ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Chalkofylit z ložiska Sn-W rud Cínovec v Krušných horách (Česká republika)

Chalcophyllite from the Sn-W deposit Cínovec, Krušné hory Mountains (Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

The rare supergene mineral, chalcophylllite, was found in the mine dump material of the abandoned Sn-W deposit Cínovec, Krušné Hory Mountains (Czech Republic). Chalcophyllite occurs there as light blue-green flattened pseudohexagonal crystals up to 0.1 mm across, filling cavities in vein quarz 5-15 mm in size, in association with limonite and clay mineral. Its origin is connected to in-situ supergene weathering of primary tennantite. Chalcophyllite is trigonal, space group R-3H, the unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data are: a 10.768(9), c 28.5976(9) and  Å and V 2871(2) Å3. Chemical analyses of chalcophyllite correspond to empirical formula Cu17.39Al2.31[(AsO4)3.52(SO4)2.85(SiO4)0.63]Σ7.00 (OH)22.92 . 36 H2O on the basis of (As+S+Si) = 7 apfu.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 217.20KB
Fulltext (PDF) - 1.20MB

Reference

Čabla V., Tichý K. (1965) Nové výsledky geologického průzkumu na Cínovci. Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. 5, 107-133.

Čada M., Götz B., Mag M., Procházka J., Urbanec J. (1978) Šest set let dolování na Cínovci. Krajské muzeum Teplice, 197 s. Teplice.

Fengl M. (1991) Závěrečná likvidační zpráva Cínovec-jih. RD Teplice. MS Čes. geol. služba, Praha, P103281.

Jansa J., Novák F., Pauliš P., Scharmová M. (1998) Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 6, 83-101.

Kolenatý B. A. (1854) Die Mineralien Mährens und österreichisch Schlesiens deren Fundorte und ökonomisch-technische Verwendung, 123 s. Brno.

Laugier J., Bochu B. (2004) LMGP-Suite of Programs for the interpretation of X-ray experiments. ENSP/Laboratoire des Matériaux et du Génie Physique, Grenoble, France.

Ondruš P., Veselovský F., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997) Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J. Czech Geol. Soc. 42, 4, 3-76.

Pauliš P., Novák F., Koťátko L., Jonáš J., Dvořák Z., Ševců J. (2008) Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 16, 1, 113-117.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, pp 104-106.

Sabelli C. (1980) The crystal structure of chalcophyllite. Z. Krist.,151, 129-140.

Sejkora J., Čejka J., Šrein V. (2001) Pb-dominant members of crandallite group from Cínovec and Moldava deposits, Krušné hory Mts. (Czech Republic). J. Czech Geol. Soc. 46, 1, 53-68.

Sejkora J., Ondruš P., Fikar M., Veselovský F., Mach Z., Gabašová A., Škoda R., Beran P. (2006) Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore District, the Slavkovský les area, Czech Republic. J. Czech Geol. Soc. 51, 57-101.

Sejkora J., Pauliš P., Kopista J. (2011) Agardit-(Y) z ložiska Sn-W Cínovec v Krušných horách (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 19, 1, 64-68.

Sejkora J., Škoda R., Škácha P., Bureš B., Dvořák Z. (2009) Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 17, 2, 23-30.

Škovíra J., Sejkora J., Dvořák Z., Řehoř M. (2004) Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 12, 228-232.

Štemprok M. (1965): Petrografie a vertikální rozsah mineralizace v cínovecké žulové klenbě. - Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. 5, 7-106.

Štemprok M. a kolektiv (1987) Závěrečná likvidační zpráva Cínovec-žíly. MS, Rudné doly Příbram, 328 s.