier J, Bochu B (2011) LMGP-Suite of Programs for the interpretation of X-ray experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011

Majer J (1970) Těžba cínu ve Slavkovském lese v 16. století. Národní technické muzeum Praha, 227

Majer J (1995) Historie těžby ložiska Krásno. Likvidační zpráva závodu Stannum Horní Slavkov Rudných dolů Příbram s.p., Geomont s.r.o. Příbram. Geofond Praha.

Mills SJ, Kampf AR, Sejkora J, Adams PM, Birch WD, Plášil J (2011) Iangreyite: a new secondary phosphate mineral closely related to perhamite. Mineral Mag 75: 327-336

Mills SJ, Kolitsch U, Birch WD, Sejkora J (2008) Kunatite, CuFe2(PO4)2(OH)2·4H2O, a new member of the whitmoreite group, from Lake Boga, Victoria, Australia. Austral J Mineral 14: 3-12

Mills SJ, Sejkora J, Kampf AR, Grey IE, Bastow TJ, Ball NA, Adams PM, Raudsepp M, Cooper MA (2012) Krásnoite, the fluorophosphate analogue of perhamite, from the Huber open pit, Czech Republic and the Silver Coin mine, Nevada, USA. Mineral Mag 76: 625-634

Moore PB, Kampf AR, Irwing AJ (1974) Whitmoreite, Fe2+Fe3+2(OH)2(H2O)4[PO4]2, a new species: its description and atomic arrangement. Am Mineral 59: 900-905

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106

Sejkora J, Beran P (2008) Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova. Minerál, Speciál Krásno-Horní Slavkov, 21-59

Sejkora J, Grey IE, Kampf AR, Price JR, Čejka J (2016) Tvrdýite, Fe2+Fe23+Al3(PO4)4(OH)5(OH2)4·2H2O, a new phosphate mineral from Krásno near Horní Slavkov, Czech Republic. Mineral Mag 80(6): 1077-1088

Sejkora J, Ondruš P, Fikar M, Veselovský F, Mach Z, Gabašová A (2006a) New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposit near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic. J Czech Geol Soc 51: 43-55

Sejkora J, Ondruš P, Fikar M, Veselovský F, Mach Z, Gabašová A, Škoda R, Beran P (2006b) Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic. J Czech Geol Soc 51: 57-101

Sejkora J, Plášil J (2008) Minerály uranového revíru Horní Slavkov. Minerál, Speciál Krásno-Horní Slavkov, 13-21

Sejkora J, Tvrdý J (2008) Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec). Minerál, Speciál Krásno-Horní Slavkov, 13-21

Sejkora J, Škoda R, Ondruš P (2006c) New naturally occurring mineral phases from the Krásno-Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic. J Czech Geol Soc 51: 159-187

Sejkora J, Škoda R, Ondruš P, Beran P, Süsser C (2006d) Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic. J Czech Geol Soc 5: 103-147

Staněk J (1988) Paulkerrite and earlshannonite from pegmatite near Dolní Bory, western Bohemia. Čas Morav Muz, Vědy přír 73:29-34

Staněk J (1997) Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Mus Morav, Sci natur 82: 3-19

Vrtiška L, Sejkora J, Malíková R. (2016) Philipsburgit z Krásna u Horního Slavkova, Slavkovský les (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 24(2): 243-251

Werner AG (1817) Karpholith. in: Letztes Mineral-System 10: 43-44