ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Vivianit z lomu Pohled u Havlíčkova Brodu (Česká republika)

Vivianite from the quarry Pohled near Havlíčkův Brod (Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

A hydrated Fe2+ phosphate, mineral vivianite, was found in active quarry Pohled near Havlíčkův Brod, Českomoravská vrchovina Mountains, Czech Republic. Vivianite forms transparent blue prismatic crystals up to 5 mm in length in association with quartz crystals, Mg-siderite and Fe-chlorite at fissures of metamorphic rocks. Vivianite is monoclinic, space group C2/m, the unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data are: a 10.117(4), b 13.446(2), c 4.689(1) Å, β 104.63(2)o and V 617.1(3) Å3. Chemical analyses of vivianite correspond to the empirical formula Fe2.99(PO4)2.01.8H2O on the basis of 5 apfu. The origin of studied mineral association with vivianite is interpreted as product of crystallization from late low-temperature solutions.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 208.30KB
Fulltext (PDF) - 1.18MB

Reference

Beneš K. (1963) Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1:200 000, list M-33-           XXII. ÚÚG, Praha.

Burnham Ch. W. (1962) Lattice constant refinement. Carnegie Inst. Washington Year Book 61, 132-135.

Dobeš P., Malý K. (2001) Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru. Vlastivěd. Sbor. Vysočiny 15, 51-85.

Fejdi P., Poullen J-.F., Gasperin M. (1980) Affinement de la structure de la vivianite Fe3(PO4)2.8H2O. Bull. Minéral. 103, 135-138.

Cháb J., Suk M. (1977) Regionální metamorfóza na území Čech a Moravy. ÚÚG, Praha.

Martincea S., Constantinescu E., Ladriere J. (1997) Relatively unoxidized vivianite in limnic coal from Capeni, Baraolt Basin, Romania. Can. Mineral. 35, 713-722.

Mastíková E. (2009) Geologická dokumentace lomu Pohled (moldanubikum). MS, bakalářská práce, Univerzita Palackého, Olomouc.

Mastíková E. (2011) Mineralogie a podmínky vzniku vybraných mineralizací v lomu Pohled (moldanubikum). MS, diplomová práce, Univerzita Palackého, Olomouc.

Mori H., Ito T. (1950) The structure of vivianite and symplesite. Acta Cryst. 3, 1-6.

Ondruš P. (1993) ZDS - A computer program for analysis of X-ray powder diffraction patterns. Materials Science Forum, 133-136, 297-300, EPDIC-2. Enchede.

Pauliš P., Havlíček J., Kopecký S., Jebavá I. (2013a) Mimetit z kamenolomu Pohled u Havlíčkova Brodu (Česká republika). Acta rerum naturalium, 13, 1-3.

Pauliš P., Kopecký S., Jebavá I., Havlíček J. (2013b) Nové mineralogické nálezy z kamenolomu Pohled u Havlíčkova Brodu. Minerál 21, 4, 317-322.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.), 104-106. San Francisco Press, San Francisco.

Rodgers K. A., Kobe H. W., Childs C. W. (1993) Characterization of vivianite from Catavi, Llallagua, Bolivia. Mineral. Petrol. 47, 193-208.

Sameshima T., Henderson G. S., Black P. M., Rodgers K. A. (1985) X-ray diffraction study of vivianite, metavivianite and barićite. Mineral. Mag. 49, 81-85.

Turek K. (2006) Charakteristika ultrabazických uzavřenin v horninách moldanubika na lokalitách Polnička a Pohled. MS, bakalářská práce, PřF MU Brno.

Welser P., Záruba J. (2004) Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 12, 216-219.

Yvon K., Jeitschko W., Parthé E. (1977) Lazy Pulverix, a computer program for calculation X-ray and neutron diffraction powder patterns. J. Appl. Cryst. 10, 73-74.