ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Ag-Bi-Hg mineralization from the deposit Brod, uranium and base-metal ore district Příbram (Czech Republic)


Volume 27, issue 2 (2019), pages 259-268

Keywords

Abstract

The interesting Ag-Bi-Hg mineralization was found at sample originating from the deposit Brod (probably vein B117), uranium and base-metal ore district Příbram (Czech Republic). The ore minerals (bismuth, silver with variable Hg contents, bismuthinite, matildite, luanheite, polybasite, pearceite, acanthite and unnamed Ag4HgS2) occur in quartz - carbonate (calcite, dolomite, ankerite) gangue. The detailed description and quantitative chemical data for individual mineral phases are given. The succession of crystallization is following: bismuth → Hg-silver (+luanheite?) → bismuthinite → matildite → polybasite/pearceite; unnamed Ag4HgS2 → acanthite. The origin of observed Ag-Bi-Hg association is interpreted in terms of low-temperature remobilization of bismuth from earlier mineralization (bismuth in arsenides of siderite-sulphidic stage or bismuth/Bi-tellurides of gold-bearing mineralization).

Files

Abstract (PDF) - 185.22KB
Fulltext (PDF) - 1.81MB

References

Bindi L, Evain M, Spry PG, Menchetti S (2007) The pearceite-polybasite group of minerals: Crystal chemistry and new nomenclature rules. Am Mineral 92(5-6): 918-925

Cílek V, Prokeš S, Škubal M, Hladíková J, Šmejkal V, Žák K (1984) Geochemie hydrotermálních karbonátů příbramského uranového ložiska. Vlast sbor Podbrdska 26: 79-102

Cipriani C, Bernardini GP, Corazza M, Mazzetti G, Moggi V (1993) Reinvestigation of natural and synthetic silver amalgams. Eur J Mineral 5: 903-914

Dolníček Z, Nepejchal M, Ulmanová J (2019a) Řepová u Mohelnice - mineralogicky nejpestřejší žilný rudní výskyt v moravskoslezském kulmu. Bull Mineral Petrolog 27(1): 109-135

Dolníček Z, Ulmanová J, Sejkora J, Škácha P (2019b) Nerudní minerály Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralizace z ložiska Bytíz, příbramský rudní revír. Sborník abstraktů Otevřeného kongresu ČGS a SGS, Beroun: 20

Evstigneeva TL, Krylova VV, Botova MM, Tvrdý J (2000) Rtuťnaté stříbro z lokality Nočka v Jakutsku. Bull Mineral Petrolog Odd Nár Muz 8: 113-119

Froelich PN, Klinkhammer GP, Bender ML, Lüdtke NA, Heath GR, Cullen D, Dauphin P, Hammond D, Hartman B, Maynard V (1979) Early oxidation of organic matter in pelagic sediments of the eastern equatorial Atlantic: suboxic diagenesis. Geochim Cosmochim Acta 43: 1075-1090

Háber M, Jeleň S, Jeleň M (1992) Amalgám striebra z hydrotermálnych ložísk Spišsko-gemerského rudohoria. Sbor Konf „Stříbrné minerální asociace v Českoskoslovensku“, Donovaly, 29-42

Komínek J a kolektiv (1995) Geologie širšího okolí a vlastního ložiska. In: Závěrečná zpráva ložiska Příbram, Část 2. MS DIAMO s.p.

Litochleb J (1984) Předběžná zpráva o nálezu minerálů vizmutu a teluru v Lešeticích u Příbrami. Vlast Sbor Podbrdska 26: 179-185

Litochleb J, Šrein V (1994) Minerály stříbra příbramského uranového ložiska. Bull Mineral Petrolog Odd Nár Muz 2: 76-81

Litochleb J, Šrein V (2002) Bytíz - Staré hory - historická lokalita zlata na Příbramsku. Bull Mineral Petrolog Odd Nár Muz 10: 144-155

Litochleb J, Černý P, Růžička J, Burda J (1984) Mineralogická charakteristika polymetalické žíly s dyskrazitem na ložisku Brod u Příbrami. Vlast Sbor Podbrdska 26: 79-102

Litochleb J, Černý P, Šrein V, Lantora M (2000a) Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram). Bull Mineral Petrolog Odd Nár Muz 8: 195-201

Litochleb J, Šrein V, Jindra J, Šreinová B, Sejkora J (2000b) Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami. Bull Mineral Petrolog Odd Nár Muz 8: 145-156

Litochleb J, Šrein V, Langrová A (2000c) Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit ze železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy - Skalka. Bull Mineral Petrolog Odd Nár Muz 8: 202-207

Litochleb J, Sejkora J, Šrein V (2002) Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran-polymetalický revír). Bull Mineral Petrolog Odd Nár Muz 10: 221-234

Litochleb J, Sejkora J, Škácha P (2005) Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu - Starých hor u Příbrami. Bull Mineral Petrolog Odd Nár Muz 13: 150-153

Litochleb J, Sejkora J, Šrein V (2006) The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (Mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic. Miner Polonica - Spec Papers 28: 133-135

Litochlebová E, Litochleb J, Sejkora J, Šrein V (1995) Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska. Bull Mineral Petrolog Odd Nár Muz 3: 221-224

Nickel EH (1985) An unusual assemblage of supergene minerals near Coppin Pool, Western Australia. Austral J Earth Sci 32(3): 311-321

Paar WH, Werner H, Topa D, Makovicky E, Sureda RJ, De Brodtkorb MK, Nickel EH, Putz H (2004) Jaguéite, Cu2Pd3Se4, a new mineral species from El Chire, La Rioja, Argentina. Can Mineral 42(6): 1745-1755

Peterec D, Pauco M, Horský S, Ďuďa R (1990) Zriedkavá asociácia minerálov z magnezitového ložiska Bankov (Košice). Zbor Východoslov Múz Košice, prír Vedy, 31: 185-194

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106

Shao D, Zhou J, Zhang J, Bao D (1984) Luanheite - a new mineral. Acta Mineral Sinica 4: 97-101

Scharmová M, Kühn P (1988) Studium vztahu Ag - Hg ve vybraných vzorcích rud příbramské oblasti. Sbor „Moderní metody v aplikované mineralogii“, Dům techn ČSVTS Ústí n L: 95-96

Škácha P, Sejkora J, Knížek F, Slepička V, Litochleb J, Jebavá I (2012) Výskyty unikátního monometalického stříbrného zrudnění na žíle H14F3 mezi 7. a 9. patrem šachty č. 21 Háje, příbramský uran-polymetalický revír (Česká republika). Bull Mineral Petrolog Odd Nár Muz 20(2): 230-254

Trdlička Z, Hoffman V (1975) Untersuchungen der chemischen Zusammensetzung der Gangkarbonate von Kutná Hora (ČSSR). Freiberg Forschungshefte 6: 29-81

Wu D (1989) The stability of matildite (AgBiS2) and Ag2 Bi4S7 and phase relations in the system Ag2S-Bi2S3. Acta Mineral Sin 9: 126-132

Živkovič Ž, Živkovič D (1996) Comparative determination of the infinite dilution constants and interaction parameters in the binary system Bi-Sb. Rudars metalur zbornik 43(3-4): 215-218