ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

 

Bulletin Mineralogie Petrologie je recenzovaným časopisem zaměřeným na vybrané části vědeckých oborů mineralogie a petrologie (podrobněji viz zaměření časopisu). Vychází dvakrát ročně a publikuje rozsáhlejší původní práce přinášející nové poznatky; stručná sdělení o výzkumu (včetně nezbytných analytických dat) a souborné práce shrnující vybraná témata. Všechny tyto příspěvky podléhají anonymnímu peer-review a jejich přijetí do tisku je výhradně závislé na jejich odborné kvalitě. Redakční proces vyplňuje zásady publikační etiky vypracovanými Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org). Články jsou publikovány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, vždy ale s výstižným abstraktem v angličtině.

Bulletin Mineralogie Petrologie (ISSN 2570-7337 print, 2570-7345 online)  vznikl 1. ledna 2017 přejmenováním Bulletinu mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze (ISSN 1211-0329 print, 1804-6495 online) vydávaného od roku 1993. Publikován je souběžně v klasické tištěné formě i v open-access dostupné elektronické verzi.

Bulletin Mineralogie Petrologie je od roku 2008 zahrnut do databáze EBSCO a od roku 2012 do databáze Scopus.