ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Mineralogická charakteristika a chemismus Fe-gahnitu z Cetoraze u Pacova, Česká republika

Mineralogy and chemical composition of Fe-gahnite from Cetoraz near Pacov, Czech Republic


Klíčová slova

Abstrakt

Macroscopic crystals and grains of Fe-bearing gahnite with diameter 2 - 4 mm occur in quartz veins and layers of muscovite-biotite orthogneisses and greisens eastern of Cetoraz near Pacov (Czech Republic). Chemical composition of the studied Fe-gahnite is quite similar to other methamorphosed occurences of gahnite connected with Zn-sulphidic ores or gahnite from Al-rich metasediments (27 - 28 % of hercynite, 8 % of spinel and 1 % of galaxite end member). Sphalerite is supposed to be original source of Zn, especially regarding to assemblage of gahnite and pyrite. Several reactions of sphalerite with aluminum rich silicates yielding gahnite, pyrite and silicates are known. Retrograde metamorphosis of Cetoraz greisens resulted in alteration of gahnite by thin muscovite (sericite) rims and sometimes pseudomorphs of muscovite after gahnite.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 200.40KB
Fulltext (PDF) - 1.19MB

Reference

Dietworst E. J. L. (1980) Biotite breakdown and the formation of gahnite in metapelitic rocks from Kemiö, southwest Finland.  Contrib. Mineral. Petrol. 75, 327-337.

Fojt B., Kopa D., Vávra V. (2002) Skarnoidní hornina z Obřích skal v Hrubém Jeseníku. Čas. Slez. Muz. 51, 101-116.

Jurák L., Hranáč P., Páša J., Procházka J. Karban L., Anft A., Novosad I. (1987) Závěrečná zpráva. Wolfram - Moldanubikum, 01 79 2101. Dílčí zpráva Cetoraz. Surovina: wolfram. Výtisk č. 1. MS, Geoindustria, Jihlava, archiv ČGS-Geogondu Praha, P 57675.

Hicks J. A., Moore J. M., Reid A. M. (1985) The co-occurrence of green and blue gahnite in the Namaqualand metamorphic komplex, South Africa. Can. Mineral.  23, 535-542.

Litochleb J. (1972) Gahnit z magnetitového ložiska Hraničná ve Slezsku. Čas. Mineral. Geol. 17, 4, 431-434.

Losos Z. (1998) Minerogeneze rudních asociací a grafitu v oblasti žulovského masivu a jeho pláště. MS, habilitační práce, 178 s., PřF MU Brno.

Losos Z., Fojt B., Hladíková J. (1986) Mineralogická charakteristika sulfidického zrudnění u České Vsi u Jeseníku. Scripta Univ. Purkyn. brun. 16, 3, 143-170.

Němec D. (1969) Gahnit ze skarnu u Županovic. Čas. Mineral. Geol. 14, 1, 77-79.

Němec D. (1973) Das Vorkommen der Zn-Spinelle in der Böhmischen Massa. Tschemarks Min. Petr. Mitt. 19, 95-109.

Němec D., Páša J. (1986) Regionally metamorphosed greisens of the Moldanubicum. Mineral. Deposita 21, 12-21.

Němec D., Tenčík J.(1976) Regionally metamorphosed greisens at Cetoraz, The Bohemian-Moravian heights (Českomoravská vrchovina), Czechoslovakia. Mineral. Deposita 11, 210-217.

Novák M., Černý P., Uher P. (2003a) Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in columbite-group minerals from Scheibengraben beryl-columbite pegmatite, Maršíkov, Czech republic. Eur. J. Miner. 15, 565-574.

Novák M., Houzar S., Šrein V. (1997) Gahnite-bearing marbles and their signifikance for regional classification of the eastern part of the Bohemian Massif. J. Czech Geol. Soc. 42, 33-40.

Novák M., Nepejchal M., Škoda R., Urbánek B. (2003b) Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník. Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 88, 113-122.

Páša J.(1979) Geologické a ložiskové poměry okolí Cetoraze. MS, Diplomová práce. UJEP Brno.

Prchlík I., Jeřábek M. (1965): Wolframové zrudnění u Cetoraze, západně od Pacova.Věst. Ústř. Úst. Geol. 40, 47 – 49.

Staněk J. (1960) Gahnity z československých pegmatitů. Čas. Morav. Muz., Vědy přír. 45, 31-36.

Spry P. G. (1982) An unusual gahnite-forming reaction, geco base-mental deposit, Manitouwadge, Ontario. Can. Mineral. 20, 549-553.

Spry P. G., Scott S. D. (1986) The stability of zincian Spinels in sulfide systems and their potential as exploration guides for metamorphosed massive sulfide deposits. Econ. Geol. 81, 1446-1463.

Štosová V. (2009) Mineralogie beryl-columbitových pegmatitů severovýchodní části Českého masivu. MS, Diplomová práce. PřF UPOL Olomouc.

Ulrych J. (1971) Zinc spinel from Lukovská hora Hill Nera Moravské Budějovice. Čas. Mineral. Geol. 16, 4, 419-422.

Vrána S. (2004) Gahnit a pargasit v krystalickém vápenci s magnetitem v Zechovicích u Volyně v jižních Čechách. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 12, 214-216.