ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Sulfidická mineralizace z vápencového lomu Prachovice, Česká republika

Sulfide mineralization from the limestone quarry Prachovice, Czech Republic


Klíčová slova

Abstrakt

The results of new mineralogical study of sulfide mineralization found at III. level of active limestone quarry Prachovice (eastern Bohemia, Czech Republic) in 1980 year are given in this paper. The published occurence of geocronite was confirmed but this mineral phase is only rare in the studied association. It is monoclinic, space group P21/m with following refined unit-cell parameters: a 8.978(1), b 31.975(4), c 8.507(1) Å, β 118.02(1)°, V 2156.0(9) Å3. Its chemical composition correspond to the empirical formula Pb13.84(Sb4.05As2.08)Σ6.13(S22.89Se0.08Cl0.05)Σ23.02. Previously undescribed sulfosalt, boulangerite, is very abundant there, it forms fibrous aggregates up to 2 cm in size. Boulangerite is monoclinic, space group P21/a with refined unit-cell parameters: a 21.612(2), b 23.540(3), c 8.0844(9) Å, β 100.70(8)° and V 4041.3(8) Å3. Its chemical composition is possible to express by empirical formula Pb4.94(Sb3.93As0.08)Σ4.01(S11.00 Se0.03Cl0.03)Σ11.06. The quantitative chemical data are also given for abudant galena and sphalerite and rare arsenopyrite and pyrite. The description and mineralogical data of determined supergene phases - anglesite, cerussite, smithsonite and bindhemite are also given in the paper.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 187.66KB
Fulltext (PDF) - 2.96MB

Reference

Atencio D, Andrade MB, Christy AG, Gieré E, Kartashov PM (2010) The pyrochlore supergroup of minerals: nomenclature. Can Mineral 48: 673-698

Biagioni C, Dini A, Orlandi P, Moëlo Y, Pasero M, Zaccarini F (2016) Lead-antimony sulfosalts from Tuscany (Italy). XX. Members of the jordanite-geocronite series from the Pollone Mine, Valdicastello Carducci: occurrence and crystal structures. Minerals 6(1): 15

Birnie RW, Burnham CW (1976) The crystal structure and extent of solid solution of geocronite. Am Mineral 61(9-10): 963-970

Downs RT (2006) The RRUFF Project: an integrated study of the chemistry, crystallography, Raman and infrared spectroscopy of minerals. Program and Abstracts of the 19th General Meeting of the International Mineralogical Association in Kobe, Japan, O03-13

Effenberger H, Mereiter K, Zemann J (1981) Crystal structure refinements of magnesite, calcite, rhodochrosite, siderite, smithsonite, and dolomite, with discussion of some aspects of the stereochemistry of calcite type carbonates. Z Krist 156: 233-243 

George L, Cook NJ, Ciobanu CL, Eade BP (2015) Trace and minor elements in galena: A reconnaissance LA-ICP-MS study. Am Mineral 100: 548-569

Halenius U, Bosi F (2013) Oxyplumboroméite, Pb2Sb2O7, a new mineral species of the pyrochlore supergroup from Harstingen mine, Värmland, Sweden. Mineral Mag 77(7): 2931-2939

Horylová A, Janák P (1990) Millerit - nový minerál z Prachovic. Čas Mineral Geol 35(1): 105

Cháb J, Breiter K, Fatka O, Hladil J, Kalvoda J, Šimůnek Z, Štorch P, Vašíček Z, Zajíc J, Zapletal J (2008) Stručná geologie základu Českého masívu a jeho karbonského a permského pokryvu. 283 s, Vyd Čes geol služba, Praha

Chevrier G, Giester G, Heger G, Jarosch D, Wildner M, Zemann J (1992) Neutron single-crystal refinement of cerussite, PbCO3, and comparison with other aragonite-type carbonates. Z Krist 199: 67-74

Chlupáč I, Brzobohatý R, Kovanda J, Stráník Z (2002) Geologická minulost České republiky. 393 s, Nakl Academia

Chlupáč I, Brzobohatý R, Kovanda J, Stráník Z (2011) Geologická minulost České republiky. 436 s, Nakl Academia, 2. vydání

Christy AG, Atencio D (2013) Clarification of status of species in the pyrochlore supergroup. Mineral Mag 77(1): 13-20

Karanović L, Petrović-Prelević I, Poleti D (1999) A practical approach to Rietveld analysis. Comparison of some programs running on personal computers. Powder Diffraction 14(3): 171-180

Laugier J, Bochu B (2004) LMGP-Suite of Programs for the interpretation of X-ray experiments. ENSP/Laboratoire des Matériaux et du Génie Physique, Grenoble, France

Mísař Z, Dudek A, Havlena V, Weiss J (1983) Geologie ČSSR I. Český masív. 333, SPN Praha

Mumme WG (1989) The crystal structure of Pb5.05(Sb3.75Bi0.28)S10.72Se0.28: boulangerite of near ideal composition. N Jb Mineral, Mh 498-512

Pařízek J (2005) Prachovické kalcity. Minerál 13(3): 172-175

Pauliš P (1998) Prachovice v Železných horách - nejvydatnější české naleziště kalcitu. Minerál 6(1): 18-21

Pauliš P, Venclík V, Doubek Z (2008) Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách. Minerál 16(3): 216-218

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106.

Rezek K (1982) Výskyt sulfidického zrudnění v Prachovicích. Čas Mineral Geol 27(2): 207

Rezek K, Megarskaja L (1986) Mineralogie sulfidického zrudnění u Prachovic v Železných horách. Věst Ústř Úst geol 61(1): 23-28

Röhlich P, Cmuntová M (1967) Petrografické a stratigrafické zhodnocení lokality Prachovice. MS Geofond, Praha

Sejkora J, Škácha P, Venclík V, Plášil J (2013) Vanad-uranová mineralizace v lomu Prachovice (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 21(2): 113-130

Sejkora J, Šrein V (2012) Supergenní Cu mineralizace z Mědníku na Měděnci, Krušné hory (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 20(2): 255-269

Števko M, Gramblička R, Malíková R (2015) Nové údaje o supergénnych mineráloch z polymetalického ložiska Čavoj, Strážovské vrchy (Slovenská republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23(1): 63-74

Števko M, Malíková R (2014) Supergénne minerály zo štôlne Juraj, Hodruša-Hámre (Slovenská republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 22(2): 261-268

Števko M, Tuček P, Sejkora J, Malíková R (2016) Supergénne minerály z Novej Anton žily, Hodruša-Hámre, Štiavnické vrchy (Slovenská republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 24(2): 183-193

Venclík V, Škácha P, Sejkora J, Litochleb J, Plášil J (2011) Meneghinit a boulangerit z lomu Prachovice v Železných horách, Česká republika. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 19(1): 35-39