ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Dachiardit-Ca a doprovodná mineralizace z Doubice - Vápenky u Krásné Lípy (Česká republika)

Dachiardite-Ca and associated mineralization from Doubice - Vápenka near Krásná Lípa (Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

An interesting zeolite association has been found in the abandoned quarry Doubice - Vápenka, northern Bohemia (Czech Republic). Dachiardite-Ca is the most interesting zeolite at this occurrence, it forms colorless to milk or greyish white translucent crystals up to 2 mm in size and their aggregates. It is monoclinic, space group C2/m with following unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data: a 18.617(6), b 7.507(2), c 10.248(3) Å; β 108.07(2)o and V 1361.6(7) Å3. Its chemical analyses correspond to the empirical formula Ca1.48K1.02Na0,08(Si20.08Al3.87)O48·13H2O. Erionite-K, clinoptilolite-Ca, natrolite, phillipsite-Ca and thomsonite-Ca were found in the association, their X-ray powder diffraction data, unit-cell parameters and chemical composition are given in the paper. The find of dachiardite-Ca is the third one in the Czech Republic and its first occurrence in granites or Cenozoic basalts. The zeolite (+ Pb, Zn) mineralization is connected with the intensive tectonic setting along the regionally prominent Lusatian fault where five geological formations - granitoids of the Lusatian Pluton, Permian, Jurassic and Cretaceous sediments and Tertiary basaltic volcanics - occur together.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 223.95KB
Fulltext (PDF) - 7.37MB

Reference

Brzák P., Fabiánek O., Havránek P. (2007) Podzemí Šluknovska a Lužických hor. ZOČSOP Netopýr, Varnsdorf.

Cappelletti P., Langella A., Cruciani G. (1999) Crystal chemistry and synchrotron Rietveld of two diffrent clinoptilolites from volcanoclastites of North-Western Sardinia. Eur. J. Miner. 11, 1051-1060.

Coombs D. S., Alberti A., Armbruster T., Artioli G., Colella C., Galli E., Grice J. D., Liebau F., Mandarino J. A., Minato H., Nickel E. H., Passaglia E., Peacor D. R., Quartieri S., Rinaldi R., Ross M., Sheppard R. A., Tillmanns E., Vezzalini G. (1997) Recommended nomenclature for zeolite minerals: report of the subcommittee on zeolites of the International Mineralogical Association, commission on new minerals and mineral names. Can. Mineral. 35, 1571-1606.

D'Achiardi G. (1906) Zeoliti del filone della Speranza presso S. Piero in Campo (Elba). Mem. Societa Toscana di Scienze Naturali 22, 150-165.

Deer A. W., Howie A. R., Wise S. W., Zussman J. (2004) Rock-forming minerals. Framework Silicates: Silica Minerals, Feldspathoids and the Zeolites. The Geological Society. London.

Fediuk F., Losert J., Röhlich P., Šilar J. (1958) Geologické poměry území podél lužické poruchy ve šluknovském výběžku. Rozpr. Čs. Akad. Věd, Ř. mat. přír. Věd 68, 9, 1-44.

Gottardi G. (1978) Mineralogy and crystal chemistry of zeolites. In Sand L. B., Mumpton F. A. Eds. Natural Zeolites, Pergamon Press, 31-44. Oxford.

Gottardi G., Galli E. (1985) Natural Zeolites. Springer-Verlag, Berlin.

Gualtieri A., Artioli G., Passaglia E., Bigi S., Viani A., Hanson J. C. (1998) Crystal structure – crystal chemistry relationships in the zeolites erionite and offretite. Am. Mineral. 83, 590-606.

Chrt J. (1955) Výroční zpráva o prospekčním průzkumu za rok 1955. MS, Archiv Geofond Praha.

Chrt J. (1956) Závěrečná zpráva o vyhledávacím průzkumu Lužická porucha. MS, Archiv Geofond Praha.

Klein V. et al. (1971) Vysvětlující text k základní geologické mapě 1 : 25 000 list M-33-41-B-d (Chřibská). MS Archiv ČGÚ, Praha.

Kratochvíl J. (1957) Topografická mineralogie Čech. I (A-G). Nakladatelství ČSAV, Praha.

Likhacheva A. J., Seryotkin Y. V., Manakov A. J., Goryainov S. V., Ancharov A. I., Sheromov M. A. (2007) Pressure-induced over-hydration of thomsonite: a synchrotron powder diffraction study. Am. Mineral. 92, 1610-1615.

Pauliš P., Moravec B., Škácha P., Ševců J. (2008) Dachiardit-Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce. Zpr. geol. Výzk. v Roce 2007, 179-181.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106.

Quartieri S., Vezzalini G., Alberti A. (1990) Dachiardite from Hokiya-dake: evidence of a new topology. Eur. J. Mineral., 2, 187-193.

Reuss F. A. (1793) Mineralogische Geographie von Böhmen I. Dresden.

Rinaldi R., Pluth J. J., Smith J. V. (1974) Zeolites of the phillipsite family. Refinement of the crystal structure of phillipsite nad harmotome. Acta Cryst. B 30, 2426-2433.

Rychlý R., Veselovský F., Ondruš P. (1996) Dachiardite from Svojanov, Czech Republic. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Geology 26, 42-43.

Slavíčková H. (2003) Velkostatek Česká Kamenice ve 20. století a jeho poslední majitel Ulrich Kinský. Děčínské vlastivědné zprávy, 1, 3-17.

Svoboda J. et al. (1964) Regionální geologie ČSSR. Díl I. Český masív, ÚÚG Praha.

Tschernich R. W. (1992) Zeolites of the world. Geoscience Press, Phoenix.

Wurm F. (1869) Bleiglanz. Mitteilungen des Nordböhmischen Exkursions-Clubs, Jahr. 3, 253-254.