ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Metatorbernit a lithioforit z uranového ložiska Předbořice (Česká republika)

Metatorbernite and lithiophorite from uranium deposit Předbořice (Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

An unusual association of metatorbernite and lithiophorite was found at uranium deposit Předbořice located about 8 km S from Krásná Hora, central Bohemia, Czech Republic. Metatorbernite forms idiomorphic tabular or dipyramidal emerald green crystals up to 11 mm is size on quartz gangue. It is tetragonal, space group P 4/n, the unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data are: a 6.9668(1), c 17.3240(5) Å and V 840.84(4) Å3. Chemical analyses of metatorbernite correspond to the empirical formula (Cu0.72Ba0.19Co0.02Ca0.01)Σ0.94(UO2)1.97 (PO4)1.99(AsO4)0.01.8H2O. Younger lithiophorite forms grey-black to black coatings and crusts with reniform to hemispherical aggregates on quartz gangue or metatorbernite crystals. It is trigonal, space group R-3m, the unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data are: a 2.908(1), c 28.20(3) Å and V 206.4(3) Å3. Chemical analyses of lithiophorite correspond to the empirical formula (Al0.78Li0.20Fe0.01Ca0.01)Σ1.00 (Co0.20Ni0.06Cu0.05Zn0.01)Σ0.32 (Mn0.99Si0.01P0.01)Σ1.01O2(OH)2.91.

The origin of studied mineral association is interpreted as product of in-situ supergene alteration of primary uranium mineralization in environment near of present surface.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 203.28KB
Fulltext (PDF) - 1.77MB

Reference

Anthony J. W., Bideaux R. A., Bladh K. W., Nichols M. C. (1997) Handbook of Mineralogy. Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides. 628 s., Mineral Data Publishing, Tucson.

Arapov J. A. a kolektiv (1984) Československá ložiska uranu. SNTL Praha a ČSUP Příbram.

Burnham Ch. W. (1962) Lattice constant refinement. Carnegie Inst. Washington Year Book 61, 132-135.

Dadák V. (1976) Nálezy lithioforitu v Barrandienu. Čas. Mineral. Geol. 21, 409-416.

Hnízdo E., Paška R., Řezáč B., Tauber M. (1978) Závěrečná zpráva o výsledcích geologicko-průzkumných a těžebních prací na ložisku Předbořice. MS, archiv ČGS - Geofondu Praha.

Johan Z., Kvaček M. (1971) La hakite, un noveau minéral du groupe de la tetraedrite. Bull. Soc. franc. Minéral. Cristallogr. 94, 45-48.

Johan Z., Picot P., Pierrot R., Kvaček M. (1971a) La permingeatit Cu3SbSe4, un noveau minéral du groupe de la luzonite. Bull. Soc. franc. Minéral. Cristallogr. 94, 162-165.

Johan Z., Picot P., Pierrot R., Kvaček M. (1971b) La fischesserite Ag3AuSe2, premiér seléniure d´or, isotope de la petite. Bull. Soc. franc. Minéral. Cristallogr. 94, 162-165.

Litochleb J. (1994) Mineralizace uranového ložiska Předbořice u Milevska. Minerál 2, 2, 65-65.

Locock A. J., Burns, P. C. (2003) Crystal structures and synthesis of the copper - dominant members of the autunite and meta-autunite groups: torbernite, zeunerite, metatorbernite and metazeunerite. Can. Mineral. 41, 498-502.

Ondruš P. (1993) ZDS - A computer program for analysis of X-ray powder diffraction patterns. Materials Science Forum, 133-136, 297-300, EPDIC-2. Enchede.

Ondruš P., Hyršl J. (1989) New finds and revision of secondary minerals from Příbram district. Acta Univ. Carol. (Praha), Geol. 521-533.

Ondruš P., Veselovský F., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997) Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J. Czech geol. Soc. 42, 3-76.

Ostwald J. (1988) Mineralogy of the Groote Eylandt manganese oxides: A review. Ore Geology Reviews 4, 3-45.

Paar W. H., Topa D., Makovický E., Culetto F. J. (2005) Milotaite, PdSbSe, a new palladium mineral species from Předbořice, Czech Republic. Can. Mineral. 43, 2, 689-694.

Pauling L., Kamb B. (1982) The crystal structure of lithiophorite. Am. Mineral. 67, 817-821.

Pauliš P., Kopecký S., Ďuďa R. (2008) Předbořice. In: Minerály selenu a telluru České a Slovenské republiky a jejich lokality 1. část, 46-49. Vyd. Martin Bartoš – Kuttna, Kutná Hora.

Plášil J., Sejkora J., Čejka J., Škácha P., Goliáš V. (2009) Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic. J. Geosci. 54, 15-56.

Plášil J., Sejkora J., Ondruš P., Veselovský F., Beran P., Goliáš V. (2006) Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic. J. Czech geol. Soc. 51, 149-158.

Post J. E., Appleman D. E. (1994) Crystal structure refinement of lithiophorite. Am. Mineral. 79, 370-374.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). 104-106, San Francisco Press, San Francisco.

Prokop L. (1970) Geologicko-ložisková charakteristika lokality Předbořice. MS, Dipl. práce., archiv ČGS - Geofondu Praha.

Ross M., Evans H. T., Appleman D. E. (1964) Studies of the torbernite minerals (II): The crystal structure of meta-torbernite. Am. Mineral. 49, 1603-1621.

Rus V. (1980) Ložiskový průzkum metamorfovaných ostrovů. In: Sbor. Symp. Horn. Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, 113-120. Příbram.

Sejkora J. (1993a) Uranopilit z Předbořic. Bull. Čes. geol. Spol. (Praha) 1, 1-2, 35-36.

Sejkora J. (1993b) Výskyty fosfuranylitu v České republice. In: Sbor. V. mineral. cykl. sem. (Horní Bečva), 79-81. ČSVTS Ústí nad Labem.

Sejkora J., Čejka J., Novotná M. (2002) Rabejacit z Předbořic. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 10, 279-282.

Sejkora J., Čejka J., Šrein V. (2007) Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Mědenec (Krušné hory Mountains), Czech Republic. J. Geosci. 52, 119-210.

Sejkora J., Ondruš P., Fikar M., Veselovský F., Mach Z., Gabašová A., Škoda R., Beran P. (2006) Supergene minerals at he Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic. J. Czech geol. Soc. 51, 57-101.

Sejkora J., Veselovský F., Šrein V. (1994) The supergene mineralization of uranium occurrence Rýžoviště near Harrachov (Krkonoše Mts., Czech Republic). Acta Mus. Nat. Pragae, ser. B (Historia Nat.) 50, 55-91.

Stergiou A. C., Rentzeperis P. J., Sklavounos S. (1993) Refinement of the crystal structure of metatorbernite. Zeit. Krist. 205, 1-7.

Veselý T. (1982) Malá uranová ložiska krystalinika Českého masivu 2. část: Oblast středních a jihozápadních Čech. Geol. Hydrometalurgie Uranu (Stráž pod Ralskem) 6, 2, 3-48.

Wadsley A. D. (1952) The structure of lithiophorite, (Al,Li)MnO2(OH)2. Acta Cryst. 5, 676-680.

Yvon K., Jeitschko W., Parthé E. (1977) Lazy Pulverix, a computer program for calculation X-ray and neutron diffraction powder patterns. J. Appl. Cryst. 10, 73-74.

Zikmund J. (1966) Projevy hlubinné tektoniky ve středočeském plutonu. Věst. Ústř. Úst. geol. 41, 6, 469-473.