ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Offretit z kamenolomu Vrbička u Valče v Doupovských horách (Česká republika)

Offretite from the quarry Vrbička near Valeč in Doupovské hory Mountains (Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

An interesting zeolite mineralization with relatively rare zeolite offretite has been found in the abandoned basalt quarry Vrbička near the Valeč village in the Doupovské Hory Mountains (Czech Republic). Two tephrite lava extrusive sheets about 5 - 10 m thick were mined there in the past. Offretite forms some morphologically various shapes there: snow-white spherical radial aggregates (up to 0.5 mm in size); clusters of hexagonal prism crystals terminated by basal pinacoid; yellow to brownish reniform coatings and groups of hemispherical aggregates (up to 3 mm in size) with a radial inner structure. The unit-cell parameters for offretite are: a = 13.261(7), c = 7.559(1) and V = 1151.5 (1) Å3. Chabazite-Ca, phillipsite-K, Ba-rich phillipsite and calcite were found in association with offretite.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 194.01KB
Fulltext (PDF) - 4.08MB

Reference

Cajz V., Rapprich V., Radoň M. (2006) Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň. Zpr. geol. Výzk. v R. 2005, 13-16.

Fejfar O. (1987) A Lower Oligocene mammalian fauna from Dětaň and Dvorce (NW Bohemia, Czechoslovakia). Müncher Geowiss. Abh., A, 10, 253-264.

Gonnard F. (1890) Sur l´offrétite, espece minérale nouvelle. C. R. Acad. Sci., 111, 1002-1003.

Janeček O., Hrůzek L. (2008): Levyn a další zeolity z Hackenbergu u České Kamenice. Minerál 16, 1, 15-19.

Janeček O., Hrůzek L. (2009): Nová lokalita offretitu a cowlesitu Lysá hora u Bělé pod Bezdězem. Minerál 17, 3, 195-199.

Krutský N., Kopecký L. (1987) Dětaň - analcimický bazanit. Exkurzní průvodce 26. konference ČSMG, 90-91.

Laugier J., Bochu B. (2011) LMGP-Suite of Programs for the Interpretation of X-ray Experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011.

Mikuláš R., Fejfar O., Ulrych J., Žigová A., Kadlecová E., Cajz V. (2003) A Study of the Dětaň Locality (Oligocene, Doupovské hory Mts. Volcanic Complex, Czech Republic): Collection of Field Data and Starting Points for Interpretation. Geolines 15, 91-97.

Passaglia E., Tagliavini A. (1994) Chabazite-offretite epitaxial overgrowths in cornbubianite from Passo Forcel Rosso, Adamello, Italy. Eur. J. Mineral. 6, 397-405.

Passaglia E., Artioli G., Gualtieri A. (1998) Crystal chemistry of the zeolites erionite and offretite. Am. Mineral. 83, 577-589.

Pauliš P., Radoň M., Janeček O., Dvořák Z., Svejkovský J., Jebavá I., Řehoř M. (2012) Erionit-Ca z Michlova vrchu u Provodína, jv. od České Lípy (Česká republika). Bull. mineral.- petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 2, 213-217.

Radoň M. (1999) Nový nález minerálů u obce Dobkovičky v Českém středohoří. In: Zeolity a jejich aplikace. Spec. publ. č. 1 České zeolitové skupiny - ČSVVJ, 44-45. Hradec Králové.

Radoň M., Rychlý R. (2000) Offretit z lokality Dobkovičky v Českém středohoří. Bull. mineral.- petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 8, 263-265.

Rinaldi R., Pluth J. J., Smith J. V. (1974) Zeolites of the phillipsite family. Refinement of the crystal structure of phillipsite and harmotome. Acta crystallogr., Sect. B 30, 2426-2433.

Rychlý R., Daněk M. (1981) Wellsit a offretit-erionit z Prackovic nad Labem. Čas. Mineral. Geol. 26, 431-432.

Rychlý R., Daněk M., Siegl J. (1982) Structural Epitaxy of Offretite-Erionite from Prackovice nad Labem in Böhmen. Chem. d. Erde 41, 263-268.

Řídkošil T., Daněk M. (1983) New physical and chemical data for levyne-offretite intergrowths from Žežice near Ústí nad Labem, Czechoslovakia. Neu. Jb. Mineral., Abh. 1, 99-108.  

Řídkošil T., Skála R. (1993) Zeolitová mineralizace Vinařické hory. In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů, Česká společnost průmyslové chemie ČS VTS, 120-122.

Skála R., Sejkora J. (1996) Zeolity Vinařické hory u Kladna. Minerál 6, 2, 90-93.

Svejkovský J. (2009) Geologie Podbořanska. BPS o. s. Bílina.

Svejkovský J., Koutecký D. (2008) Mineralogie lomů u Vrbičky v Doupovských horách. Minerál 16, 1, 34-37.

Veselovský F., Rychlý R. (1988) Offretit a harmotom z lokality Stupná u Nové Paky. Čas. Mineral. Geol. 33, 1, 109-110.

Zimák J. (1988) Zeolit erionit-offretitové skupiny z Uhlířského vrchu u Bruntálu. Čas. Slez. Mus. (A) 37, 169-172.