ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Naumannite from the uranium deposit Labská near Špindlerův Mlýn, Krkonoše Mountains (Czech Republic)


Volume 24, issue 2 (2016), pages 252-255

Keywords

Abstract

The Ag-selenide, naumannite, was found at samples from the vein P-10 at the abandoned uranium deposit Labská near Špindlerův Mlýn, Krkonoše Mountains (Czech Republic). Naumannite occurs as irregular corroded grains up to 0.5 mm across in heterogenous tabular aggregates of Cu-uranyl-arsenates (probably zeunerite) with tiny (up to 5 μm in size) grains of selenium-free Cu-sulfide (probably covellite). Chemical composition of naumannite is possible to express on the basis of 3 apfu by empirical formula (Ag1.96Cu0.03)Σ1.99 (Se0.97S0.03As0.01)Σ1.01. After the Černý Důl locality, the Labská ore deposit is the second occurrence of selenides in the area of Krkonoše Mountains.

Files

Abstract (PDF) - 183.61KB
Fulltext (PDF) - 3.12MB

References

Dolina V. I. (1954) Úsek Přehrada - mapa geologicko-průzkumných prací, 1:10 000. MS, archiv ČSUP, Příbram.

Johan Z. (1960) Předběžná zpráva o výskytu tiemannitu - HgSe, v Černém Dole v Krkonoších. Čas. Mineral. Geol. 5, 1, 65-66.

Kolektiv (2003) Rudné a uranové hornictví České republiky. Anagram, Ostrava.

Kopecký S., Pauliš P., Škoda R. (2010) Nový nález selenidů na výskytu uranových rud Černý Důl v Krkonoších (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 18, 2, 43-49.

Pauliš P. (1992) Nové nálezy druhotných uranových minerálů v ČSR. Čas. Mineral. Geol. 37, 1, 87-88.

Pauliš P., Babka K., Sejkora J., Škácha P. (2016) Uranové minerály ČR a jejich nejvýznamnější naleziště. Kuttna, Kutná Hora, 557 s.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106.

Veselý T. (1982) Malá uranová ložiska krystalinika Českého masivu, III. část: Oblast severozápadních a severních Čech. Geol. Hydrometalurg. Uranu 6, 3, 3-46.

Šita F., Bradna J. (1972) Některé uranové nerosty ze Špindlerova Mlýna. Acta Mus. Reginaehradec., Sér. A, 13, 39-40.