ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Dewindtit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)

Dewindtite from the uranium deposit Zálesí in Rychlebské hory Mountains (Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

A rare hydrated lead uranyl phosphate, mineral dewindtite, was found in the mine dump material of the abandoned uranium deposit Zálesí, Rychlebské hory Mountains, Silesia, Czech Republic. Dewindtite occurs there as lemon yellow acicular crystals, having about 0.1 mm in length and forming crystalline aggregates in fissures and cavities of "gummite" in association of dark green metatorbernite crystals. It is orthorhombic, space group Bmmb, the unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data are: a 16.032 (4), b 17.263(6), c 13.605(4) Å and V 3765(2) Å3. Chemical analyses of dewindtite correspond to the empirical formula (Pb1.17Ca1.13K0.52Cu0.13Ba0.12Co0.04Ni0.01)Σ3.12(UO2)5.92[(PO4)3.49(AsO4)0.41(SO4)0.10]Σ4.00O2(OH)1.66.12H2O on the basis of P+As+P 4 apfu. The origin of dewindtite is interpreted as product of in-situ supergene alteration of primary uranium mineralization in environment near under the present surface.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 210.79KB
Fulltext (PDF) - 2.80MB

Reference

Burns P. C. (2005) U6+ minerals and inorganic compounds: insights into an expanded structural hierarchy of crystal structures. Can. Mineral. 43, 1839-1894.

Burns P. C., Miller M. L., Ewing R. C. (1996) U6+ minerals and inorganic phases: a comparison and hierarchy of crystal structures. Can. Mineral. 34, 845-880.

Cimala Z. (1997) Po stopách průzkumu a těžby uranových ložisek na Moravě a východních Čechách. GEAM, Dolní Rožínka, 1-129.

Demartin F., Diella V., Donzelli S., Gramaccioli C. M., Pilati T.(1991) The importance of accurate crystal structure determination of uranium minerals. I. Phosphuranylite KCa(H3O)3(UO2)7(P O4)4O4·8H2O. Acta cryst. B, 47, 439-446.

Fiala V., Mrázek P. (1979) Hydrotermální alterace hornin ložiska Zadní Chodov. Sbor. Západočes. Muz., Přír., 31, 1-50.

Fojt B. (1972) Studium arzenidové mineralizace z lokality Zálesí ve Slezsku pomocí elektronové mikrosondy. Sbor. sympozia „Hornická Příbram ve vědě a technice“, sekce N, 447-470. Praha.

Fojt B. (1993) Minerály uranových ložisek v okolí Javorníka ve Slezsku. Sbor. V. min. cykl. sem., (Horní Bečva), 108-109.

Fojt B., Dolníček Z., Kopa D., Sulovský P., Škoda R. (2005) Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku. Čas. Slez. Muz., Sér. A 54, 223-280.

Fojt B., Lefnerová V. (1973) Supergene minerals of the ore deposit Zálesí, Silesia, part I. – minerals of the copper - ore association. Scr. Univ. Purkyn. brun., Geol. 3, 35-51.

Fojt B., Škoda R. (2005) Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách. Čas. Morav. Muz., Geol. 90, 99-107. Brno.

Fojt B. a kolektiv (1971) Mineralogický a geochemický výzkum rudních ložisek a drobných výskytů kyzů a rud barevných kovů v oblasti východních a středních Sudet, ložiska Zálesí - Horní Hoštice - Bílá Voda - Lesní Čtvrť. MS, Závěrečná zpráva. Geofond, Praha.

Frost R. L., Bahfenne S., Čejka J., Sejkora J., Plášil J., Palmer S. J. (2010a) Raman spectroscopic study of the hydrogen-arsenate mineral pharmacolite Ca(AsO3OH) . 2H2O - implication for aquifer and sediment remediation. J. Raman Spectrosc. 41, 1348-1352.

Frost R. L., Keeffe E. C., Čejka J., Sejkora J. (2009) Vibrational spectroscopic study of the arsenate mineral strashimirite Cu8(AsO4)4(OH)4·5H2O - relationship to other basic copper arsenates. Vibrat. Spectr. 50, 289-297.

Frost R. L., Reddy B. J., Sejkora J., Čejka J., Keeffe E. C. (2010b) Characterisation of the copper arsenate mineral strashimirite, Cu8(AsO4)4(OH)4·4H2O, by near infrared spectroscopy. J. Near Infrared Spectrosc. 18, 157-165.

Hoggart D. D., Buffield E. W. (1954) Studies of radioactive compounds: VII - phosphuranylite and dewindtite. Am. Mineral. 39, 444-447.

Janata M., Zachař Z. (2007) Javornický uran. 1-96, Jan Škoda - Fortprint, Dvůr Králové nad Labem.

Laugier J., Bochu B. (2011) LMGP-Suite of Programs for the Interpretation of X-ray Experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011.

Mrázek Z., Novák M. (1984) Sekundární minerály uranu ze Zálesí a Horních Hoštic v Rychlebských horách, severní Morava. Čas. Morav. Muz., Vědy přír. 69, 7-35.

Ondruš P., Veselovský F., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997) Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J. Czech Geol. Soc., 42, 4, 3-76.

Pauliš P., Zíma J. (1982) Sekundární minerály ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku. Čas. Slez. Muz., Sér. A 31, 129-148.

Pauliš P., Ševců J., Novotný J., Rendl J. (1999) Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit- yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní. Věst. Čes. geol. Úst. 74, 1, 47-49.

Pauliš P., Škoda R., Novák F. (2006) Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách. Čas. Morav. Muz., Vědy geol. 91, 89-95.

Pauliš P., Toegel V., Jebavá I. (2012) Kintoreit z ložiska uranových rud Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 2, 223-225.

Pauliš P., Kopecký S. sen., Kopecký S. jun., Sejkora J., Malíková R., Vrtiška L. (2014a) Fosfuranylit z uranového rudního výskytu Smrkovec u Lázní Kynžvart (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 1, 99-104.

Pauliš P., Toegel V., Malíková R. (2014b) Eulytin z ložiska uranových rud Zálesí v Rychlebských horách. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 1, 120-122.

Pauliš P., Sejkora J., Urban M., Nesrsta M., Vrtiška L., Malíková R., Pour O., Laufek F. (2016) Uranová supergenní mineralizace s fosfuranylitem z Abertam, Krušné hory (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 24, 1, 46-55.

Piret P., Piret-Meunier J. (1991) Composition chimique et structure crystalline de la phosphuranylite Ca(UO2)[(UO2)3(OH)2(PO4)2]2·12 H2O. Eur. J. Mineral. 3, 69-77.

Piret P., Piret-Meunier J., Deliens M. (1990) Composition chimique et structure cristalline de la dewindtite Pb3(H(UO2)3O2(PO4)2)2·12H2O. Eur. J. Mineral. 2, 399-405.

Plášil J. (2007) Výzkum supergenní mineralizace uranového ložiska Medvědín, Krkonoše, ČR. MS, Bakalářská práce PřF UK Praha.

Plášil J., Sejkora J., Čejka J, Škoda R., Goliáš V. (2009) Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic. J. Geosci. 54, 15-56.

Plášil J., Sejkora J., Goliáš V. (2008): Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 16, 2, 205-207.

Plášil J., Sejkora J., Ondruš P., Veselovský F., Beran P., Goliáš V. (2006) Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic. J. Czech geol. Soc. 51, 149-158.

Pluskal O. (1992) Československý uran. Uhlí, rudy, 7.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106.

Sejkora J. (1993) Výskyty fosfuranylitu v České republice. In: Sbor. V. min. cykl. sem. (Horní Bečva), Ústí nad Labem, 97-99.

Sejkora J., Veselovský F., Šrein V. (1994) The supergene mineralization of uranium occurrence Rýžoviště near Harrachov (Krkonoše Mts., Czech Republic). Acta Mus. Nat. Pragae, ser. B (Historia Nat.) 50, 55-91.

Sejkora J., Řídkošil T., Šrein V. (1999) Zálesíite, a new mineral of the mixite group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic. Neu. Jb. Mineral. Abh. 175, 2, 105-124.

Sejkora J., Čejka J., Pauliš P. (2003) Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 11, 177-183.

Sejkora J., Pauliš P., Malec J. (2004) Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 12, 174-179.

Sejkora J., Škoda R., Pauliš P. (2006) Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic. Miner. Polonica, Spec. Papers 28, 196-198.

Sejkora J., Čejka J., Šrein V. (2007a) Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czewch Republic. J. Geosci. 52, 199-210.

Sejkora J., Pauliš P., Škoda R. (2007b) Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách. Minerál 15, 4, 305-328.

Sejkora J., Pauliš P., Tvrdý J. (2008) Zálesí – eine interessante Mineralfundstelle an der tschechisch-polnischen Grenze. Lapis 33, 10, 22-36.

Sejkora J., Makovický E., Topa D., Putz H., Zagler G., Plášil J. (2011) Litochlebite, Ag2PbBi4Se8, a new selenide mineral species from Zálesí, Czech Republic: description and crystal-structure determination. Can. Mineral. 49, 639-650.

Sejkora J., Plášil J., Litochleb J., Škácha P., Pavlíček R. (2012) Asociace selenidů s makroskopickým umangitem z opuštěného uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika). Bull. mineral. - petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 2, 187-196.

Sejkora J., Macek I., Škácha P., Pauliš P., Plášil J., Toegel V. (2014) Výskyt asociace Hg a Tl selenidů na opuštěném uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika). Bull. mineral. - petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, 333-345.

Šaškin D. P., Sidorenko G. (1975) Issledovanije kristalličeskoj struktury fosfuranilita. Dokl. AN SSSR 220, 1161-1164.

Šuráň J., Veselý T. (1982) Malá uranová ložiska krystalinika Českého masivu, IV. část: Oblast východních Čech a Moravy. Geol. Hydrometalurg. Uranu 6, 4, 3-50.

Topa D., Makovicky E., Sejkora J., Dittrich H (2010) The crystal structure of watkinsonite, Cu2PbBi4Se8, from the Zálesí uranium deposit, Czech Republic. Can. Mineral. 48, 1109-1118.