ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Fluidní inkluze v žilných mineralizacích z lomu Zámčisko (Hrubý Jeseník)

Fluid inclusions in vein mineralizations from the quarry Zámčisko (Hrubý Jeseník Mts.)


Klíčová slova

Abstrakt

Fluid inclusions were studied in quartz-calcite-barite vein, ”Alpine-type“ vein, and metamorphic intrafolial quartz vein from the Desná gneisses in the quarry Zámčisko. Based on the measured microthermometric parameters the following fluid systems were distinguished: low-salinity H2O-CO2-salt fluids, low-salinity to medium-salinity H2O-NaCl, and H2O-NaCl-CaCl2 fluids. The H2O-CO2-salt fluids were found only in primary fluid inclusions from the sample of gneiss-hosted quartz intrafolial vein and their trapping P-T conditions were estimated at 300 - 400 °C and 1.8 - 2.4 kbar; the fluids were probably generated during the retrograde phase of the Variscan metamorphism. The H2O-NaCl fluids were observed in all studied samples and were generated during the late stage of the Variscan metamorphism. The H2O-NaCl-CaCl2 fluids occurring only in primary fluid inclusions in barite from the quartz-calcite-barite vein are probably pre-Variscan in age and their origin may be associated with sedimentary brines.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 188.71KB
Fulltext (PDF) - 1.74MB

Reference

Bodnar R. J. (1993) Revised equation and table for determining the freezing point depression of H2O-NaCl solutions. Geochim. Cosmochim. Acta 57, 683-684.

Bowers T. S., Helgeson H. C. (1983) Calculation of the thermodynamic and geochemical consequences of nonideal mixing in the system H2O-CO2-NaCl on phase relations in geologic systems: equation of state for H2O-CO2-NaCl fluids at high pressures and temperatures. Geochim. Cosmochim. Acta 47, 1247-1275.

Brown Ph. E. (1989) FLINCOR: A fluid inclusion data reduction and exploration program. Second biennial Pan-American conference on reasearch on fluid inclusions, program with abstracts, 14.

Dolníček Z. (2004) Mineralogie a podmínky vzniku fluoritových a barytových mineralizací brunovistulika. MS, disertační práce, PřF MU Brno.

Dolníček Z., Fojt B., Nepejchal M., Škoda R. (2006) Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum). Čas. Slez. Muz. A 55, 105-123.

Dolníček Z., Fojt B., Prochaska W., Kučera J., Sulovský P. (2009) Origin of the Zálesí U-Ni-Co-As-Ag/Bi deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: fluid inclusion and stable isotope constraints. Mineral. Deposita 44, 1, 81-97.

Ďurišová J. (1990) Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí. Sbor. Geol. Věd, Ložisk. geol. mineral. 29, 167-186.

Fišera M., Žáček V. (1989) Barytová žíla z lomu Zámčisko od Koutů nad Desnou. Čas. Mineral. Geol. 34, 327-328.

Fojt B., Dolníček Z., Nepejchal M. (2012) Zlato v křemenných žilách lokalit Hláska a Vysoká Hora - severní část revíru Andělská Hora. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 97, 2, 47-67.

Fojt B., Ďurišová J., Hladíková J., Kopa D., Skácel J., Šmejkal V., Zimák J. (1986) Paragenetická studie měďnorudného výskytu „Stříbrník“ u Nýznerova. Čas. Slez. Muz. (A) 35, 2, 143-169.

Fojt B., Hladíková J., Kopa D., Krausová D., Sulovský P., Vávra V., Zeman J., Zimák J. (1997) Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník. Čas. Slez. Muz., Vědy přír. 46, 235-264.

Fojt B, Kopa D. (1995) Kalcit-barytová žíla a její horninové prostředí z lokality Zámčisko, Hrubý Jeseník. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1994, 2, 83-84.

Halavínová M. (2005) Genetická charakteristika hydrotermální mineralizace v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny. MS, dipl. práce, PřF MU Brno.

Hanžl P., Janoušek V., Žáček V., Wilimský D., Aichler J., Erban V., Pudilová M., Chlupáčová M., Buriánková K., Mixa P., Pecina V. (2007) Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech republic). Mineral. Petrol. 89, 45-75.

Huraiová M., Hurai V., Slobodník M. (2002) Základy štúdia fluidných inklúzií v mineráloch. PřF MU.

Cháb J., Fišera M., Fediuková E., Novotný P., Opletal M., Skácelová D. (1984) Problémy tektonického a metamorfního vývoje východní části Hrubého Jeseníku. Sbor. geol. Věd, Geol. 39, 27-72.

Kontár M. (2011) Kontrastní typy fluid v inkluzích křemenů z alpské parageneze z oblasti sobotínského masivu. Geol. výzk. Mor. Slez. 2, 138-142.

Košuličová M., Štípská P. (2007) Variations in the transient prograde geothermal gradient from chloritoid-staurolite equilibria: a case study from the Barrovian and Buchan-type domains in the Bohemian Massif. J. Metamorph. Geol. 25, 1, 19-36.

Krejzlíková L., Schulmann K., Lardeaux J.-M., Štípská P., Lexa O., Gardien V. (2001) Metamorphic zonality of the Jeseník Amphibolite Massif and its influence on deformation of amphibolites during folding. Geolines 13, 84.

Kropáč K., Buriánek D., Zimák J. (2012) Origin and metamorphic evolution of Fe-Mn-rich garnetites (coticules) in the Desná Unit (Silesicum, NE Bohemian Massif). Chem. Erde - Geochem. 17, 219-236.

Kučera J. (2009) Povariské paleofluidní systémy v karbonských sedimentech Moravsko-slezského paleozoika. MS, disert. práce, PřF MU Brno.

Novotný P., Dobeš P. (1999) Žulová - Korálové jámy. Část II. Výzkum fluidních inkluzí. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 116-119.

Novotný P., Zimák J. (2003) Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách „Mísečky“ a „Černý důl“ u Vernířovic. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 88, 123-138.

Shepherd T. J., Rankin A. H., Alderton D. H. M. (1985) A practical guide to fluid inclusion studies. Blackie, Glasgow and London.

Steinerová L. (2013) Fluidní inkluze v barytové mineralizaci z lomu Zámčisko (Hrubý Jeseník). MS, bakalářská práce, PřF UP Olomouc.

Svoboda J., Beneš K., Dudek A., Holubec J., Chaloupský J., Kodym O. ml., Malkovský M., Odehnal L., Polák A., Pouba Z., Sattran V., Škvor V., Weiss J. (1964) Regionální geologie ČSSR I, Český masív, Krystalinikum. ÚÚG.

Zachariáš J. (2000) Úvod do studia plynokapalných inkluzí. PřF UK.

Zhang Y. G., Frantz J. D. (1987) Determination of the homogenization temperatures and densities of supercritical fluids in the system NaCl-KCl-CaCl2-H2O using synthetic fluid inclusions. Chem. Geol. 64, 335-350.

Žák K., Čadek J., Dobeš P., Šmejkal V., Reichmann F., Vokurka K., Sandstat J. S. (1990) Vein barite mineralization of the Bohemian Massif: Sulfur, oxygen and strontium isotopes and fluid inclusion characteristics and their genetic implications. Proceedings of the symposium on barite and barite deposits, 35-49.