ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Anatase from epigenetic mineralization of tectonic zones in the Czech part of the Upper Silesian Basin


Volume 27, issue 2 (2019), pages 317-323

Keywords

Abstract

During 2018, three new occurrences of anatase were recognized in the Karviná - Doly I allotment of the ČSA Mine. They are bound to fissures accompanying main tectonic zones - Doubrava and Olše faults. Low-temperature hydrothermal mineralization includes quartz, dolomite, siderite, baryte, pyrite, chalcopyrite, sphalerite, and mineral from the chlorite group. New to this mineral assemblage is a confirmed presence of anatase. It forms blue tabular aggregates max. 500 × 50 μm in size on the quartz crystals. EDS analyses of the natural (unpolished) samples gave empirical formulas Ti1.0O2.0. Observed Raman peaks at 146, 395, 516, and 642 cm-1, resp. 144, 396, 518, and 641 cm-1 fit the published anatase vibrations well. These finds are second reliable description of a mineral from the TiO2 group in the hydrothermal mineralization of the Carboniferous sedimentary sequence of the Upper Silesian Basin.

Files

Abstract (PDF) - 184.26KB
Fulltext (PDF) - 1.45MB

References

Dachille F, Simons PY, Roy R (1968) Pressure-temperature studies of anatase, brookite, rutile and TiO2-II. Am Mineral 53: 1929-1939

Dopita M (ed.) (1997) Geologie české části hornoslezské pánve. 1-280, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha

Dopita M, Králík J (1971) Křemencový horizont („ganister“) z podloží sloje Prokop v ostravsko-karvinském revíru. Sbor věd Prací Vys Šk báň v Ostravě, Ř horn-geol 17: 71-83

Dopita M, Králík J (1977) Uhelné tonsteiny ostravsko-karvinského revíru. 1-213, OKD, Ostrava

Hanaor DAH, Sorrell CC (2011) Review of the anatase to rutile phase transformation. J Mater Sci 46: 855-874

Jirásek J, Osovský M, Matýsek D, Kurková T, Sivek M (2017) Tonstein sloje 674 spodních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 25: 191-200

Kalvoda J, Bábek O, Fatka O, Leichmann J, Melichar R, Nehyba S, Špaček P (2008) Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review. Int J Earth Sci 97: 497-518

Králík J (1971) Biotit ze zjílovělých tufů (tonsteinů) v jakloveckých slojích ostravsko-karvinského revíru a produkty jeho diagenetické přeměny. Sbor věd Prací Vys šk báň v Ostravě, Ř horn-geol 17: 31-47

Kučera J, Muchez P, Slobodník M, Prochaska W (2010) Geochemistry of highly saline fluids in siliciclastic sequences: genetic implications for post-Variscan fluid flow in the Moravosilesian Palaeozoic of the Czech Republic. Int J Earth Sci 99: 69-284

Kumpera O, Martinec P (1995) The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin. J Czech Geol Soc 40: 47-64

Matýsek D, Jirásek J, Osovský M, Skupien P (2014): Minerals formed by the weathering of sulfides in mines of the Czech part of the Upper Silesian Basin. Mineral Mag 78: 1265-1286

Ohsaka T, Izumi F, Fujiki Y. (1978) Raman spectrum of anatase, TiO2. J Raman Spectrosc 7: 321-324

Osovský M, Jirásek J, Matýsek D (2018) První nález anatasu v mineralizaci karbonátových konkrecí v české části hornoslezské pánve (Slezsko, Česká republika). Acta Mus Moraviae, Sci geol 103: 53-61

Řehoř F, Řehořová M (1972) Makrofauna uhlonosného karbonu československé části hornoslezské pánve. 1-136, Profil, Ostrava

Sekiya T, Ichimura K, Igarashi M, Kurita S (2000) Absorption spectra of anatase TiO2 single crystals heat-treated under oxygen atmosphere. J Phys Chem Solids 61: 1237-1242

Sekiya T, Tasaki M, Wakabayashi K, Kurita S (2004) Absorption spectra of anatase TiO2 single crystals heat-treated under oxygen atmosphere. J Lumin 108: 69-73

Starý J, Sitenský I, Mašek D, Hodková T, Vaněček M, Novák J, Kavina P (eds.) (2018) Surovinové zdroje České republiky: Nerostné suroviny 2018. 1-368, Česká geologická služba, Praha

Unrug R, Dembowski Z (1971) Diastrophic and sedimentary evolution of the Moravia-Silesia Basin. Rocz Pol Tow geol 41: 118-168

Welser P, Smutný Z (2008) Nové nálezy v ostravsko-karvinském revíru. Minerál 16: 494-500