ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Mineral assemblages and lithology of marbles of the Bohemian part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)


Volume 25, issue 2 (2017), pages 113-140

Keywords

Abstract

Several types of locally abundant marbles occur in variegated complexes of the southern Bohemia with distinctive mineral assemblages and lithology of the host rocks. The following types were distinguished: (1) Silicate-calcite marbles (Cal + Di + Ttn ± Tr ± Qz ± Pl ± Kfs ± Wo; (2) pure calcite marbles, locally with dolomite (Cal + Phl ± Di ± Qz ± Dol and Tr + Cal + Phl); (3) graphite-calcite marbles, locally with silicates (Cal + Phl + Gr + Di + Py ± Dol); (4) calcite-dolomite marbles (Fo + Cal + Dol ± Chl (Spl) ± Chu ± Chn and Di + Cal + Dol) with accessory geikielite, baddeleyite and zirconolite and (5) dolomite marbles (Dol + Tr ± Cal ± Phl ± Fo). The peak-T conditions at T ≥ 650 °C and PCO2 < 0.6 are indicated by the assemblage Di + An + Wo in calcite marbles and Spl + Fo (XMg ≈ 1) with geikielite and baddeleyite in dolomite marbles, respectively. The retrograde post-peak-T at < 550 °C is characterized by the assemblage Dol + Tr and serpentinization of forsterite. The following regions were defined in this area based on their geology and lithology: (A) calcite marbles with quartzites overlying lower Monotonous unit; (B) Český Krumlov region with marbles closely associated with graphites and partly with amphibolites; (C) rather small bodies of marbles associated with Gföhl migmatites, granulites and durbachites; (D) giant bodies (> 300 m thick) of calcite marbles in the western part of the Moldanubicum.

Files

Abstract (PDF) - 175.56KB
Fulltext (PDF) - 6.72MB

References

Andres E, Cmuntová M, Čtyroký V, Prantl F (1996) Závěrečná zpráva - Šumavské mramory, dílčí zpráva Jaroškov (etapa vyhledávacího průzkumu. MS, Geofond GF P0 22 916

Babůrek J (1995) High, medium and low pressure assemblages from the Czech part of the Královský Hvozd Unit (KHU) in the Moldanubian Zone of SW Bohemia. J. Czech Geol. Soc., 40: 115-126

Babůrek J (2004) Polymetamorphic Evolution of the Královský Hvozd Unit (W Bohemia, Bohemian Massif). Krystalinikum 30: 121-149

Čech V (ed.) (1962) Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1:200 000 M-33-XVII České Budějovice a M-33-XVIII Vyšší Brod. 1-191, Nakl. ČSAV, Praha

Červený A (2012) Minerály horního Pootaví. 1-117, Městské muzeum a město Horažďovice

Čopjaková R, Vrána S, Houzar S, Červený A, Malec J (2008) Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech v okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy. Acta Mus Morav Sci geol 93: 37-51

Dallmeyer RD, Franke W, Weber K (1995) Pre-Permian Geology of Central and Eastern Europe (Chapter VII. Moldanubian Zone). 317-466, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg

Drábek M, Stein H (2015) Molybdenite Re-Os dating of Mo-Th-Nb-REE rich marbles:pre-Variscan processes in Moldanubian Variegated Group (Czech Republic). Geol Carpath 66: 173-179

Drahota P, Pertold Z, Pudilová M (2005) Three types of skarn in the northern part of the Moldanubian zone, Bohemian Massif - implications for their origin. J Czech Geol Soc 50: 19-33

Faryad WS, Žák J (2016) High-pressure granulites of the Podolsko complex, Bohemian Massif: An example of crustal rocks that were subducted to mantle depths and survived a pervasive mid-crustal high-temperatu­re overprint. Lithos 247: 246-260

Ferry JM (1996) Three novel isograds in metamorphosed siliceous dolomites from the Ballachulish aureole, Scotland. Am Mineral 81: 485-494

Ferry JM (2001) Calcite inclusions in forsterite. Am Mineral 86: 773-779

Ferry JM, Ushikubo T, Valley JW (2011) Formation of Forsterite by Silicification of Dolomite during Contact Metamorphism. J Petrol 52: 1619-1640

Finger F, Gerdes A, Janoušek V, René M, Riegler G (2007) Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: the significance of the Bavarian and Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases. J Geosci 52: 9-28

Fišera M, Rybka R, Moravcová H (1986) Kontaktní skarn se scheelitem ze Semic u Písku. Čas Nár Muz Ř přírod 155: 72-80

Fritz H (1995) The Raabs Serie, a probable Variscan suture in the SE Bohemian Massif. Jb Geol B-A 138: 639-653

Högelsberger H (1989) Die Marmore und Kalksilikatgesteine der Bunten Serie - Petrologische Untersuchungen und geologische Konsequenzen. Jb Geol B-A 132: 213-230

Houzar S (1999) Charakteristika mramorů u Jemnice na jz. Moravě. Geol Výzk Mor. Slez v roce 1998 6: 112-114

Houzar S (2004) Metamorfované karbonátové horniny v geologické stavbě a vývoji jihovýchodní části Českého masivu. Disertační práce, ÚGV PřFMU Brno

Houzar S, Cícha J (2016) Chondroditové a klinohumitové mramory podolského komplexu na Písecku a jejich fluorem bohatá Mg-Si-Ti-Ba-Zr minerální asociace (moldanubikum, Český masiv). Bull mineral - petrolog Odd Nár Muz (Praha) 24: 33-45

Houzar S, Litochleb J, Sejkora J, Cempírek J, Cícha J (2008) Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif. J Geosci 53: 1-16

Houzar S, Novák M (2001) Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu. Vlastiv Sbor Vysočiny Odd Věd přír 15: 3-33.

Houzar S, Novák M (2002) Marbles with carbonatite-like geochemical signature from variegated units of the Bohemian Massif, Czech Republic, and their geological significance. J Czech Geol Soc 47: 103-109

Cháb J, Breiter K, Fatka O, Hladil J, Kalvoda J, Šimůnek Z, Štorch P, Vašíček Z, Zajíc J, Zapletal J (2008) Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu. 1-283, Česká geologická služba, Praha

Janoušek V, Gerdes A, Vrána S, Finger F, Erban V, Friedl G, Braithwaite CJR (2006): Low-pressure granulites of the Lišov massif,southern Bohemia: Viséan metamorphism of Late Devonian plutonic arc rocks. J Petrol 47: 705-744

Janoušek V, Holub FV (2007) The causal link between HP-HT metamorphism and ultrapotassic magmatism in collisional orogens: case study from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif. Proceed. Geolog. Association 118: 75-86

Janoušek V, Vrána S, Erban V, Vokurka K, Drábek M (2008) Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia: their petrology, geochemical character and possible petrogenesis. J Geosci 53: 31-46

Jenček V, Vajner V (1968) Stratigraphy and relations of the groups in the Bohemian part of the Moldanubicum. Krystalinikum 6: 105-124

Jones NW, Ribbe PH, Gibbs GV (1969) Crystal chemistry of the humite minerals. Am Mineral 54: 391-411

Kadounová Z (1987) Petrologický, petrochemický a strukturní výzkum ložisek grafitu Městský vrch a jeho vztah k horninám krumlovské pestré skupiny. Diplomová práce PřFUK Praha

Kachlík V (1999) Relationship between Moldanubicum, the Kutná Hora Crystalline Unit and Bohemicum (Central Bohemia, Czech Republic): A result of the polyphase Variscan nappe tectonics. J Czech Geol Soc 44: 201-291

Katzer F (1902) Geologie von Böhmen (Der geognostische Aufbau und die geologische Entwickelung des Landes mit besonderer Berücksichtigung des Erzvorkommens und der verwendbaren Minerale und Gesteine). 1-1606, Taussig Verlag Prag

Knobloch G (2004) Unverhofft kommt oft die Entdeckung einer unbekannten kleinen Sphalerit-Lagerstätte im Dunkelsteinerwald, Niederösterreich. Mineralien-Welt 15: 28-33

Kodym O (ed.) et al (1961) Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1:200 000 M-33-XXVI Strakonice. 1-149, Nakl. ČSAV Praha

Kolitsch U, Gröbner J (2008) Apatit, Hydrozinkit, Ilmenit, Klinohumit, Rutil und Sillimanit von Kochholz, Dunkelsteinerwald, Niederösterreich. In: Niedermayr G et al. Neue Mineralfunde aus Österreich Carinthia LVII 198/118: 259-270

Košler J, Konopásek J, Sláma J, Vrána S (2014) U-Pb zircon provenance of Moldanubian metasediments in the Bohemian Massif. J Soc London 171: 83-95

Koutek J (1936) Ložisko krystalického vápence v Sázavě nad Sázavou. Věst St geol úst 12 3-4: 61-67

Kříbek B (1988) Litologický, strukturní a metamorfní vývoj grafitových ložisek krumlovské pestré skupiny moldanubika. Sbor Symp Hornic Příbram (Geol. a technol. uranu, grafitu, lithia a vzác zemin), 255-269. Vyd ČSVTS Praha

Kříbek B, Hladíková J, Frýda J (1997) Scapolite and anhydrite-bearing rocks from the Moldanubian zone of the Bohemian Massif: Metamorphosed exhalites and evaporites. J Czech Geol Soc 42: 62

Kudrlička V (1983) Javorná, zapomenutý kout Šumavy I. Příroda a skláři. 1-315, Vyd TEPS, Praha

Kuchařová A, Přikryl R (2017) Mineralogical and geochemical (stable C and O isotopes) variability of marbles from the Moldanubian Zone (Bohemian Massif, Czech Republic): Implications for provenance studies. Environ Earth Sci 76 DOI 10.1007/s12665-016-6348-0

Lardeaux JM., Schulmann K, Faure M, Janoušek V, Lexa O, Skrzypek E, Edel JB, Štípská P (2014) The Moldanubian Zone in French Massif Central, Vosges/Schwarzwald and Bohemian Massif revisited: Differences and similarities. In Schulmann K, Martínez Catalán JR, Lardeaux JM, Janoušek V, Oggiano G (eds.) The Variscan Orogeny: Extent, Timescale and the Formation of the European Crust. 7-44. Geological Society Spec Publ 405. London

Leichmann J, Gnojek I, Novák M, Sedlák J, Houzar S (2017) Durbachites from the Eastern Moldanubicum (Bohemian Massif) - erosional relics of large, flat tabular intrusions of ultrapotassic melts: geophysical and petrological records. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 106: 59-77

Litochleb J, Sejkora J, Krejča F, Šrein V, Šreinová B (2004) Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu. Bull mineral - petrolog Odd Nár Muz (Praha) 1: 64-78

Löffler E, Kolitsch U (2011) Die Mineralien der Loja bei Persenbeug, Niederösterreich (II). Mineralien Welt, 22: 51-62

Malecha A, Suk M, Vachtl J (1960) Geologie a petrologie krystalinika mezi Sušicí a Horažďovicemi. Sbor Ústř úst geol Odd geol 26: 531-583

Merlet C (1994) An accurate Computer Correction Program for Quantitative Electron Probe Microanalyses. Microchim Acta 114/115: 363-376

Němec D (1991) Regional typization of the iron skarns of the Bohemian-Moravian heights. Acta Mus Morav Sci natur 76: 51-82

Novák M (1988) Petrologie metamorfovaných dolomitických hornin při severovýchodním okraji moldanubika. Disertační práce, PřFUK Praha

Novák M, Houzar S, Němečková M (2002) Amfiboly tremolitových mramorů v České masivu. Sbor Konf Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002 (Olomouc), 63-66. Vyd Palackého univerzita Olomouc

Pletánek J, Suk M (1976) Poznámky ke stratigrafii a stavbě jihočeského moldanubika. Výzk práce Ústř úst geol 9: 7-28

Procházka V (2007) Složení moldanubických mramorů - významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny. Sbor Jihoč muz Čes Buděj Přír vědy 47: 27-38

Proyer A, Baziotis I. Mposkos E, Rhede D (2014) Ti- a Zr-minerals in calcite-dolomite marbles from the ultrahigh-pressure Kimi Complex, Rhodope Mountains, Greece: Implications for the P-T evolution based on reaction textures, petrogenetic grids, and geothermobarometry. Am Mineral 99: 1429-1448

Radková P (2017) Mineralógia a petrografia metakarbonátových hornín z Bližnej pri Černé v Pošumaví. Diplomová práca, ÚGV PřF MU Brno

René M (2002) Kvarcity v moldanubiku mezi Pelhřimovem a Voticemi. Zpr geol výzk v roce 2002 35-37

Schulmann K, Lexa O, Janoušek V, Lardeaux JM, Edel JB (2014) Anatomy of a diffuse cryptic suture zone: An example from the Bohemian Massif, European Variscides. Geology 42: 275-278

Spear SF (1995) Metamorphic Phase Equilibria and Pressure-Temperature-Time Paths. 1-799, Mineral Soc Am Monograph Series, Washington

Stark M (1928) Umwandlungsvorgänge in Gesteinen des Böhmerwaldes. Lotos 76: 1-77

Suk M, Šalanský K, Zíma J (1977) Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000 23-134 Černovice. 1-43, Ústřední ústav geologický, Praha

Šarbach M, Drábek M, Veselovský F (1985) Mo-Th-Nb-lanthanoidová mineralizace mramorů na dole Václav v Bližné. Geol Průzk 27: 9-10

Šrein V, Šreinová B, Sejkora J, Šťastný M, Kolman B (2007) Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka. 14-15: 149-158

Štědrá V (2011) Ca-Ba-Mn trhlinová mineralizace s růžovým klinozoisitem, vázaná na mramor, u Záblatí na Prachaticku. Zpr geol výzk v roce 2011 44: 144-148

Švestka J, Pauliš P (2010) Malayait z Horního Nezdína u Ledče nad Sázavou. Bull mineral - petrolog Odd Nár Muz (Praha) 18: 96-98

Teipel U, Finger F, Rohrmüller J (2012) Remnants of Moldanubian HP-HT granulites in the eastern part of the Bavarian Forest (southwestern Bohemian Massif): evidence from SHRIMP zircon dating and whole rock geochemistry. Zeitsch Deutsch Gesellsch Geowiss 163: 137-152

Teuscher EO (1981) Die Graphitlagerstätten des Passauer Waldes. In: Troll G (ed.) Mineralvorkommen in östlichen Bayerischen Wald. Aufschlus, Sonderband 31 (Bayer. Wald) 91-100, Heidelberg

Tracy RJ, Frost BR (1991) Phase equilibria and thermobarometry of calcareous, ultramafic and mafic rocks, and iron formations. In: Kerrick MD (ed): Contact metamorphism, Reviews in Mineralogy 26 207-289, Vyd. Mineral Soc America

Vrána S (1978) Hliníkem bohatý pargasit a dravit z Chýnova u Tábora. Čas Mineral Geol 23: 435

Vrána S (1992) The Moldanubian zone in southern Bohemia: polyphase evolution of imbricated crustal aand upper mantle segments. In Kukal Z (ed.) Proceed 1st Inter. Conf. on the Bohemian Massif 1988, 331-336, Česká geol služba, Praha

Vrána S (2004) Gahnit a pargasit v krystalickém vápenci s magnetitem v Zechovicích u Volyně v jižních Čechách. Bull mineral - petrolog Odd Nár Muz (Praha) 12: 214-216

Vrána S (2005) Geologie metamorfitů moldanubika. In Breiter K (ed.) Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd ČGS (Slavonice 2005) 105-106. Slavonice

Vrána S (2011) Manganese-rich garnet-quartz rocks and gneisses in the Bohemian part of the Moldanubian Zone: lithostratigraphic markers. J Geosci 56: 359-374

Vrána S (2014) Korund-kyanit-zoisit-muskovitická hornina z Chýnova u Tábora. Zprávy o geologických výzkumech 47: 144-148

Vrána S, Bártek J (2005): Retrograde metamorphism in a regional shear zone and related chemical changes: The Kaplice Unit of muscovite-biotite gneisses in the Moldanubian Zone of southern Bohemia, Czech Republic. J Czech Geol Soc 50: 43-57

Vrána S, Šrámek J (1999) Geological interpretation of detailed gravity survey of the granulite complex in southern Bohemia and its structure. Věst čes geol úst 74: 261-277

Vrána S, Štědrá V (1997) Geological model of Western Bohemia related to the KTB borehole in Germany. Sbor geol věd Geol 47: 1-240

Welser P, Zikeš J (2016) Minerály erlanů v okolí Černé v Pošumaví. Minerál Speciál (Černá v Pošumaví a okolí - Mineralogie a geologie) 45-51

Whitney DL, Evans BW (2010) Abbreviations for names of rock forming minerals. Amer Mineral 95: 185-187

Wimmer G (1981) Neue Mineralfunde in der Graphitgrube Kropfmühl, Passauer Wald/Niederbayern. In: Troll G (ed.) Mineralvorkommen in östlichen Bayerischen Wald. Aufschlus, Sonderband 31 (Bayer Wald), 101-111, Heidelberg

Zikeš J, Welser P (2009) Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova. Minerál 17: 301-306

Zikeš J, Welser P (2011) Nové nálezy minerálů v lomu Vápenný vrch. Minerál 19: 9-11.

Zoubek V (1953) III. zpráva o výzkumu a mapování v jihočeské grafitové oblasti. Věst Ústř úst geol 28: 40-41

Zoubek V, Fiala J, Vaňková V, Machart J, Stettner G (1988) Moldanubian region. In: Zoubek V (ed.) Precambrian in Younger Fold Belts, 183-267. Vyd John Wiley & Sons, Chichester - New York - Brisbane - Toronto - Singapore

Žáček V, Škoda R (2017) Zinek v diopsidu v mramorech moldanubika jižních Čech. Zpr geol Výzk 50: 73-79

Žák K, Dobeš P, Vrána S (1997) Formation conditions of various calcite types and unusual alteration products of wollastonite in calcite marble near Nezdice (Varied Group of Moldanubicum), Czech Republic. J Czech Geol Soc 42: 17-25