ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Phosphuranylite from the uranium ore occurrence Smrkovec near Lázně Kynžvart (Czech Republic)


Keywords

Abstract

Phosphuranylite was found at the mine dump Lossheit in the abandoned uranium ore occurrence Smrkovec near Lázně Kynžvart (western Bohemia, Czech Republic). Phosphuranylite forms small veins and hemispherical massive aggregates with intense yellow color in association with tabular metatorbernite. The unit-cell parameters of phosphuranylite refined from powder X-ray data are: a 15.827(4) Å, b 13.729(5), c 17.310(7) Å and V 3761(2) Å3. The chemical analyses yielded the empirical formula K1.30(Ca1.04Ba0.15Cu0.03Pb0.01)Σ1.23(H3O)2.34(UO2)6.94O4 [(PO4)3.94(AsO4)0.06]Σ4.00·8H2O.

Files

Abstract (PDF) - 206.28KB
Fulltext (PDF) - 5.55MB

References

Arapov Ju. A. a kolektiv (1984) Československá ložiska uranu. Čsl. uranový průmysl, Praha.

Beran P. (1996) Historie zaniklé hornické obce Smrkovec - Schönficht. In: Sborník přednášek a materiálů k I. konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa, Okresní muzeum Sokolov, 19-24. Sokolov.

Cornu F. (1907) Mineralogische Notizen II. Mitt. Naturwiss. Ver. Univ. Wien 5, 5, 53-59. Wien.

Demartin F., Diella V., Donzelli S., Gramaccioli C. M., Pilati T. (1991) The importance of accurate crystal structure determination of uranium minerals. I. phosphuranylite KCa(H3O)3(UO2)7(PO4)4O4·8H2O. Acta Cryst. B47, 439-446.

Gebouský J., Gebouský M., Lehrieder E. (2006) Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů. Minerál 14, 5, 339-347.

Genth F. A. (1879) Examination of the North Carolina uranium minerals. American Chemical Journal 1, 87-93.

Hoggart D. D., Nuffield E. W. (1954) Studies of radioactive compounds: VII - phosphuranylite and dewindtite. Am. Mineral., 444-447.

Horáček J., Chabr P. (1973) Nové minerály pegmatitových žil z Liberce-Ruprechtic. Sbor. Severočes. Mus., přír. Vědy 5, 27-33.

Chabr P., Horáček J. (1971) Sdělení o nálezu fosfuranylitu a některých nových minerálů pegmatitové paragenese z Liberce - Ruprechtic. MS, ČSUP Příbram.

Kafka J. (ed.) et al. (2003) Rudné a uranové hornictví České republiky. ANAGRAM, 647 s.

Kratochvíl J. (1963) Topografická mineralogie Čech VI. NČSAV, Praha.

Laugier J., Bochu B. (2011) LMGP-Suite of Programs for the Interpretation of X-ray Experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011.

Ondruš P., Veselovský F., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997) Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J. Czech Geol. Soc. 42, 4, 3-76.

Pauliš P. (1992) Nové nálezy druhotných uranových minerálů v ČSR. Čas. Mineral. Geol. 37, 1, 87-88.

Pauliš P., Kopecký S., Novák F., Ševců J., Adam M. (2005) Fosfuranylit ze Strhař u Tišnova. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 13, 249-250.

Pauliš P., Ševců J., Novotný J., Rendl J. (1999) Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit-yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní. Věst. Čes. geol. Úst. 74, 1, 47-49.

Piret P., Piret-Meunier J. (1991) Composition chimique et structure crystalline de la phosphuranylite Ca(UO2)((UO2)3(OH)2(PO4)2)2.12 H2O. Eur. J. Mineral. 3, 69-77.

Piret P., Piret-Meunier J., Deliens M. (1990) Composition chimique et structure cristalline de la dewindtite Pb3[H(UO2)3O2(PO4)2]2.12H2O. Eur. J. Mineral. 2, 399-405.

Plášil J., Sejkora J., Čejka J., Škoda R., Goliáš V. (2009) Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic. J. Geosci. 54, 15-56.

Plášil J., Sejkora J., Ondruš P., Veselovský F., Beran P., Goliáš V. (2006) Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic. Journ. Czech Geol. Soc. 51, 149-158.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106.

Řídkošil T., Sejkora J., Šrein V. (1996) Smrkovecite, monoclinic Bi2O(OH)(PO4), a new mineral of the atelestite group. N. Jb. Miner. Mh. 3, 97-102.

Sejkora J. (1993a) Výskyty fosfuranylitu v České republice. In: Sbor. V. mineral. cykl. Sem. (Horní Bečva), 79-81. Ústí nad Labem.

Sejkora J. (1993b) Oxidické minerály bismutu v České republice. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 1, 64-68.

Sejkora J., Čejka J., Hloušek J., Novák M., Šrein V. (2004) Phospowalpurgite, the (PO4) - dominant analogue of walpurgite from Smrkovec, Slavkovský les mountains, Czech Republic. Can. Mineral. 42, 963-972.

Sejkora J., Čejka J., Hloušek J., Šrein V., Novotná M. (2002) Phosphatian walpurgite from Smrkovec, the Slavkovský les Mts. (Czech Republic): its description and physico-chemical characteristics. N. Jb. Miner. Mh. 8, 353-367.

Sejkora J., Čejka J., Kotrlý M., Novotná M. (1998a) Saléeit z odvalu uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 6, 217-221.

Sejkora J., Čejka J., Pauliš P. (2003) Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 11, 177-183.

Sejkora J., Čejka J., Šrein V. (2007) Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic. J. Geosci. 52, 199-210.

Sejkora J., Řídkošil T., Gabašová A. (1993): Sillenit ze Smrkovce u Mariánských Lázní. J. Czech Geol. Soc. 38, 3-4, 244-245.

Sejkora J., Šrein V., Řídkošil T. (1998b) Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázní a Jáchymov. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 6, 238-241.

Sejkora J., Veselovský F., Šrein V. (1994) The supergene mineralization of uranium occurrence Rýžoviště near Harrachov (Krkonoše Mts., Czech republic). Sbor. Nár. Muz., Ř. B 50, 55–91.

Yvon K., Jeitschko W., Parthé E. (1977) Lazy Pulverix, a computer program for calculation X-ray and neutron diffraction powder patterns. J. Appl. Cryst. 10, 73-74.

Chen Z., Huang Y., Gu X. (1990) A new mineral - yingjiangite. Acta Mineralogica Sinica 10, 102-105.