ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Waylandite and petitjeanite, two new phosphates for locality Cetoraz near Pacov (Czech Republic)


Volume 22, issue 2 (2014), pages 269-274

Keywords

Abstract

Association of the supergene phosphate minerals within quartz fissures on the quartz-wolframite sample from the locality Cetoraz near Pacov, Czech Republic was studied. The most abundant supergene phosphate is waylandite, which occurs in two types. Waylandite I is Bi and Fe depleted and enriched in Ca, Pb, W, F and P with average composition (Bi0.54Ca0.24Na0.02Pb0.02)∑0.82(Al2.87Fe0.20)∑3.07[(PO4)2.07(SiO4)0.02(WO4)0.01]∑2.10(OH)4.88F0.21. Waylandite II is closer to ideal formula with average composition (Bi0.92Ca0.11K0.01)∑1.04(Al2.65Fe0.38)∑3.04[(PO4)1.87(SiO4)0.08(SO4)0.01]∑1.96(OH)6,23.  Waylandite is accompanied by the less abundant petitjeanite, which is very close to its ideal formula with average composition (Bi2.85Ca0.11Fe0.03Al0.01)∑3.00[(PO4)1,92(SiO4)0.09]∑2.01O(OH)0.77. Remaining space in fissures is filled with the limonite. Unknown late Bi-Fe-W-O phase was observed as grains in tiny fissures of the limonite. Another unknown Bi-W-O phase was observed inside the tiny vugs and fissures in the quartz and wolframite. These supergene phases originated from the primary wolframite-apatite-bismuth-scheelite mineralization.

Files

Abstract (PDF) - 211.56KB
Fulltext (PDF) - 1.24MB

References

Bayliss P., Kolitsch U., Nickel E. H., Pring A. (2010) Alunite supergroup: recommended nomenclature. Mineral. Mag. 74 (5), 919-927.

Beran P., Sejkora J. (2006) The Krásno Sn-W district near Horní Slavkov: mining history, geological and mineralogical characteristic. J. Czech Geol. Soc. 51, 1-2, 3-42.

Harada A., Yamada T., Matsubara S., Miyawaki R., Shigeoka M., Miyajina H., Sakurai H. (2012) Duckeite from the Kinkei mine, Chino City, Nagano Prefecture, Japan. Bull. Natl. Mus. Nat. Sci. 38, 1-5.

Jambor J. H. (1999) Nomenclature of the alunite supergroup. Can. Mineral. 37, 1323-1341.

Jambor J. H., Puziewicz J., Roberts A. C. (1994) New mineral names. Am. Mineral. 79, 763-767.

Jurák L., Hranáč P., Páša J., Procházka J., Karban L., Anft A., Novosad I. (1987) Závěrečná zpráva. Wolfram - Moldanubikum, 01 79 2101. Dílčí zpráva Cetoraz. Surovina: wolfram. Výtisk č. 1. MS, archiv Geofond Praha, P57675.

Knoring O., Mrose M. E. (1963) Westgerite and waylandite, two new bismuth minerals from Uganda (abs.). Geol. Soc. Am. Program 1962 Meeting, 156-157.

Krause W., Belendorff K., Bernhardt H. J. (1993) Petitjeanite, Bi3O(OH)(PO4)2, a new mineral, and additional data for the corresponding arsenate and vanadate, preisingerite and schumacherite. Neues Jahrb. Mineral. Mon., 487-503.

Losertová L., Buřival Z., Losos. Z., Houzar S. (2013) Minerální asociace a chemické složení Mg-wolframitu a scheelitu z Cetoraze u Pacova, Česká republika. Acta Mus. Moravie, Sci. geol. 98, 1, 41-48.

Mills S. J., Kampf A. R., Raudsepp M., Birch W. D. (2010) The crystal structure of waylandite from Wheal Remfry, Cornwall, United Kingdom. Miner. Petrol. 100, 249-253.

Němec D., Tenčík J. (1976) Regionally metamorphosed greisens at Cetoraz, The Bohemian-Moravian heights (Českomoravska vrchovina), Czechoslovakia. Mineral. Deposita 11, 210-217.

Němec D., Páša J. (1986) Regionally metamorphosed greisens of the Moldanubicum. Mineral. Deposita 21, 12-21.

Novák F., Pauliš P., Süsser C. (2001) Chemické složení crandalitu, goyazitu a waylanditu z Krásna u Horního Slavkova. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 9, 230-234.

Ondruš P., Veselovský F., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997) Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J. Czech Geol. Soc. 42, 4, 3-69.

Páša J. (1979a) Geologické a ložiskové poměry okolí Cetoraze. MS, diplomová práce. UJEP Brno.

Páša J. (1979b) Závěrečná zpráva úkolu „Revize šichových anomálií“, Oblast IV., Cetoraz. MS, Geoidustria, Jihlava.

Rruff. Přístup 23. září 2014 na adrese http://rruff.info/brendelite/display=default/, (R130059).

Sejkora J., Čejka J., Hloušek J., Novák M., Šrein V. (2004) Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant analogue of walpurgite, from Smrkovec, Slavkovský les mountains, Czech Republic. Can. Mineral. 42, 963-972.

Sejkora J., Ondruš P., Fikar M., Veselovský F., Mach Z., Gabašová A., Škoda R., Beran P. (2006a) Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposit Krásno ore deposit, the Slavkovský les area, Czech Republic. J. Czech Geol. Sci. 51, 1-2, 57-101.

Sejkora J., Škoda R., Ondruš P., Beran P., Süsser C. (2006b) Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic. J. Czech Geol. Sci. 51, 1-2, 103-147.