ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Cu(-Ag) mineralization from Tismice near Český Brod (Permian of the Blanice Furrow, Czech Republic)


Volume 29, issue 2 (2021), pages 197-203
DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.29.127

Keywords

Abstract

A mineralogical study of samples newly collected from dump material at the formerly mined locality Tismice near Český Brod (central Bohemia) revealed the presence of covellite/yarrowite, acanthite, malachite and azurite. In addition, psammitic to aleuritic detrital material originated from host Permian sandstones/arkoses is a common compound of the studied ore samples. The Cu carbonates clearly prevail among ore minerals, whereas sulphide phases are accessories. The silver-enriched covellite/yarrowite, strongly replaced by malachite and azurite, has  a coarse-grained texture implying that its primary hydrothermal or late hydrothermal origin cannot be excluded. The other recorded ore minerals are clearly supergene in origin. Although the nature of the mineralization from Tismice is in general similar to other occurrences of epigenetic vein Cu mineralization hosted by the Permian sediments in the vicinity of the town of Český Brod, the enrichment in silver is reported for the first time here.

Files

Abstract (PDF) - 187.22KB
Fulltext (PDF) - 2.18MB

References

Bernard JH (1965) Mineralogie polymetalických rudních žil ve Stříbrné Skalici a Hradových Střímelicích. Sborn geol Věd, Technol Geochem 5: 183-209

Bernard JH (1981) Minerály rudonosných hydrotermálních procesů. In Bernard JH, Čech F, Dávidová Š, Dudek A, Fediuk F, Hovorka D, Kettner R, Koděra M, Kopecký L, Němec D, Paděra K, Petránek J, Sekanina J, Staněk J, Šímová M: Mineralogie Československa: 186-405. Academia Praha

Bufka A, Velebil D (1999) Měděné zrudnění mezi Českým Brodem a Kostelcem n. Černými lesy. Minerál 7(6): 450-454

Dolníček Z, Nepejchal M, Ulmanová J (2019): Řepová u Mohelnice - mineralogicky nejpestřejší žilný rudní výskyt v moravskoslezském kulmu. Bull Mineral Petrolog 27: 109-135

Dolníček Z, Ulmanová J (2021): Minerály těžké frakce arkózových pískovců z Tismic u Českého Brodu (perm blanické brázdy, Česká republika). Bull Mineral Petrolog 29(2): 337-350. https://doi.org/10.46861/bmp.29.337

Fojt B, Vavrošová-Konečná J, Dolníček Z (2007) Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník. Čas Slez Muz Opava (A) 56: 1-22

Kratochvíl J (1963) Topografická mineralogie Čech VI (S-T). Nakl ČSAV Praha

Pivec E, Chrt J, Bouška J (1964) Zpráva o výzkumu ložisek polymetalických rud mezi Stříbrnou Skalicí a Českým Brodem. Zpr geol Výzk v r 1963: 134-136

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed.) Microbeam Analysis: 104-106. San Francisco Press, San Francisco

Profantová N (2019) Poznání hradiště kombinovaným detektorovým, povrchovým průzkumem, geofyzikou a malou sondáží. Příklad Tismice, okr. Kolín (8.-9. století). In Chrzan K, Móździoch S, Rodak S (eds): Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy Środkowo-Wschodniej: 235-254. Wrocław

Profantová N, Křivánek R, Fikrle M, Zavřel J (2020) Tismice jako produkční a nadregionální centrum Čech 8. a 9. století. Pam archeol 111: 193-271. https://doi.org/10.35686/PA2020.5

Pták J (1962) Otázka povariské mineralizace v Českém masívu na příkladu žilných indicií v českobrodském permokarbonu. Věst Ústř Úst geol 37: 449-454

Sejkora J, Pauliš P, Urban M, Dolníček Z, Ulmanová J, Pour O (2021) Mineralogie křemenných žil ložiska cínových rud Hřebečná u Abertam v Krušných horách (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 29(1): 131-163. https://doi.org/10.46861/bmp.29.131

Sejkora J, Škácha P, Kopecký S sen, Kopecký S jun, Pauliš P, Malíková R, Velebil D (2016) Se a Cu mineralizace z Bílé Vody u Javorníka (Česká republika). Bull Mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 24(2): 161-177

Velebil D, Sejkora J (2007) Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách. Minerál 15(5): 404-409