ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Gold in the wide area of the Staré Město pod Sněžníkem (Czech Republic)


Keywords

Abstract

Remnants after old mining of gold from alluvial deposits occur at two sites in the surroundings of the Staré Město pod Sněžníkem (i.e., sites Květná and Andělské údolí). However, nothing is known about primary gold mineralization in this area. New detailed investigation of the Květná site resulted in the discovery of a primary gold mineralization hosted by steep NNW-SSE trending quartz veins cutting amphibolites and gneisses of the Staré Město Unit. The vein composed of two types of quartz containing disseminated grains of ore minerals including hematite, chalcopyrite, bornite, pyrite and native gold. Exceptionally barite, covellite, rutile, chlorite and an unknown Ag-bearing Cu-Fe sulphide were also found. The gold contents in the vein are variable and generally low (<2.5 ppm). Gold sheets reach up to 0.3 mm in size and their fineness range between 780 and 931. In contrast, alluvial gold is much coarse-grained (up to 5 mm), often zoned (with gold-rich rims) and with more variable fineness (604-993). Therefore, it is probable that the source of alluvial gold was different from those occurring in the investigated quartz veins.

Files

Abstract (PDF) - 197.80KB
Fulltext (PDF) - 1.91MB

References

Březina J (1932) Olomoucký kraj. Okres šumperský, staroměstský a vízmberský. Vlastivěda moravská. Brno

Buhl G (1938) Die Geschichte des Bergbaues im Mährisch-Altstädter Bezirk. Bergland-Bezirksbücher, Bd. 3. Hohenstadt

Fojt B, Čuluunbaatar N, Hladíková J, Kopa D (1992) Paragenetická studie rudního výskytu u Starého Města pod Sněžníkem. Čas Slez Muzea (A) 41: 239-257

Fojt B, Kopa D, Skácel J (1977) Paragenetická studie výskytů As-Sb asociace ve staroměstských pásmech. I. Hynčice pod Sušinou. Čas Slez Muzea (A) 26: 1-20

Hanke R (1942) Bergbau im Landkreis Mähr.-Schönberg. – Teẞtal. Mitteilungen für Heimatkunde im Landkreis M.-Schönberg. Beilage zum „Nordmähr. Grenzboten“, M. Schönberg. 3: 4

Hluštík A (2015) K původu jména vsi Stubenseifen (Stříbrnice, okres Šumperk). Sev Morava 59: 28-32

Malec J, Kavalír J, Jansa J (1990) Zlato a doprovodné minerály z oblasti Jeseníků. MS, Ústav nerostných surovin, Kutná Hora

Műcke A, Fojt B, Skácel J (2006) The Malé Vrbno magnetite occurrence of the Velké Vrbno Unit, Czech Republic: petrology, mineralogy, geochemistry and genesis. Chem Erde, Geochem 66, 2: 109-128

Pouchou J, Pichoir F (1985) „PAP“ procedure for improved quantitative microanalysis. Microbeam Anal 20: 104–105

Skácel J (1988) Rudné hornictví v okolí Starého Města. Sev Morava 55: 47-51

Skácel J (1989) Rudní indicie a perspektivy styčné oblasti silezika a lugika. Scr Fac Sci Nat Univ Purk Brun 19, 3: 99-112

Skácel J (2008) K problému původu zlata ve starých rýžoviskách v Rychlebských horách a na Staroměstsku. Čas Slez Muz (A) 57: 179-184

Skácel J, Pecina V (1990) Staré báňské práce na drahé a barevné kovy u Starého Města p. Sněžníkem. Čas Mineral Geol 35(2): 203-208