ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Research of slags and geological samples from the archaeological find in Kostelní Střimelice


Volume 25, issue 2 (2017), pages 183-190

Keywords

Abstract

In the village Kostelní Střimelice relict of the objects from 13th and 15th century were discovered durnig the archeological excavation. Two types of mining and smelting relict material were discovered. Black glassy slags are the first, weathered samples of ore vein are the second. Black glassy slags with fluidal texture containing dark and red zones conteince a little position of the copper. Cu-slags are waste from metalugfical processing of the copper sulphides. In the 13th century they start the mining. On the contrary weathered ores with oxides and hydroxides of iron have higher content of the lead and contain secondary mineral of lead and phosporus - pyromorphite. This type lead ores, originated in crystalline rocks, were mined later, probably in the 15th century.

Files

Abstract (PDF) - 161.90KB
Fulltext (PDF) - 4.31MB

References

Bernard JH (1961) Mineralogie a geochemie rudních žil v okolí Stříbrné Skalice a Hradových Střimelic. Výroční zpráva úkolu III/14 za rok 1960. MS Geofond P 12174/5

Bernat J  (2015)  30. Kostelní Střimelice, okr Praha - východ, 858-859; 31. Kostelní Střimelice, okr. Praha - východ, 859. In: Lutovský, M. a kol.: Terénní výzkumy Ústavu archeologické památkové péče středních v roce 2014, ASČ 19: 847-871

Hlavatý J (2015) Kostelní Střimelice - historie. http://www.hradec1.cz/kostelni-strimelice-historie-a-pamatky/

Koutek J (1942) Ag Cu Pb Stříbrná Skalice. MS Geofond P 2567

Pivec E (1963) Českobrodsko - Sázava II. Surovina: Cu, Pb, Zn. MS Geofond P20080

Trdlička Z, Janovský Z (1975) Ryzí stříbro z Kostelních Střimelic. Čas Nár Muz, odd Přírodověd 144(1/4): 70-72

Zelený J (1919) Střimelice - (Stříbrná Skalice) Ag - Pb - Cu rudy. Kutání prováděné ing. Zeleným, Praha XII. Situace a profily kutacích prací ve Střimelicích. In: MS Geofonf P 2567