ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

The occurence of selenides at the deposit Běstvina, Železné hory Mountains (Czech Republic)


Volume 23, issue 2 (2015), pages 255-260

Keywords

Abstract

Mineral phases of clausthalite - galena solid solution were found at samples of siderite - fluorite - quartz gangue from the abandoned fluorite - baryte mine Běstvina, Železné hory Mountains (eastern Bohemia, Czech Republic). They occur as irregular grains up to 0.5 mm in size and tiny veins in coffinite and rarely uraninite. The solid solution series covers the range PbSe1.00 to Pb(S0.58Se0.42) virtually free of gaps and two groups of Se-containing galena with 0.10 - 0.13 and 0.26 - 0.27 apfu Se, respectively. Younger sulphides (pyrite, sphalerite, chalcopyrite) were found in the association. Pyrite is As-rich with empirical formula Fe1.00(S1.98As0.02)Σ2.00. Sphalerite with minor contents Fe, Cd and Cu has empirical formula (Zn0.98Fe0.01Cd0.01)Σ1.00S1.00. Chemical composition of chalcopyrite is possible to express as Cu0.98(Fe0.98Zn0.02)Σ1.00S2.02.

Files

Abstract (PDF) - 188.45KB
Fulltext (PDF) - 1.77MB

References

Bernard J. H., Pouba Z. a kolektiv (1986) Rudní ložiska a metalogeneze československé části Českého masívu. Academia, 320 s.

Coleman R. G. (1959) The natural occurrence of galena - clausthalite solid solution. Am. Mineral. 44, 166-174.

Čech F., Vavřín I. (1978) Poubaite, PbBi2(Se,Te,S)4, a new mineral. N. Jb. Mineral., Mh. 9-19.

Fengl M. (1998a) Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR (2.). Minerál, 6, 4, 243-252.

Fengl M. (1998b) Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR (3.). Minerál, 6, 6, 403-411.

Fengl M., Jansa J., Novák F. (1987) Witherit z fluoritového ložiska Běstvina. Čas. Mineral. Geol. 32, 1, 105.

Fengl M., Jansa J., Novák F., Pauliš P. (1995) Pyrargyrit z fluoritového ložiska Běstvina v Železných horách. Věst. Čes. geol. Úst. 70, 3, 25-26.

Förster H. J. (2005) Mineralogy of the U-Se-polymetallic deposit Niederschlema-Alberoda, Erzgebirge, Germany. IV. The continuous clausthalite-galena solid-solution series. N. Jb. Mineral., Abh. 181, 2, 125-134.

Litochleb J., Sejkora J., Šrein V. (2004) Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 12, 113-123.

Litochleb J., Šrein V., Langrová A. (1990) Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech. MEGA, Zpravodaj ČSUP Stráž pod Ralskem, 14, Zippe Vol., 37-57.

Litochleb J., Šrein V., Novická Z., Šreinová B. (1999) Selenidy z uranového ložiska Ústaleč (jz. Čechy). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 7, 98-108.

Liu H., Chang L. L. Y. (1994) Phase relation in the system PbS-PbSe-PbTe. Mineral. Mag. 58, 567-578.

Novák F., Fengl M., Jansa J. (1987) Uranová mineralizace na ložiskách fluoritu v Českém masívu. Seminář "Mineralógia uránových a s nimi súvisiacich nerastných surovín"; Spišská Nová Ves - Čingov, 131-136.

Novák F., Fengl M., Jansa J. (1994) K chemismu některých sulfidů z ložiska Běstvina. Seminář "Mineralogie, geochemie a životní prostředí", Ostrava-Poruba, 13-15.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106.

Sejkora J., Macek I., Škácha P., Pauliš P., Plášil J., Toegel V. (2014a) Výskyt asociace Hg a Tl selenidů na opuštěném uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, 333-345.

Sejkora J., Macek I., Škácha P., Pauliš P., Toegel V. (2014b) Association of Hg and Tl selenides from the uranium deposit Zálesí, Rychlebské hory Mountains, Czech Republic. Proceedings of the international symposium CEMC 2014, Skalský Dvůr, 128-129.

Sejkora J., Makovicky E., Topa D., Putz H., Zagler G., Plášil J. (2011) Litochlebite, Ag2PbBi4Se8, a new selenide mineral species from Zálesí, Czech Republic: description and crystal structure. Can. Mineral. 49, 639-650.

Sejkora J., Plášil J., Litochleb J., Škácha P., Pavlíček R. (2012) Asociace selenidů s makroskopickým umangitem z opuštěného uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 2, 187-196.

Sejkora J., Škácha P. (2015) Selenidy z fluoritového ložiska Moldava v Krušných horách (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 23, 2, 229-241.

Sejkora J., Škácha P., Venclík V., Plášil J. (2013) Vanad-uranová mineralizace v lomu Prachovice (Česká republika). Bull. mineral.- etrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 21, 2, 113-130.

Sejkora J., Škoda R., Pauliš P. (2006) Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic. Miner. Polonica, Spec. Papers 28, 196-198.

Simon G., Essene E. J. (1996) Phase relations among selenides, sulfides, tellurides, and oxides. I. Thermodynamic properties and calculated equilibria. Econ. Geol. 91, 1183-1208.

Simon G., Kessler S. E., Essene E. J. (1997) Phase relations among selenides, sulfides, tellurides, and oxides. II. Application to selenide-bearing ore deposits. Econ. Geol. 92, 468-484.

Simpson D. R. (1964) The binary system PbS - PnSe. Econ. Geol. 59, 150-153.

Škácha P., Buixaderas E., Plášil J., Sejkora J., Goliáš V., Vlček V. (2014) Permingeatite, Cu3SbSe4, from Příbram (Czech Republic): description and Raman spectroscopy investigations of the luzonite-group of minerals. Can. Mineral. 52, 501-511.

Škácha P., Sejkora J. (2007) Výskyt arsenolampritu v příbramském uran - polymetalickém revíru (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 14-15, 131-133.

Škácha P., Sejkora J., Litochleb J., Hofman P. (2009) Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém revíru. Bull. mineral. - petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 17, 1, 73-78.

Topa D., Makovicky E., Sejkora J., Dittrich H. (2010) The crystal structure of watkinsonite, Cu2PbBi4Se8, from the Zálesí uranium deposit, Czech Republic. Can. Mineral. 48, 1109-1118.

Wright H. D., Barnard W. M., Halbig J. B. (1965) Solid solution in the system ZnS-ZnSe and PbS-PbSe at 300oC and above. Am. Mineral. 50, 1802-1815.

www.diamo.cz/bestvina; přístup 16. listopadu 2015