ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Kamenné nálezy z neolitického sídelního areálu ve Vchynicích (severozápadní Čechy)

The stone finds from the Neolithic settlement area in Vchynice (Northwestern Bohemia)


Klíčová slova

Abstrakt

The stone fragments from the archaeological excavation near Vchynice (Northwestern Bohemia) we can divide in the five groups. The polished stone from amphibole hornfels come from the Northern Bohemia - upper Jizera river region (area Jistebsko, Velké Hamry), the amphibolite from Pojizeří area. The single amphibolite tool fragment has probably origin in Jílové u Prahy area. The basaltoid rocks and sodalithic trachyte finds have parent rocks in the vicinity of the settlement (hill Lovoš, Kybička, Ovčín and Boreč). The greatest portion of the fragments is paleoryolite (quartz porphyry). The outcrops this rock are in the slope of the Oparno brook Valley and transport were relatively short. Quartz pebbles were collected in River Labe terraces.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 190.74KB
Fulltext (PDF) - 10.37MB

Reference

Bukovanská M. (1963) Krystalinikum Opárenského údolí a České brány. Sbor. geol. Věd, Geol., 2, 79-99.

Cajz V. a kol. (1996) Geologická a přírodovědná mapa Českého středohoří 1 : 100 000. Vydal Český geologický ústav, Praha.

Cajz V. (2000) Proposal of lithostratigraphy for the České středohoří Mts. volcanics. Bull. Geosci., 75, 1, 7-16.

Cajz V., Rapprich V., Erban V., Pécskay Z., Radoň M. (2009) Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains (Ohře/Eger Graben, northern Bohemia). Geol. Carpath. 60, 6, 519-533.

Čejchanová A., Cajz V. (2009) Geologické mapy Českého středohoří Josefa Emanuela Hibsche. Vydala Česká geologická služba a Geologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i

Fröhlich J., Waldhauser J. (1989) Příspěvky k ekonomice českých Keltů (kamenictví a distribuce žernovů). Archeologické rozhledy 41, 16-58.

Hibsch J. E. (1926) Erläuterungen zur geologischen Übersichtskarte des Böhmischen Mittelgebirges und der unmittelbar angrenzenden Gebite zugleich in allgemein verständlicher geol. Führer, Freier Lehrerverein, Tetschen a. d. Elbe, 143 s.

Hibsch J. E. (1930) Geologischer Führer durch das Böhmische Mittelgebirge. Sammlung geologischer Führer XXXIV, Verl. Gebr. Borntraeger, Berlin, 363 s.

Holodňák P., Mag M. (1999) Vývoj mlecích zařízení a provenience surovin drtidel a žernovů v Soběsukách (okr. Chomutov, SZ Čechy). Mikrosonda do ekonomiky jednoho sídliště. Památky archeologické 90, 398-441.

Kopecký L. (2010) České středohoří Mts. and ambient young alkaline volcanic complexes in the Ohře Rift, Czech Republic: volcanology, petrology and rift evolution. Vyd. Czech Geological Survey

Půlpán M., Radoň M. (2012) Kameny a kamenné artefakty z hrobů bylanské kultury v Lovosicích. Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích 29. Teplice, 177-190.

Řídký J., Kovačiková L., Půlpán M. (2013) Chronologie mladoneolitických objektů a soubor kosterních zvířecích pozůstatků ze sídelního areálu s rondelem ve Vchynicích (okr. Litoměřice). Archeologické rozhledy LXV, 227-284.

Řídký J., Květina P., Půlpán M., Kovačiková L., Stolz D., Brejcha R., Šreinová B., Šrein V. (2012) Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice). Archeologické rozhledy LXIV, 628-694.

Šída P., John J., Prostředník J., Raminnger B. (2013): Neolitická těžba na Jistebsku v Jizerských horách a možnosti její detekce pomocí leteckého laserového skenování. In: Gojda M., John J. a kol., Archeologie a letecké laserové skenování krajiny, 80-86.

Šída P., Prostředník J. (2011) Současný stav poznání neolitické těžby a zpracování metabazitu v Jizerských horách. Præhistorica XXIX, 369-380.

Šrein V., Šreinová B., Šťastný M. (2003) Objev unikátního neolitického těžebního areálu. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 11, 19-32.

Šrein V., Šreinová B., Šťastný M., Šída P., Prostředník J. (2002) Neolitický těžební areál na katastru obce Jistebsko. Archeologie ve středních Čechách, 6, 91-95.

Šreinová B., Stolz D., Šrein V., Šťastný M. (2002) Broušená industrie na Hořovicku. In: Cheben I., Kuzma I. (eds.): Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2001, Nitra, 393-404.

Šreinová B., Šrein V., Šťastný M. (2003) Petrology and mineralogy of the Neolithic and Aeneolithic artefact in Bohemia. Acta Montana Series AB. 12 /132, 111-119.

Ulrych J. (1997) Josef Emanuel Hibsch - syn sopečného pohoří. Vesmír 76, 632-634.

Ulrych J., Svobodova J., Balogh K. (2002) The source of Cenozoic volcanism in the České středohoří Mts., Bohemian Massif. N. Jb. Miner. Abh. 177, 2, 133-162.

Valečka J., Zelenka P. (2003) Oparenské slepence: perm nebo křída? Zpr. Geol. Výzk. v R. 2003, 48-49.

Waldhauser J. (1981) Keltské rotační mlýny v Čechách. Památky archeologické LXXII, 153-221.