ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

The occurence of cinnabar with microscopis gortdrumite at the Vrančice deposit near Příbram (Czech Republic)


Keywords

Abstract

An interesting association of cinnabar with gordtrumite, djurleite and galena in calcite gangue was found at mine dump from the 16th century at the Vrančice deposit near Příbram, central Bohemia, Czech Republic. Cinnabar forms carmine red grains up to 2 mm and its empical formula is (Hg0.97Cu0.02)Σ0.99S1.00. It is partly intergrown with metallic black grains of djurleite, galena and rare gordtrumite. Chemical composition of djurleite is (Cu30.54Hg0.10)Σ30.64S16.36, and galena (Pb0.97Cu0.03)Σ1.00S0.99. Gordtrumite forms irregular grains up to 100 μm in close association with cinnabar and djurleite. Its chemical analyses yielded the average composition (Cu6.26Ag0.01)Σ6.27Hg1.78S4.95. The described Cu-Hg rich mineral association is interpreted as a product of late hydrothermal processes in low-temperature (< 100 oC) conditions.

Files

Abstract (PDF) - 203.05KB
Fulltext (PDF) - 1.29MB

References

Anthony J. W., Bideaux R. A., Bladh K. W., Nichols M. C. (1990) Handbook of Mineralogy. Volume I Elements, Sulfides, Sulfosalts. 588 s., Mineral Data Publishing Tuscon.

Gablina I. F., Mozgova N. N., Borodaev Y. S., Stepanova T. V., Cherkashev G. A., Il´in M. I. (2000) Copper sulfide association in recent oceanic ores of the Logachev hydrothermal field (Mid-Atlantic Ridge, 14 degrees 45´ N). Geol. Ore Deposits 42, 296-316.

Goble R. J. (1981) The leaching of copper from anilite and the production of metastable copper sulfide structure. Can. Mineral. 19, 583-592.

Goble R. J., Robinson G. (1980) Geerite, Cu1.60S, a new copper sulfide from Dekalb township, New York. Can. Mineral. 18, 519-523.

Grønvold F., Westrum E. F. (1980) The anilite/low digenite transition. Am. Mineral. 65, 574-575.

Hatert F. (2005) Transformation sequences of copper sulfides at Vielsalm, Stavelot Massif, Belgium. Can. Mineral. 43, 623-635.

Chakrabarti D. J., Laughlin D. E. (1983) The Cu-S (Copper-Sulfur) system. Bull. Alloy Phase Diagrams 4, 3, 254-271.

Jeleň S., Pršek J., Kovalenker V. A., Topa D., Sejkora J., Števko M., Ozdín D. (2012) Bismuth sulfosalts of cuprobismutite, pavonite and aikinite series from the Rozália mine, Hodruša-Hámre, Slovakia. Can. Mineral. 50, 325-340.

Kopečný P. (2012) Polymetalické ložisko Vrančice – Radětice. DIAMO, XVII/ 8, 4.

Leblhuber P. (2000) Lagerstättenkundliche Untersuchungen im Grubenrevier Schwarzleo-Mitte, Leogang, Salzburg. MS, Unpubl. Diploma Thesis, University of Salzburg.

Litochleb J., Sejkora J., Šrein V., Malec J. (2009) Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. odd. Nár. Muz. (Praha) 17/1, 1-13.

Mindat.org. Přístup 14. června 2013 na adrese http://www.mindat.org/min-1730.html

Morimoto N., Kato K. (1970) Phase relations of the Cu-S system at low temperatures: stability of anilite. Am. Mineral. 55, 106-117.

Mrázek Z. (1982) Předběžná zpráva o mineralogických nálezech na Pošepného žíle ve Vrančicích. Vlast. Sbor. Podbrdska 22, 79-86.

Mrázek Z., Švihnos I. (1980) Nové minerály z Vrančic. Čas. Mineral. Geol. 25, 1, 95-96.

Mrázek Z., Švihnos I. (1982) Nové minerály z Vrančic II. Čas. Mineral. Geol. 27, 2, 206.

Mrázek Z., Táborský Z. (1981) Čechite, Pb(Fe,Mn)(VO4)(OH), a new mineral of the descloizite-pyrobelonite group. N. Jb. Miner., Mh., 520-528.

Okrusch M., Lorenz J. A., Weyer S. (2007) The genesis of sulfide assemblages in the former Wilhemine mine, Spessart, Bavaria, Germany. Can. Mineral. 45, 723-750.

Ondruš P., Hyršl J. (1989) New finds and revision of secondary minerals from Příbram district. Acta Univ. Carol. – Geol., Čech Vol., 4, 521-533.

Paděra K., Johan  Z. (1957) Nálezy vanadičnanů v Čechách. Čas. Miner. Geol. 2, 187.

Růžička J. (1986) Nerosty příbramského uranového ložiska. Komitét Symp. Horn. Příbram ve vědě a techn. 1-244. Příbram.

Sejkora J., Ozdín D., Laufek F., Plášil J., Litochleb J. (2011) Marruccite, a rare Hg sulfosalt from the Gelnica ore deposit (Slovak Republic), and its comparison with the type occurrence at Bucca della Vena mine (Italy). J. Geosci. 56, 4, 399-408

Sejkora J., Pauliš P., Litochleb J., Novák F. (2010) Příspěvek k chemickému složení minerálů skupiny pearceitu z Vrančic u Příbrami (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 18/2, 23-31.

Sejkora J., Toegel V., Pauliš P. (2008) Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 16/2, 217-220.

Steed G. M. (1983) Gortdrumite, a new sulphide mineral containing copper and mercury, from Ireland. Min. Mag. 47, 35-36.

Škácha P., Sejkora J., Knížek F., Slepička V., Litochleb J., Jebavá I. (2012a) Výskyty unikátního monometalického stříbrného zrudnění na žíly H14F3 mezi 7. a 9. patrem šachty č. 21 Háje, příbramský uran-polymetalický revír (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20/2, 230-254.

Škácha P., Sejkora J., Litochleb J. (2012b) Makroskopické zlato s tetradymitem z haldy Ševčinského dolu, Březové Hory, Příbram (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20/1, 101-105.

Topa D., Sejkora J., Makovicky E., Pršek J., Ozdín, D., Putz H., Dittrich H., Karup-Moller S. (2012) Chovanite, Pb15-2xSb14+2xS36Ox (x-0.2), a new sulphosalt species from the Low Tatra Mountains, western Carpathians, Slovakia. Eur. J. Mineral. 24, 727-740.

Venclík V., Škácha P., Sejkora J., Litochleb J., Plášil J. (2011) Meneghinit a boulangerit z lomu Prachovice v Železných horách, Česká republika. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 19, 1, 35-39.